Menu

Verkenning van de economische theorie

Over het belasting- pensioen- en zorgstelsel

Verkenning van de economische theorie
 • Cursusnummer: 24V06
 • Vakgebied: Recht – Economie
 • Locatie: Tilburg
 • Seizoen: Voorjaar 2024
 • Dag: Dinsdag
 • Tijd: 14.00 - 15.45 uur
 • Cursusdata: 23-jan , 30-jan , 06-feb , 27-feb , 12-mar , 19-mar , 26-mar , 02-apr , 09-apr , 16-apr
 • Prijs: € 300 (10 colleges)
 • Werkvorm: Hoorcollege met mogelijkheid tot vragen
 • Literatuur:

  De docent stelt digitaal lesmateriaal beschikbaar.

 • Opmerkingen:

  Reservedatum inhaalcollege 23 april

Verkenning van de economische theorie

Deze interactieve cursus is bedoeld voor mensen die meer willen weten en begrijpen van een aantal onderwerpen waarover economen wat te vertellen hebben. 

Het eerste college is gewijd aan het rotsvaste geloof van economen dat vrijhandel de welvaart verhoogt. Het monetaire beleid staat centraal in het tweede college. Uit de doeken wordt gedaan hoe geld in omloop komt en op welke wijze de Europese Centrale Bank prijsstabiliteit nastreeft. Twintig lidstaten van de Europese Unie gebruiken inmiddels de euro. De Europese schuldencrisis heeft laten zien dat de Economische en Monetaire Unie nog niet af is. 

Het derde college behandelt de vraag hoe het verder moet met de Europese muntunie. De gevolgen van de vergrijzing voor de uitgaven en de inkomsten van de overheid staan centraal in het vierde college. Daarbij komt de vraag aan de orde hoe de houdbaarheid van de overheidsfinanciën kan worden verbeterd. 

Nederland beschikt volgens velen over het beste pensioenstelsel op aarde, met een mix van omslag (voor de AOW) en kapitaaldekking (voor de aanvullende pensioenen). Dit pensioenstelsel wordt toegelicht in het vijfde en zesde college. De hervorming van de aanvullende pensioenen krijgt uiteraard aandacht. 

Het zevende en achtste college zijn gewijd aan het Nederlandse zorgstelsel. De zorguitgaven zijn in de afgelopen decennia sterk gestegen en zullen dat ook in de toekomst doen. De oorzaken van de krachtige uitgavengroei worden toegelicht. Daarnaast worden mogelijkheden besproken om de betaalbaarheid van de zorg te verbeteren. De overheid gebruikt het belastingstelsel niet alleen om geld op te halen, maar ook om uiteenlopende beleidsdoelstellingen te bereiken.
In de laatste twee colleges wordt uitgelegd hoe dit zit. Verschillende recente beleidsdiscussies komen daarbij ter sprake. Ook de toeslagenproblematiek krijgt aandacht. 

 

Opsomming onderwerpen per college:

College 1: Het vrijhandelsideaal

College 2: Het monetaire beleid

College 3: De Europese schuldencrisis en de toekomst van de EMU

College 4: De overheidsfinanciën in het licht van de vergrijzing

College 5: Het pensioenstelsel (1)

College 6: Het pensioenstelsel (2)

College 7: De zorg (1)

College 8: De zorg (2) 

College 9: Het stelsel van belastingen, premies en toeslagen (1)

College 10: Het stelsel van belastingen, premies en toeslagen (2)

Jan Donders

Jan Donders studeerde algemene economie in Tilburg en promoveerde ook aldaar. Hij werkte bij de universiteit, de SER, het Ministerie van Economische Zaken, het CPB en het Ministerie van Financiën. In 2005-2022 was hij vervolgens verantwoordelijk voor de economie-opleidingen van de Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering en voor het Economentraineeship BOFEB. Op dit moment werkt hij nog in deeltijd voor BOFEB. Zijn publicaties liggen vooral op het terrein van de macro-economie en de openbare financiën.