Menu

Geschiedenis en actualiteit van de Baltische landen

Estland, Letland en Litouwen

Geschiedenis en actualiteit van de Baltische landen
 • Cursusnummer: 24V15
 • Vakgebied: Multidisciplinair
 • Locatie: Tilburg
 • Seizoen: Voorjaar 2024
 • Dag: Vrijdag
 • Tijd: 11.15 - 13.00 uur
 • Cursusdata: 26-jan , 02-feb , 09-feb , 01-mar , 08-mar , 15-mar , 22-mar
 • Prijs: € 237 (7 colleges)
 • Werkvorm: Hoorcollege met mogelijkheid tot vragen
 • Literatuur:

  De docent stelt digitaal lesmateriaal beschikbaar Aanbevolen literatuur: Andres Kasekamp, “A history of the Baltic States” Engels Hardcover 9781137573650 2e druk, januari 2018

 • Opmerkingen:

  Reservedatum inhaalcollege 5 april

Geschiedenis en actualiteit van de Baltische landen

Docent Frederik Erens zal u in deze cursus laten kennismaken met de historische achtergronden van de drie landen en verklaren waarom de landen zijn zoals ze nu zijn als nieuwe EU-landen. 

Bij de eerste vier cursusdata zal een chronologische behandeling de rode lijn van de cursus vormen. Daarin zal de samenhang en de verschillen tussen de historische ontwikkeling van Estland, Letland en Litouwen ruim aan bod komen. Er zal worden ingegaan op de Baltische landen als eeuwenlange speelbal van de grote mogendheden, de traditionele economie en de handel, ook de handelsbetrekkingen met Nederland. De sociale verhoudingen in Noord-Oost-Europa door de eeuwen heen; de lijfeigenschap en de emancipatie van de boeren.  De opkomst van het nationalisme, de stichting van de eigen staten in 1918-1920. 

Speciale aandacht wordt gegeven aan de uiterst gecompliceerde positie tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. Over de tijd van de Sovjetheerschappij en de ‘zingende revolutie’ van 1990 zal een documentaire getoond worden. 

Verder een overzicht van de wederopstanding van de Baltische landen na 1991 en hun lidmaatschap van de NAVO en de Europese Unie. Tenslotte zal in de laatste twee colleges aandacht gegeven worden aan de problematiek rond de Russischtalige minderheden, de betrekkingen met Oost en West; de Russische exclave Kaliningrad en een college over kunst, cultuur, architectuur en muziek.     

Opsomming onderwerpen per college:
College 1: Baltische geschiedenis van de late middeleeuwen tot en met de vroegmoderne tijd. 
College 2: Baltische geschiedenis als onderdeel van het Russische rijk en de tijd van de eerste onafhankelijkheid.
College 3: De Tweede Wereldoorlog en de gevolgen; documentaire over de Sovjetheerschappij en de zingende revolutie
College 4. Hernieuwde onafhankelijkheidsbeweging en de Baltische landen op weg naar het EU en NAVO-lidmaatschap
College 5. De Russischtalige minderheden en de veiligheidsproblematiek, actualiteit anno 2022, Kaliningrad.
College 6. Het historische Oost-Pruisen, en de huidige Russische exclave Kaliningrad
College 7. Kunst, cultuur, muziek en architectuur in de Baltische landen.

Frederik Erens

Drs. Frederik Erens (1970) studeerde aan de Rijksuniversiteit Utrecht politieke en Oost-Europese geschiedenis. Hij is met name gespecialiseerd in de geschiedenis en actualiteit van de Baltische landen. Ook heeft hij een studie gedaan naar de toegepaste kunst en architectuur uit de periode 1880-1940. Tevens is hij wekzaam als reisleider voor cultuurreizen.

Uit eerdere cursusevaluaties:

"Zeer te waarderen dat de docent aspecten van de kunst ook zo goed weet te plaatsen in ruimere historische context."

"Bijzonder vriendelijke en deskundige docent. Een hele mooie cursus."

"Docent zeer kundig in materie, boeiend lesgever, vriendelijk in omgang. Perfecte inspirerende docent."