Menu

Leergang Psychologie, deel 1

Inleiding in de psychologie

Leergang Psychologie, deel 1
Psychologie
 • Cursusnummer: 23N15
 • Vakgebied: Mens en maatschappij
 • Locatie: Tilburg
 • Seizoen: Najaar 2023
 • Dag: Vrijdag
 • Tijd: 13.15 - 15.00 uur
 • Cursusdata: 29-sep , 06-oct , 13-oct , 03-nov , 10-nov , 17-nov , 24-nov , 01-dec , 08-dec , 15-dec
 • Prijs: € 300 (10 colleges)
 • Werkvorm: Hoorcollege met mogelijkheid tot vragen
 • Literatuur:

  De docent stelt digitaal lesmateriaal beschikbaar.

 • Opmerkingen:

  Reservedatum inhaalcollege 22 december

Leergang Psychologie, deel 1

Waarom doet u de dingen die u doet? Weet u eigenlijk wel hoe u zich gedraagt over de tijd en situaties heen? Zien anderen u op dezelfde manier als u zichzelf ziet? Dit zijn vragen die gemakkelijk te stellen zijn maar beduidend moelijker om te beantwoorden. We denken ons zelf te kennen en controle te hebben over ons gedrag. Maar hoe beter je kijkt, hoe meer je ziet dat er een kloof bestaat tussen ons bewuste (rationele) en onbewuste (Automatische) gedrag.

In tien colleges maakt u kennis met de meest elementaire psychologische theorieën en inzichten. De cursus zal laten zien wat de belangrijkste componenten van onze psyche zijn, hoe deze zijn opgebouwd, hoe ze werken en hoe ze de werkelijkheid bepalen die wij dagelijks ervaren. Na een inleiding over gedrag volgt een beknopt overzicht van de psychologie als wetenschapsgebied en hoe psychologisch onderzoek plaatsvindt. Vervolgens zullen de belangrijkste psychologische componenten aan bod die kenmerkend zijn voor de mens zoals onze persoonlijkheid, emoties, hoe wij leren en de relatie tussen ons lichaam en onze psyche. Het zal gedurende de cursus geleidelijk helder worden dat van het waarnemen van een objectieve werkelijkheid, hoe basaal ook, geen sprake is en dat we nooit om individuele verschillen tussen mensen heen kunnen.

De onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere:

Wat is gedrag? De psychologie als volwassen wetenschapsgebied

Psychologisch onderzoek: waar komt de kennis over onze psyche vandaan?

Evolutietheorie als fundament voor alle psychologische kennis

Biologie van gedrag: hoe ons lichaam ons gedrag bepaalt

Psychologie van het leren

Emoties: smaakmakers van het leven

Persoonlijkheid: ik ben, ik ben, wie jij niet bent

Als instapcursus in de leergang Psychologie richt deze cursus zich op een brede groep geïnteresseerden in de psychologie zonder enige (professionele) voorkennis.

Andreas Wismeijer

Dr. Andreas Wismeijer heeft na zijn afstuderen aan de Universiteit van Tilburg zes jaar aan de Vrije Universiteit van Barcelona gewerkt als docent en onderzoeker. Zijn onderzoek richt zich met name op de persoonlijkheidspsychologie en de relatie tussen het hebben van geheimen en welzijn.

Uit eerdere evaluaties over deze docent:
"Uitstekende docent die de stof deskundig, boeiend en met humor uiteenzet."

" Boeiend en leerzaam met een didactisch zeer goede docent."

" De interessante stof, de interactie en de deskundigheid en erg prettige stijl van kennisoverdracht door de docent maken het voor mij een feestje."