Menu

Leergang De vroege geschiedenis van Europa, deel 8 (Nijmegen)

Het ontstaan van een nieuw Europa

Leergang De vroege geschiedenis van Europa, deel 8 (Nijmegen)
De vroege geschiedenis van Europa
 • Cursusnummer: 24V17
 • Vakgebied: Geschiedenis
 • Locatie: Nijmegen
 • Seizoen: Voorjaar 2024
 • Dag: Dinsdag
 • Tijd: 10.30 - 12.15 uur
 • Cursusdata: 23-jan , 30-jan , 06-feb , 27-feb , 05-mar , 12-mar , 19-mar , 26-mar , 02-apr , 09-apr
 • Prijs: € 340 (10 colleges, inclusief koffie/thee)
 • Werkvorm: Hoorcollege met mogelijkheid tot vragen
 • Literatuur:

  De docent stelt digitaal lesmateriaal beschikbaar.

 • Opmerkingen:

  Reservedatum inhaalcollege 16 april

Leergang De vroege geschiedenis van Europa, deel 8 (Nijmegen)

In de vijfde eeuw groeien de fragmenterende krachten het bestuur van het West-Romeinse Rijk boven het hoofd. Langzaamaan wordt het bestuur en de economie in deze gebieden overgenomen door Germaanse leiders die nauw verbonden zijn met de Romeinse leefwereld. 

Het verdwijnen van de laatste keizer (in 476) betekent dan ook geen einde van de Romeinse cultuur. Die wordt alleen voortaan vormgegeven door Germaanse leiders en krijgt daardoor in de eeuwen daarna steeds meer een eigen signatuur. De nadruk ligt in deze cursus vooral op die transitieperiode, waarin het ‘Romeinse’ steeds verder vervaagt en plaats maakt voor een nieuw type samenleving. Vroeger heette deze periode ‘de donkere middeleeuwen’, maar die term is niet terecht. Er is niets duisters aan en het zijn ook nog geen middeleeuwen. 

We maken kennis met Germaanse groepen die eerder een belangrijke rol speelden in de laat-Romeinse tijd, zoals Alamannen, Bourgonden, Franken, Gepiden, Goten, Hunnen en Vandalen. 
In het noordwesten zijn het Frankische leiders als Hilde-rik en Hlodowic die de transitieperiode vormgeven en onder hun impulsen ontstaat er een nieuw Frankisch rijk dat, vanwege een illustere voorouder, bekend staat als het Merovingische rijk. We weten er veel van. 

Niet alleen vanwege de talrijke opgravingen, maar ook omdat de geschiedenis ervan is geboekstaafd door o.a. bisschop Gregorius van Tours. Daarmee wordt duidelijk gemaakt dat kerstening in de 5de t/m 8ste eeuw een hoofdthema was in die periode. Dat wil niet zeggen dat het zesde gebod (‘U zult niet doden!’) overal werd nageleefd. Integendeel zelfs. Deze periode is een van de bloedigste uit de vroege geschiedenis van Europa. En mede daardoor één van de meest interessante! Aan de orde komen de volgend onderwerpen:

Opsomming onderwerpen per college:

College 1: ‘Barbaren’ in Europa

College 2: Goten en Hunnen

College 3: Vandalen, Bourgondiërs, Gepiden en Alamannen

College 4: Franken

College 5: Hilde-rik

College 6: Hlodowic

College 7: Politieke ontwikkelingen in het Merovingische rijk

College 8: Kerstening in het Merovingische rijk

College 9: Dagelijks leven in het Merovingische rijk

College 10: Begravingen in het Merovingische Rijk

 

Deze cursus maakt onderdeel uit van een leergang, maar kan ook prima afzonderlijk worden gevolgd.

Johan Hendriks

Drs. Johan Hendriks studeerde M.O.-Geschiedenis in Tilburg en Archeologie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij werkte na zijn leraarschap als stadsarcheoloog van Dordrecht en als hoofd cultureel erfgoed in Breda. Hij schreef diverse boeken en artikelen over archeologische en historische onderwerpen. Hij verzorgt sinds 2011 cursussen op het raakvlak van geschiedenis, archeologie en kunstgeschiedenis voor HOVO in Tilburg en Nijmegen.

Uit eerdere evaluaties over deze docent:
"Ik was zeer onder de indruk van onze docent. Geschiedenis enthousiast brengen, doorspekt met humor, met fantastische beelden en pakkende teksten als samenvatting."

"Een zeer bevlogen en deskundig  docent.

"Uitstekend docent. Gedreven met humor en zeer goed voorbereid.