Menu

De Grote Vragen

Een thematische inleiding in de filosofie

De Grote Vragen
 • Cursusnummer: 23N11
 • Vakgebied: Filosofie
 • Locatie: Tilburg
 • Seizoen: Najaar 2023
 • Dag: Donderdag
 • Tijd: 10.45 - 12.30 uur
 • Cursusdata: 28-sep , 05-oct , 12-oct , 02-nov , 09-nov , 16-nov , 23-nov , 30-nov , 07-dec , 14-dec
 • Prijs: € 300 (10 colleges)
 • Werkvorm: Hoorcollege met mogelijkheid tot vragen
 • Literatuur:

  De docent stelt digitaal lesmateriaal beschikbaar.

 • Opmerkingen:

  Reservedatum inhaalcollege 21 december

De Grote Vragen

Filosofie is het al duizenden jaren durende gesprek van de mens over de grote vragen van het bestaan. Een dergelijke vraag is niet alleen groot omdat zij fundamenteel en diepgaand is, maar ook omdat er al veel over nagedacht en geschreven is. Fundamentele begrippen als ruimte, tijd, bewustzijn, waarheid, God, leven, dood gebruiken we meestal naïef, alsof het vanzelfsprekend is wat we er mee bedoelen.  De filosoof stelt echter de vraag: wat wordt er (hier) mee bedoeld? En is niet tevreden met de opvatting dat iedereen dat wel weet.  Het doel van deze collegereeks is om gevoel te krijgen voor wat filosofie is, voor de vraagstukken waardoor zij wordt aangedreven, voor de gedachtegangen en argumentaties waardoor zij wordt gekenmerkt. Ook wordt duidelijk hoe moeilijk de grote vragen zijn en hoe voorlopig de mogelijke antwoorden zijn, maar dat het toch fascinerend en zinvol is met hen om te gaan. Filosofie laveert tussen veiligheid en avontuur, tussen logische scherpte en intuïtief vergezicht. 

We onderzoeken mogelijke antwoorden op de grote vragen met hun voor- en tegenargumenten. Er passeren grote denkers uit de filosofiegeschiedenis de revue, zonder de pretentie hun gedachtenstelsels volledig weer te geven. De reeks is geen geschiedenis van de filosofie naar tijdperken, kopstukken en stromingen, maar een systematische inleiding in enkele belangrijke thema’s uit de westerse filosofie. Deels wordt gebruik gemaakt van historische denkers en soms staan ook opvattingen van de docent meer op de voorgrond. Deze collegereeks is ideaal voor mensen die een inleidend inzicht willen verkrijgen in wat filosofie is. 

 

Opsomming onderwerpen per college:

College 1: Wat is waarheid?

College 2: Waarom bestaat de wereld?

College 3: Wat is tijd?

College 4: Bestaat God?

College 5: Wat is bewustzijn?

College 6: Is er leven na de dood?

College 7: Hebben wij vrije wil?

College 8: Wat is vriendschap?

College 9: Heeft het leven zin?

College 10: Hoe is geluk bereikbaar? 

Arnold Ziegelaar

Arnold Ziegelaar studeerde wijsbegeerte aan de Universiteit Leiden en is docent filosofie in het hoger onderwijs. Hij is verbonden aan opleidingen tot geestelijk begeleider bij de Hogeschool InHolland en het OVP. Daarnaast werkt hij voor verschillende HOVO-instellingen en voor de Internationale School voor Wijsbegeerte. Zijn interessegebied is breed en ligt vooral bij levensfilosofie, bewustzijnsfilosofie en godsdienstfilosofie. In 2015 verscheen zijn boek Aardse mystiek en in 2016 Oorspronkelijk bewustzijn bij ISVW uitgevers. 

Uit eerdere evaluaties over deze docent:
"Uitstekende docent, didactisch goed onderlegd, prettige contactlegging."
"Het was uitdagend voor de hersenen en een training in denken en begrip en dat was leuk. Een veeleisende docent die de colleges knap heeft opgebouwd."