Menu

Leergang Moderne Architectuur in Nederland na 1900, deel 1

Van Jugenstil tot Nieuwe Zakelijkheid (1900- 1940)

Leergang Moderne Architectuur in Nederland na 1900, deel 1
Moderne Architectuur in Nederland
 • Cursusnummer: 23N05
 • Vakgebied: Kunst- en cultuur(geschiedenis)
 • Locatie: Tilburg
 • Seizoen: Najaar 2023
 • Dag: Dinsdag
 • Tijd: 10.45 - 12.30 uur
 • Cursusdata: 26-sep , 03-oct , 10-oct , 31-oct , 07-nov , 14-nov , 21-nov , 28-nov , 05-dec , 12-dec
 • Prijs: € 300 (10 colleges)
 • Werkvorm: Hoorcollege met mogelijkheid tot vragen/discussie
 • Literatuur:

  De docent stelt digitaal lesmateriaal beschikbaar.

 • Opmerkingen:

  Reservedatum inhaalcollege 19 december

Leergang Moderne Architectuur in Nederland na 1900, deel 1

De grote veranderingen die zich rond het 1900 op alle terreinen van het maatschappelijk leven in Nederland voltrokken, weerspiegelden zich in de architectuur van de afzonderlijke gebouwen, niet alleen in de steden maar ook daarbuiten. Er verrezen nieuwe typen gebouwen voor nieuwe sectoren in het maatschappelijk leven als drinkwatervoorziening, elektriciteit, autoverkeer enzovoorts en nieuwe typen van bestaande gebouwsoorten zoals scholen en fabrieken. 

Deze nieuwe typologie toont het eerst en duidelijkst de aanzet tot een nieuwe architectuur. Nieuwe eisen dwongen en inspireerden tot een herbezinning. Gespecialiseerde bedrijven en instellingen zochten elkaars nabijheid in winkelstraten, kantoorboulevards, bestuursconcentraties en pleinen voor amusement. 

De schaalvergroting in de bedrijfsvoering van kantoren en winkelbedrijven leidde tot bredere en hogere gebouwen, die technisch mogelijk werden gemaakt door skeletbouw in staal en/of gewapend beton en de introductie van de lift en alter de roltrap.

Er is een duidelijke cesuur rond 1900, toen de oude stijlmiddelen niet meer adequaat bevonden werden om het moderne leven uit te drukken. De aandacht voor een specifieke stijl is minder dominant dan in de 19e eeuw: ze verschuift langzaam in de richting van het vinden van oplossingen voor nieuwe opgaven, zowel praktisch als esthetisch.

Joris van Sleeuwen

Drs. Joris van Sleeuwen is in 1991 als kunsthistoricus afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Leiden. Voordien behaalde hij in 1982 aan de KU Nijmegen zijn doctoraal geschiedenis. Hij is gespecialiseerd in architectuurgeschiedenis. Vanaf 1987 is hij werkzaam in het volwassenenonderwijs en verzorgt hij HOVO-cursussen, lezingen en kunstreizen.

 

Uit eerdere evaluaties over deze docent:

"Een levendige docent die je meeneemt in zijn passie voor architectuur, kunst en geschiedenis. Hij vertelt echt een verhaal. 
De stof die hij als pdf aanbiedt, is een verdieping op wat hij verteld heeft. Heerlijk! Dat is college geven".