Menu

Thüringen en Saksen

Een bijzondere stedenas in een bijzondere natuur

Thüringen en Saksen
 • Cursusnummer: 24V20
 • Vakgebied: Multidisciplinair
 • Locatie: Nijmegen
 • Seizoen: Voorjaar 2024
 • Dag: Woensdag
 • Tijd: 14.15 - 16.00 uur
 • Cursusdata: 24-jan , 31-jan , 07-feb , 28-feb , 06-mar , 13-mar , 20-mar , 27-mar
 • Prijs: € 280 (8 colleges, inclusief koffie/thee)
 • Werkvorm: Hoorcollege met mogelijkheid tot vragen
 • Literatuur:

  De docent stelt digitaal lesmateriaal beschikbaar.

 • Opmerkingen:

  Reservedatum inhaalcollege 3 april

Thüringen en Saksen

Na een eerste lezing over de geschiedenis van de stad Leipzig als kapstok voor de geschiedenis van heel Duitsland, volgt een lezing over de moeizame weg naar nationale eenheid, die lang en lastig was en van Karel de Grote tot Bismarck ruim duizend jaar duurt. Uit een los verband van verschillende stammen ontstaat een volk dat zich in de eerste plaats als een taal- en cultuurgemeenschap ziet en zich pas daarna aaneensluit als een natie die uiteindelijk als nationale staat een politieke vorm vindt.

Maar toen Duitsland in 1871 onder Bismarck een nationale staat werd, had die staat meteen een ernstige tekortkoming: de eenheid kwam van boven, zij was autoritair opgelegd. De wetenschap spreekt in dit verband over de uitvinding van de Duitse natie. Maar die uitvinding werd een van de economisch modernste staten van Europa.

En een van de agressiefste. De misdaden van de nazi’s brachten iedere gedachte aan natie, nationalisme en nationale staat in diskrediet. De Geallieerden vonden na 1945 aan beide zijden van de demarcatielijn veel Duitsers bereid het nationale onvoorwaardelijk in te ruilen voor een nieuwe staat, ook al was dat maar een halve. Na de val van de muur zagen de Duitsers de eenheid als begin van een nieuwe vrijheid in een nieuwe staat. 

In 1989 lieten de vreedzame demonstranten dan ook onverbloemd ‘Wir sind ein Volk!” horen.
Maar welk volk? Wat in de oude Bondsrepubliek nooit aan de oppervlakte kwam, borrelde na de hereniging meteen in het nationale debat op: Duitsland werd een immigratieland. Koud was het territoriale probleem opgelost, of het identiteitsprobleem stak de kop op. En dat is nog niet opgelost. Wie is Duitser? In die discussie werd duidelijk dat Duitsland altijd al een immigratieland geweest was.

Veel van de historische etappes worden tijdens de lezingen besproken en afgewisseld met verhalen over onder andere architectuur (de onvolprezen Wartburg), taal (Luther) en literatuur (Goethe) en schilderkunst (Tübke). Een bezoek aan de mooiste vrouw van Europa in haar befaamde Naumburger Dom is onontkoombaar.

Onontkoombaar is ook een bezoek aan Buchenwald, waar de tronie van de barbarij het juist in Weimar zo aanwezige gelaat van het humanisme zou ontsieren.

Opsomming onderwerpen per college:

College 1: Mein Leipzig lob’ ich mir …      

College 2: … een geschiedenis van Duitsland (deel 1)

College 3: … een geschiedenis van Duitsland (deel 2)

College 4: De Thüringse stedenas – via regia

College 5: Goethe, vrouwen en Faust

College 6: Dresden als kunststad

College 7: Mann en de Duitse cultuur

College 8: Duitse schilderkunst (Werner Tübke en de Leipziger Schule)

Peter van Nunen

Dr. Peter van Nunen (1951) volgde de opleiding tolk-vertaler (Russisch, Engels) te Antwerpen en studeerde Theaterwetenschappen, Slavistiek en Germanistiek te Leipzig. Promoveerde bij Tindemans over de Russische theaterregisseur Meyerhold.
Docent aan diverse opleidingen tolk-vertaler; oprichter van het Nederlandsse Cultuurcentrum te Moskou en geeft leiding aan het MNM-Ruslandcentrum te Maastricht.
Geeft voordrachten en verzorgt lezingen over geschiedenis, kunst en literatuur van Rusland en de voormalige Sovjetstaten (waaronder Resten van een wereldrijk en Armenië, de jongere zus van Judea).

Uit eerdere cursusevaluaties:
"Ik heb van de cursus genoten. 
Dhr. van Nunen is een zeer bevlogen en kundig spreker."

" Deze cursus heeft mijn verwachtingen overtroffen! Heel boeiend, goed gebracht!"