Menu

Brabant, muziekhistorisch van groot belang

Religieuze én wereldlijke muziek vanuit het voormalige Hertogdom Brabant

Brabant, muziekhistorisch van groot belang
 • Cursusnummer: 22Z13
 • Vakgebied: Muziek(geschiedenis)
 • Locatie: Tilburg
 • Seizoen: Zomer 2022
 • Dag: Woensdag
 • Inschrijven voor:
  29 Jun 2022
 • Tijd: 10.00 - 15.45 uur
 • Cursusdata: 06-jul
 • Prijs: € 97.50 1 dag inclusief koffie/thee, lunch en afsluitend drankje
 • Werkvorm: Hoorcollege met mogelijkheid tot vragen/discussie
 • Literatuur:

  De docent stelt digitaal lesmateriaal beschikbaar.

Brabant, muziekhistorisch van groot belang

In de 15de en de eerste helft van de 16de eeuw beleefde het hertogdom Brabant een ‘Gouden Eeuw’ van economische en culturele bloei en behoorden deze regio’s in de internationale politiek in West-Europa tot de koplopers. 

De vele kerken en kloosters hebben een belangrijke rol gespeeld in de verdere ontwikkeling van de vocale en instrumentale, religieuze én wereldlijke muziek. In tal van steden in het Hertogdom zijn componisten actief met het schrijven van muziek, alsook het rijk geïllustreerd produceren en uitgeven van deze werken. 

Daarnaast volgde op de cultuur van de troubadours, trouvères en Minnesänger een ontwikkeling die ook muziek dichterbij ‘het volk’ bracht. Vedelaars, pijpers en trommers, in dienst van steden, vermaakte de bevolking tijdens festivals, zowel als de hovelingen tijdens de vele banketten en danspartijen. De functie en betekenis van ‘speellieden’ nam toe en zorgden voor muzikale ontspanning en vermaak. 

Ook de ensemblemuziek neemt toe, met belangrijke muziekbeoefening in kastelen en privé tijdens huisconcerten bij de beter gesitueerden! Tijdens deze periode werden er zelfs instrumenten toegepast, als ondersteuning van de zang van motetten en missen in kerken en kathedralen.

In verschillende bepalende steden van Hertogdom Brabant (o.a. Antwerpen, Mechelen, Leuven, 

’s-Hertogenbosch, Nijmegen, Tilburg en Breda) en soms de directe omgeving ervan, heeft de zich ontwikkelende – religieuze en wereldlijke – muziek belangrijke bijdragen geleverd aan verdere muziekhistorische ontwikkelingen!

Dagprogramma dag 1
09.45 – 10.00 Ontvangst met koffie/thee 
10.00 – 11.00 Blok 1: Geschiedenis van het Hertogdom Brabant
11.00 – 11.15 Koffie/thee-pauze
11.15 – 12.00 Blok 2: Religieuze en wereldlijke muziek (Brussel, Antwerpen, Leuven, Mechelen)
12.00 – 13.00 Lunch 
13.00 – 13.45 Blok 3: : Religieuze en wereldlijke muziek 2 (Nijmegen, Den Bosch, Eindhoven)
13.45 – 14.00 Korte pauze
14.00 – 14.45 Blok 4: Religieuze en wereldlijke muziek 3 (Tilburg, Breda, Bergen op Zoom)
14.45 – 15.00 Koffie/thee-pauze 
15.00 – 15.45 Blok 5: Muzikale nalatenschap van Belgisch en Nederlands Brabant
Joop van Velzen

Joop van Velzen, M.Sc. is schrijver en docent muziekgeschiedenis. Hij heeft zich jarenlang zowel in Nederland als in Canada academisch geschoold in de geschiedenis van de westerse klassieke muziek. Hij publiceerde de meerdelige biografie: Clara Schumann & Johannes Brahms: een biografie van een muzikale vriendschap in brieven en noten. Meer informatie over de docent: www.musicinlife.nl

Uit eerdere evaluaties over deze docent:
"Joop van Velzen is een bezielend mens, hij ademt muziek door al zijn poriën en een begenadigd spreker, en toch bescheiden."
" De doceerstijl is prettig, enthousiast, toegankelijk".