Menu

Fake news versus de feiten

Fake news versus de feiten
  • Cursusnummer: 23T10
  • Vakgebied: Filosofie
  • Locatie: Tilburg
  • Seizoen: Themadagen 2023
  • Dag: Woensdag
  • Tijd: 10.00 - 15.45 uur
  • Cursusdata: 01-nov
  • Prijs: € 97.50 inclusief koffie/thee, lunch en afsluitend drankje
  • Werkvorm: Hoorcollege met mogelijkheid tot vragen/discussie

Fake news versus de feiten

In het licht van de hedendaagse crises, gaat het steeds vaker over fake news en over feiten. Soms lijken we met z’n allen in een partijtje moddergooien terecht te zijn gekomen tussen feiten en alternatieve feiten. Wie heeft er gelijk? En hoe bepaal je dat? 

 

De geschiedenis van de filosofie laat zien dat het nog niet zo eenvoudig is om te bepalen wat waarheid is. Maar we gaan het toch proberen. Want hoe verschillend we ook denken over bepaalde onderwerpen: vaak hechten we hetzelfde belang aan wat waar is. We belichten daarom het begrip ‘waarheid’ vanuit drie perspectieven en bovenal zijn we zo kritisch mogelijk naar onszelf: hebben wij het eigenlijk wel bij het rechte eind of missen we ergens iets? En hoe weten we dat?

1. We staan stil bij de vraag wat we zelf verstaan onder ‘waarheid’ en ‘feiten’. En kloppen onze definities wel? Is er een verschil tussen bijvoorbeeld wetenschappelijke en religieuze waarheden?

2. In de filosofiegeschiedenis staan we stil bij verschillende denkers die denken over wat waarheid is. Aristoteles, Plato, Nietzsche, Foucault, Heidegger maar ook hedendaagse denkers als Caputo en Zizek. We ontdekken dat er in ieder geval drie verschillende varianten in het begrip van waarheid zijn: de wetenschappelijke variant, een variant die opkomt in de 20e eeuw en eentje die vers van de pers is. We zien het verschil tussen deze opties door de vraag: zit er waarheid in de kunst?

3. En natuurlijk komt de politiek voorbij. Want in hoeverre gaat politiek eigenlijk over feiten? Of over waarheid? Is politieke waarheid hetzelfde als wetenschappelijke waarheid, of gaat het ergens anders over. Willen we wel echt dat politici de waarheid spreken, of hebben ze een andere taak? We zien dat het hedendaagse debat over waarheid eigenlijk vooral gaat over onbegrip. En over hoop. En daarmee komen we weer uit bij een splinternieuwe opvatting van waarheid in de hedendaagse filosofie.

De cursus brengt helderheid in een filosofisch rampzalig begrippenveld van feiten, waarheid en nepnieuws en maakt scherp onderscheid tussen feiten, waarheid, fake news, ideologie en meer, waardoor het zicht op de actuele discussie minder vertroebeld raakt.

De cursus toont de vraag naar wat waar is in het licht van de filosofiegeschiedenis en kijkt met een filosofische blik naar actuele politieke besluitvorming en biedt daar verrassende invalshoeken voor.

De cursus doet kritisch reflecteren op wat ieder van ons voor vanzelfsprekend houdt.

De cursus biedt een kennismaking met verschillende filosofen in verschillende fasen van de geschiedenis van de filosofie: van de Griekse oudheid tot actuele, hedendaagse debatten. 

Dagprogramma
09.45 – 10.00 Ontvangst met koffie/thee 
10.00 – 11.00 Blok 1: Waarheid en feiten
11.00 – 11.15 Koffie/thee-pauze
11.15 – 12.00 Blok 2: waarheid en fake news
12.00 – 13.00 Lunch 
13.00 – 13.45 Blok 3: waarheid en politiek
13.45 – 14.00 Korte pauze
14.00 – 14.45 Blok 4: waarheid en ideologie
14.45 – 15.00 Koffie/thee-pauze 
15.00 – 15.45 Blok 5:waarheid en de toekomst
15.45 uur Afsluitend drankje
Gerko Tempelman

Gerko Tempelman is filosoof en theoloog  en houdt zich bezig met de diepere menselijke drijfveren. Daarbij verdiept hij zich in wat hij ideeëngeschiedenis noemt, of: hoe het komt dat mensen denken zoals ze denken. Gerko was oprichter van het Death Café Nederland (gesprekken over de dood rond de koffietafel). Hij maakt als docent de filosofie toegankelijk aan de hand van vragen. Gerko over zijn filosofie: https://www.youtube.com/watch?v=1uivZ0js2k8
 

Uit eerdere evaluaties over deze docent:
"Petje af voor de docent. Zoveel kennis, het gemak waarmee hij de cursus gaf, de beleving, de uitstraling. Enorm goed."
"Zeer verzorgde presentatie, docent had goed contact met de cursisten. Leuke didactische vaardigheden. Dus: Perfect"
"Gerko Tempelman heeft een dag lang met veel inspiratie kennis overgedragen. Didactisch sterk. Een erg leuke dag die nog dagen tot nadenken stemde!"
"Zeer inspirerend, uitnodigend en goed geconstrueerde opzet om de grote lijnen en de filosofen weer te geven."