Menu

Het raadsel Socrates

Socrates, lastpak en goeroe

Het raadsel Socrates
 • Cursusnummer: 23T13
 • Vakgebied: Filosofie
 • Locatie: Tilburg
 • Seizoen: Themadagen 2023
 • Dag: Meerdere Dagen
 • Tijd: 10.00 -15.45 uur uur
 • Cursusdata: 27-nov , 28-nov
 • Prijs: € 195 inclusief koffie/thee, 2 x lunch, theatervoorstelling en afsluitend drankje
 • Werkvorm: Hoorcollege met mogelijkheid tot vragen/discussie
 • Literatuur:

  Aanbevolen: Rico Sneller, Het raadsel Socrates. Leusden: ISVW, 2021. EUR 19,95

Het raadsel Socrates

Elke grote filosoof – van Hegel en Kierkegaard tot Nietzsche en Derrida – heeft zijn eigen ‘Socrates’. Geloof het of niet: elk van die ‘Socratessen’ is geloofwaardig. Hoe dat kan? Socrates vormt het grote raadsel van de Westerse filosofie.

Wie kent er Socrates eigenlijk? Bij nader inzien is zijn figuur raadselachtiger dan vermoed. Is hij de grote rationalist, die aan de wieg staat van wat wij tegenwoordig ‘wetenschap’ noemen? Of is hij juist een geheimzinnige mysticus die zich beroept op een voor anderen ontoegankelijk daimonion? Is hij een tragische individualist die elk denken in en over gemeenschap of politiek frustreert? Of is hij juist de grote motor achter elke politieke filosofie? 

Wie zich nooit in de wijsgerige Socratesreceptie heeft verdiept, zal gaandeweg de cursus en de afsluitende theater monoloog verbijsterd zijn over de kennelijke rijkdom van zijn persoon en zijn optreden, die al eeuwenlang, telkens weer de filosofische bezinning heeft aangezwengeld en geïnspireerd. 

Een bezinning op de figuur Socrates voert tot de meest basale filosofische vraag: wat is filosofie eigenlijk? Socrates representeert de Westerse filosofiegeschiedenis als geheel, en zelfs nog meer: met Socrates kun je zelfs de kant van ‘India’ op!

Via een gedegen bezinning op de figuur van Socrates wil deze cursus aanzetten tot een bredere bezinning op de filosofie als zodanig: wat is de verhouding tussen filosofie en religie/mystiek, of die tussen ‘Westers’ en ‘Oosters’ denken?

Programma dag 1 
09.45 – 10.00 Ontvangst met koffie/thee 
10.00 – 11.00 Blok 1: Inleiding. Socrates als denker (Plato) en als mens (Xenophon)
11.00 – 11.15 Koffie/thee-pauze
11.15 – 12.00 Blok 2: Maatgevende mensen: 
Socrates tussen Boeddha, Confucius en Jezus.
12.00 – 13.00 Lunch 
13.00 – 13.45 Blok 3: Maatgevende mensen: 
Socrates tussen Boeddha, Confucius en Jezus (vervolg)
13.45 – 14.00 Korte pauze
14.00 – 14.45 Blok 4: Niet-rationele kenmerken van Socrates. 
14.45 – 15.00 Koffie/thee-pauze 
15.00 – 15.45 Blok 5: Socrates’ daimonion
Programma dag 2 
09.45 – 10.00 Ontvangst met koffie/thee 
10.00 – 11.00 Blok 1: Socrates en de onsterfelijke ziel
11.00 – 11.15 Koffie/thee-pauze
11.15 – 12.00 Blok 2: Socrates en de onsterfelijke ziel (vervolg)
12.00 – 13.00 Lunch  
13.00 – 13.45 Blok 3: Socrates als gevaarlijke zonderling (Aristophanes, Nietzsche)
13.45 – 14.00 Korte pauze
14.00 – 15.00 Blok 4: voorstelling “Apologie”door Leo Kuipers
15.00 – 15.15 Koffie/thee-pauze  
15.15 – 15.45 Blok 5: slotgesprek
15.45 uur Afsluitend drankje

 

Rico Sneller

Rico Sneller doceerde lange tijd filosofie en ethiek aan de universiteit Leiden. Momenteel is hij betrokken bij diverse initiatieven, zowel landelijk (Vrije Academie, ISVW, Jungiaans Instituut, Instituut voor verdrongen filosofie, Filosofisch Leerhuis Fiat lux, Filosofie Oost West) als mondiaal (Alternative Perspectives and Global Concerns, Outre-Lignes). Hij is gastdocent bij de Alfarabi universiteit te Almaty (Kazachstan) en bij de Universidad La Salle in Bogota (Colombia).

Rico Sneller houdt zich bezig met https://www.outre-lignes.org/de grensgebieden tussen filosofie en ervaring: het onbewuste, creativiteit en inspiratie, mystiek, synchroniciteit, enz. Zijn speciale belangstelling gaat uit naar denkers als Ludwig Klages, Hans Driesch, Hermann Friedmann, Carl du Prel en andere ‘psychofilosofen’. In 2020 verscheen van hem Perspectives on Synchronicity, Inspiration, and the Soul (Cambridge Scholars)