Menu

Indonesië en Nederland

Indonesië en Nederland
 • Cursusnummer: 22N09
 • Vakgebied: Geschiedenis
 • Locatie: Tilburg
 • Seizoen: Najaar 2022
 • Dag: Woensdag
 • Tijd: 12.45 - 14.30 uur
 • Cursusdata: 28-sep , 05-oct , 12-oct , 19-oct , 02-nov , 09-nov , 16-nov , 23-nov , 30-nov , 07-dec
 • Prijs: € 273 (10 colleges)
 • Werkvorm: Hoorcollege met mogelijkheid tot vragen/discussie
 • Literatuur:

  Cursisten ontvangen digitaal per college een samenvatting van de inhoud, een artikel en suggesties voor verdieping (historische literatuur, bellettrie en film). Als handboek wordt aanbevolen: Leo Dalhuisen e.a., Geschiedenis van Indonesië (Walburg pers, 2006 of later), € 26,-.

 • Opmerkingen:

  Reservedatum inhaalcollege 14 december

Indonesië en Nederland

Deze cursus gaat over de relatie tussen Indonesië en Nederland in de loop der eeuwen, vanaf de pre-koloniale tijd tot heden. In het bijzonder gaat het om menselijke contacten en culturele uitwisselingen tegen hun politieke en sociaaleconomische achtergrond. Na een introductie over de invalshoek van deze colleges wordt de geschiedenis chronologisch behandeld in tien hoorcolleges met filmfragmenten en speciale aandacht voor de beeldvorming in Nederlandse en Indonesische romans. 

Voor de komst van Europeanen in Azië bestonden indirecte contacten tussen Indonesië en Europa via India en de Arabische wereld. Vanaf ‘de eerste schipvaart’ vanuit Amsterdam naar Bantam (1595/1596) tot de opheffing van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (1799) werd de relatie tussen Nederland en Indonesië bepaald door compagnieën. De VOC had handelsposten langs de kusten van Azië en bestuurde de Molukken en delen van Java. Van 1800 tot 1914 werkte Nederland stap voor stap aan de uitbreiding van de kolonie Nederlands-Indië. 

Het Nederlands imperialisme beleefde zijn hoogtijdagen in de ‘oude tijd’ (tempo doeloe) tussen 1914 en 1942. Er kwam een koloniale ‘Indische’ mengcultuur tot ontwikkeling. Tijdens de Japanse bezetting (1942-1945) en de dekolonisatieoorlog (1945-1949) veranderde de verhouding tussen Indonesiërs en Nederlanders ingrijpend. In de jaren 1950 groeiden Indonesië en Nederland snel uit elkaar, wat leidde tot het vertrek van Molukkers, Indische Nederlanders en Chinezen naar Nederland. Na de dekolonisatie ontwikkelde zich een haat-liefdeverhouding tussen Indonesiërs en Nederlanders, maar na een tijd van afkeer kwam er weer ruimte voor wederzijdse sympathie. 

College 1: Oude contacten (tot 1600)

College 2: De compagnietijd (1600-1800)

College 3: De voltooiing van Nederlands-Indië (1800-1914)

College 4: De Indische samenleving (1869-1942)

College 5: De Indische cultuur (1869-1942)

College 6: Oorlog en dekolonisatie (1942-1949)

College 7: Indisch in Nederland (1945-heden)

College 8: Nederlandse sporen in Indonesië (1945-heden)

College 9: Chinezen, Javanen, Molukkers en Papoea's

College 10: Indische letteren 

Tom van der Geugten

Drs. Tom van der Geugten (Bandung, 1952) voltooide zijn studie geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is educatief auteur en was als hogeschooldocent verbonden aan de Hogeschool van Amsterdam en Fontys Lerarenopleiding Tilburg.