Menu

Klint, Kandinsky, Mondriaan, Malevitsj en meer

Het spannende verhaal over de abstracte kunst en de vrouw die eerder was.

Klint, Kandinsky, Mondriaan, Malevitsj en meer
 • Cursusnummer: 23N36
 • Vakgebied: Kunst- en cultuur(geschiedenis)
 • Locatie: Breda
 • Seizoen: Najaar 2023
 • Dag: Woensdag
 • Tijd: 13.50 - 15.35 uur
 • Cursusdata: 08-nov , 15-nov , 22-nov , 29-nov , 06-dec , 13-dec
 • Prijs: € 210 (6 colleges)
 • Werkvorm: Hoorcollege met mogelijkheid tot vragen/discussie
 • Literatuur:

  De docent stelt digitaal lesmateriaal beschikbaar. Aanbevolen literatuur: Julia Voss, Hilma af Klint; Die Menschheit in Erstaunen versetzen, 2020, Fischer Verlag, Frankfurt am Main. Tracy Bashkoff, Hilma af Klint, Paintings for the future, 2018, tentoonstellingscatalogus Guggenheim Museum, New York. Monografieën over Wassily Kandinsky, Piet Mondriaan en Kazimir Malevitsj. Leah Dickerman, Inventing abstraction, 1910-1925; How a radical idea changed modern art, 2013, Thames and Hudson. Maurice Tuchman et al, The spiritual in art; abstract painting 1890-1985, tentoonstellingscatalogus Los Angeles, Chicago, Den Haag, 1986. Rafael Rosenberg en Max Hollein, Entdeckung der Abstraktion; Turner, Hugo, Moreau, 2009, Hirmer Verlag, München. Wassily Kandinsky, Über das geistige in der kunst, 1911, R. Piper & co, München (en latere heruitgaven). Sjeng Scheijen, De avant-gardisten; De Russische revolutie in de kunst 1917-1935, 2019, Prometheus, Amsterdam. Veel van deze boeken zijn antiquarisch te verkrijgen, bijvoorbeeld via boekwnkeltjes.nl.

 • Opmerkingen:

  Reservedatum inhaalcollege 20 december. Zoals altijd bij de colleges van Josée Claassen gaan de achtergrondverhalen en prachtige afbeeldingen gepaard met mooie, bijpassende muziekfragmenten. Dat zorgt voor een unieke extra dimensie. 

Klint, Kandinsky, Mondriaan, Malevitsj en meer

Dit najaar is er een grote tentoonstelling in het Kunstmuseum in Den Haag met het werk van Hilma af Klint (1862-1944), de Zweedse kunstenares die eerder dan de grote drie (Kandinsky, Mondriaan en Malevitsj) abstract werkte. De tentoonstelling met het werk van Hilma af Klint brak in het Guggenheim Museum in New York alle bezoekerrecords! 

Ter verdieping van de kunst van deze bijzondere vrouw is een cyclus ontwikkeld waarbij het verhaal over Hilma af Klint is ingebed in de context van het ontstaan van de abstracte kunst. U wordt zodoende meegenomen in het spannende verhaal van de abstracte kunst zoals deze ruim een eeuw geleden ontstond. Maar wat is abstracte kunst eigenlijk? Hoe was de route naar de abstracte kunst? En hoe kwamen kunstenaars ertoe abstracte kunst te gaan maken? Wat lieten die kunstenaars ons zien en wat wilden ze ermee? In wat voor een maatschappelijk landschap deden ze dat? Wat waren hun inspiratiebronnen? Hoe klonk de muziek die hen inspireerde? U krijgt antwoorden op al dit soort vragen in twee inleidende colleges en vier fascinerende kunstenaarsportretten. 

College 1: Wat is abstracte kunst? 

In het eerste college wordt ingegaan op de vraag wat abstracte kunst eigenlijk is en wordt aandacht besteed aan de wegbereiders van de abstracte kunst. 

College 2: Abstractie en spiritualiteit.

Nagenoeg alle eerste kunstenaars die abstract werkten waren geïnteresseerd in spiritualiteit. Hun kunst is ervan doordrenkt. Om die reden staat in het tweede college het spirituele in de abstracte kunst centraal.

De colleges 3 tot en met 5 zijn gewijd aan ‘de grote drie’ van de abstracte kunst. In elk college staat het leven en werk van een kunstenaar centraal en de context waarin de kunst tot stand kwam. Deze context geeft u een andere kijk op hun kunst.

College 3: Wassily Kandinsky.

College 4: Piet Mondriaan.

College 5: Kazimir Malevitsj.

College 6: Hilma af Klint. 

Het zesde en laatste college behandelt het fascinerende leven en werk van Hilma af Klint.

 

Zoals altijd bij de colleges van Josée Claassen gaan de achtergrondverhalen en prachtige afbeeldingen gepaard met mooie, bijpassende muziekfragmenten. Dat zorgt voor een unieke extra dimensie.  

Josée Claassen

Josée Claassen is kunsthistorica, gespecialiseerd in het doceren over beeldende kunst in combinatie met (klassieke) muziek. Zij studeerde aan de universiteit Leiden en gaf daar ook gastcolleges. Zij is een veel gevraagde spreekster in musea en bij allerlei in beeldende kunst en muziek geïnteresseerde groepen. Meestal komt de muziek die zij laat horen uit geluidsboxen, maar soms werkt zij ook samen met musici en klinkt de muziek live. 

Uit eerdere cursusevaluaties:
"Ik heb deze cursus ervaren als interessant en vooral als een fijne ontspanning, vooral ook door de combinatie met muziek".
"De combinatie van muziek , beelden en uitleg: Top !"