Menu

Leergang Filosofie Deel 3, Levensfilosofie

Het menselijk bestaan en zijn problematiek

Leergang Filosofie Deel 3, Levensfilosofie
Thematische Inleiding in de Filosofie
 • Cursusnummer: 23N18
 • Vakgebied: Filosofie
 • Locatie: Nijmegen
 • Seizoen: Najaar 2023
 • Dag: Donderdag
 • Tijd: 15.00 - 16.45 uur
 • Cursusdata: 28-sep , 05-oct , 12-oct , 26-oct , 02-nov , 09-nov , 16-nov , 23-nov , 30-nov , 07-dec
 • Prijs: € 340 (10 colleges inclusief koffie/thee)
 • Werkvorm: Hoorcollege met mogelijkheid tot vragen/discussie
 • Opmerkingen:

  Reservedatum inhaalcollege 14 december

Leergang Filosofie Deel 3, Levensfilosofie

Levensfilosofie is reflectie op de aard van de mens en het menselijk leven. We denken na over levensvragen als: waar draait het leven om?  Hoe kan ik zelfverwerkelijking bevorderen?  Hoe kan ik geluk bereiken? Hoe ga ik om met negatieve ervaringen als eenzaamheid, somberheid en angst? Hoe moet ik aankijken tegen mijn sterfelijkheid? Hoe kan ik mij verbinden met mijn medemens, tot de natuur, tot het omvattende mysterie van het bestaan? 

Levensfilosofie is denken over dergelijke vragen om ze te verhelderen en mogelijke antwoorden te formuleren. Dit kan onze levenskunst bevorderen omdat we beter met dergelijke vragen om kunnen gaan en we een gevoel van zin en bestemming vast kunnen houden. In deze collegereeks beschouwen we deze levensfilosofische thema’s aan de hand van denkers uit heden en verleden. 

We onderzoeken het geluk volgens Aristoteles en de gemoedsrust volgens Marcus Aurelius in de Oudheid. Ook bespreken we moderne schrijvers als Schopenhauer over lijden en verlossing. Vertwijfeling en religie bij Kierkegaard. Nihilisme en levensaffirmatie bij Nietzsche. Absurdisme en geluk bij Camus. 

Ook bespreken we de levensfilosofische inzichten van Etty Hillesum die via haar dagboek tot ons zijn gekomen. We bouwen voort op al deze inzichten en proberen te komen tot een levensbeschouwelijke oriëntatie die past bij de hedendaagse grotendeels postchristelijke cultuur en die oog heeft voor onze verhouding tot medemens en natuur. De stelling die daarbij verdedigd wordt is dat er een vorm van religiositeit mogelijk en nodig is die ons opnieuw verbindt met de mysteries van de natuur en van het eigen bestaan. Alleen zo kan het schadelijke consumentisme en materialisme van de huidige cultuur doorbroken worden naar een meer duurzame levensstijl.

Deze cursus maakt onderdeel uit van de leergang Filosofie maar is prima afzonderlijk te volgen.

College 1: Inleiding: de levensbeschouwelijke problematiek

College 2: Geluk volgens Aristoteles 

College 3: Gemoedsrust volgens Marcus Aurelius

College 4: Lijden en verlossing bij Schopenhauer

College 5: Vertwijfeling en religie bij Kierkegaard

College 6: Nihilisme en levensaffirmatie bij Nietzsche

College 7: Absurditeit en geluk bij Albert Camus.

College 8: Etty Hillesum en de volheid van het leven

College 9: Eenzaamheid en gemeenschap

College 10: Innigheid als eigentijdse levensbeschouwelijkheid  

Arnold Ziegelaar

Arnold Ziegelaar studeerde wijsbegeerte aan de Universiteit Leiden en is docent filosofie in het hoger onderwijs. Hij is verbonden aan opleidingen tot geestelijk begeleider bij de Hogeschool InHolland en het OVP. Daarnaast werkt hij voor verschillende HOVO-instellingen en voor de Internationale School voor Wijsbegeerte. Zijn interessegebied is breed en ligt vooral bij levensfilosofie, bewustzijnsfilosofie en godsdienstfilosofie. In 2015 verscheen zijn boek Aardse mystiek en in 2016 Oorspronkelijk bewustzijn bij ISVW uitgevers. 

Uit eerdere evaluaties over deze docent:
"Uitstekende docent, didactisch goed onderlegd, prettige contactlegging."
"Het was uitdagend voor de hersenen en een training in denken en begrip en dat was leuk. Een veeleisende docent die de colleges knap heeft opgebouwd."