Menu

Leergang Kunstgeschiedenis deel I: Middeleeuwen

Leergang Kunstgeschiedenis deel I: Middeleeuwen
Leergang kunstgeschiedenis in vier delen
 • Cursusnummer: 22N06
 • Vakgebied: Kunst- en cultuur(geschiedenis)
 • Locatie: Tilburg
 • Seizoen: Najaar 2022
 • Dag: Dinsdag
 • Tijd: 13.30 - 15.15 uur
 • Cursusdata: 20-sep , 27-sep , 04-oct , 11-oct , 18-oct , 01-nov , 08-nov , 15-nov , 22-nov , 29-nov
 • Prijs: € 273 (10 colleges)
 • Werkvorm: Hoorcollege met mogelijkheid tot vragen
 • Literatuur:

  De docent stelt digitaal lesmateriaal beschikbaar. Aanbevolen literatuur: Algemene kunstgeschiedenis, Hugh Honour John Fleming Co-auteur: Roy van de Graaf Nederlands Hardcover 9789029085175 Druk: 18 januari 2010, 984 pagina's

 • Opmerkingen:

  Reservedatum inhaalcollege 6 december. De tijden zijn onder voorbehoud.

Leergang Kunstgeschiedenis deel I: Middeleeuwen

Deze nieuwe leergang kunstgeschiedenis biedt u in vier semesters een zeer uitgebreid chronologisch overzicht van de westerse kunstgeschiedenis, van de Egyptenaren tot hedendaagse kunst, waarbij wordt gestart met de Middeleeuwen.

In het jaar 323 na Chr. besluit de romeinse keizer Constantijn om de hoofdstad van het rijk te verplaatsen van Rome naar de Griekse stad Byzantium, vanaf dat moment Constantinopel geheten. De stad weerspiegelt de christelijke grondslag van het late romeinse rijk. In de loop van de 4e eeuw zet de neergang in van het Imperium Romanum -geteisterd door invallen van vijandige stammen- en valt het rijk uiteen in een oostelijk en een westelijk deel. Hiermee is de basis gelegd voor respectievelijk het Byzantijnse rijk en het middeleeuwse Europa.

De staatkundige opsplitsing leidt ook tot een religieuze deling: de orthodoxe kerk met de patriarch in Constantinopel en de katholieke kerk met de paus in Rome. 

In het voormalige Oost-Romeinse rijk gaat de beschaving geleidelijk over in de byzantijnse cultuur, in het westelijk deel transformeert de laat- antieke en christelijke traditie, vermengd met Keltische en Germaanse invloeden, tot de middeleeuwse kunst.

In deze cursus wordt een overzicht geboden van de kunst gedurende de Middeleeuwen, met een nadruk op west Europa. Beginnend bij de wortels van de christelijke kunst in het romeinse rijk volgen we de ontwikkelingen van de kunst bij het ontstaan van de kloosters en de vorstenhoven in Europa en later bij de typisch stedelijke cultuur.

Er is aandacht voor de vervaardiging en verluchting van handschriften (psalter van Utrecht), de edelsmeedkunst (Driekoningenschrijn), de ivoorsnijkunst en monumentale mozaïeken in de kerken (Ravenna) gedurende de vroege Middeleeuwen. Later in de Middeleeuwen, bij het ontstaan en de groei van de grote steden, worden fresco’s (Giotto) en altaarstukken (Jan van Eyck) , glas-in-lood ramen (Chartres) en portaalsculpturen (Moissac) kenmerkend. 
De karakteristieken van de verschillende landen/regio’s worden naast elkaar gezet.

De volgende perioden worden onderscheiden:

 • de vroegchristelijke tijd
 • het Byzantijnse rijk
 • de Karolingische Renaissance
 • de Ottoonse kunst
 • de Romaanse periode
 • de Gotiek
Joris van Sleeuwen

Drs. Joris van Sleeuwen is in 1991 als kunsthistoricus afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Leiden. Voordien behaalde hij in 1982 aan de KU Nijmegen zijn doctoraal geschiedenis. Hij is gespecialiseerd in architectuurgeschiedenis. Vanaf 1987 is hij werkzaam in het volwassenenonderwijs en verzorgt hij HOVO-cursussen, lezingen en kunstreizen.

Uit eerdere evaluaties over deze docent:

"Een levendige docent die je meeneemt in zijn passie voor architectuur, kunst en geschiedenis. Hij vertelt echt een verhaal. De stof die hij als pdf aanbiedt, is een verdieping op wat hij verteld heeft. Heerlijk! Dat is college geven".

"Joris is een bijzonder aimabele, enthousiaste en inspirerende docent. Hij weet de stof op een leuke maar ook deskundige manier te verlevendigen. Een topper!