Menu

Leergang Geschiedenis van de Twintigste Eeuw, deel 4

Weer valt het Donker (1949-1962)

Leergang Geschiedenis van de Twintigste Eeuw, deel 4
Geschiedenis van het Westen in de 20e eeuw
 • Cursusnummer: 24V01
 • Vakgebied: Geschiedenis
 • Locatie: Tilburg
 • Seizoen: Voorjaar 2024
 • Dag: Maandag
 • Tijd: 10.45 - 12.30 uur
 • Cursusdata: 29-jan , 05-feb , 26-feb , 04-mar , 18-mar , 08-apr , 15-apr , 22-apr
 • Prijs: € 300 (8 colleges)
 • Werkvorm: Hoorcollege met mogelijkheid tot vragen
 • Literatuur:

  De docent stelt digitaal lesmateriaal beschikbaar.

Leergang Geschiedenis van de Twintigste Eeuw, deel 4

1949 is een rampjaar voor het westen. Een IJzeren Gordijn is neergedaald over Europa. Het verslagen Duitsland wordt opgedeeld in de Bondsrepubliek en de Duitse Democratische Republiek. Alleen het probleem van Berlijn blijft onopgelost. Pas in 1961 schept een muur hier duidelijkheid. Stalin krijgt in 1949 een atoombom. De ‘Balance of Terror’ treedt daarmee in werking. In China wordt de slepende burgeroorlog beslist in het voordeel van de communisten. 
De Amerikaanse containmentpolitiek lijkt mislukt, terwijl het communisme onstuitbaar schijnt. Beide kampen verwijten elkaar uit te zijn op de wereldheerschappij en bereiden zich voor op een onvermijdelijke confrontatie. Als het front in Europa gestold is, verplaatst het strijdperk zich naar Azië en Afrika. Korea, Vietnam en Congo vormen nieuwe brandhaarden. Zelfs het heelal blijft niet verschoond van de strijd op aarde. Een ruimtewedloop is het gevolg. Ook hier lijken de communisten aan de winnende hand. 

Ondertussen schuilt Europa onder de atoomparaplu van de VS. De oprichting van de NAVO moet collectieve veiligheid garanderen. Oude vijanden zetten hun eerste stappen op weg naar economische samenwerking en wellicht in de verre toekomst naar politieke integratie. In 1951 komt de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal tot stand, gevolgd door de Europese Economische Gemeenschap in 1957. Een periode van aanhoudende economische groei die in het westen zal aanhouden tot begin jaren zeventig, leidt tot een ongekende welvaart. Deze nieuwe rijkdom zal zich vertalen in toenemende individuele onafhankelijkheid en ingrijpende maatschappelijke veranderingen. 

Op Cuba neemt de revolutionair Castro in 1959 de macht over. Onder groeiende Amerikaanse druk schuift hij op richting communisme. De Russen denken zijn revolutie te redden door de geheime plaatsing van atoomraketten. Als dit de Amerikaanse president Kennedy ter ore komt begint een pokerspel tussen de twee grootmachten dat eindigt in een nederlaag voor Chroesjtsjov. Dichter bij een Derde Wereldoorlog is de wereld nog niet geweest. 

‘Weer valt het Donker’ gaat over: de Balance of Terror, de ideologische tegenstellingen tussen Oost en West, over de wapenwedloop, over het ‘verlies’ van China, de Koreaoorlog, het conflict in Vietnam en de Cubacrisis, maar ook over Europese verzoening, ongekende welvaart en emancipatie. 

Deze cursus maakt onderdeel uit van een leergang, maar kan ook prima afzonderlijk worden gevolgd.

Peter Burgers

Peter Burgers studeerde geschiedenis aan de Katholieke Universiteit Nijmegen (cum laude) en behaalde aansluitend een master’s degree aan de Universiteit van Oxford. Daarnaast deed hij onderzoek aan de Westfälische Wilhelms-Universität te Münster en op het Nederlands Instituut te Rome.

Hij was werkzaam aan de Katholieke Universiteit Nijmegen en aan de Universiteit van Oxford. Momenteel werkt hij op Gymnasium Beekvliet.

Uit eerdere evaluaties over deze docent:
"De opbouw van de materie in de cursus is door de docent zeer goed opgezet. Door steeds relevante achtergrondinformatie mee te nemen bij de uiteenzetting van belangrijke gebeurtenissen, krijg je een mooi compleet beeld van de geschiedenis."