Menu

Hannah Arendt Totalitarisme

Arendts analyse van het totalitarisme en de situatie van vandaag de dag

Hannah Arendt Totalitarisme
 • Cursusnummer: 22W06
 • Vakgebied: Filosofie
 • Locatie: Tilburg
 • Seizoen: Themadagen 2022
 • Dag: Meerdere Dagen
 • Inschrijven voor:
  4 May 2022
 • Tijd: 10.00 - 15.45 uur
 • Cursusdata: 11-may , 13-may
 • Prijs: € 175 2 dagen inclusief koffie/thee en lunch
 • Werkvorm: Hoorcollege met mogelijkheid tot vragen/discussie
 • Literatuur:

  De docent stelt digitaal lesmateriaal beschikbaar. Hannah Arendt Totalitarisme, ISBN 9053528784 Als aanvullende Bolhuis, Meereboer en van Florestein, Rattenvangers van het onbehagen ISBN 9789493175297

 • Opmerkingen:

  Afbeelding copyright: Dagmarillustrations

Hannah Arendt Totalitarisme

In een altijd veranderende, onbegrijpelijke wereld hadden de massa's het punt bereikt waarop ze tegelijk alles en niets geloofden, dachten dat alles mogelijk was en niets waar. (….) 
De massapropaganda ontdekte dat haar gehoor te allen tijde bereid was het slechtste te geloven, ongeacht hoe absurd het was, en dat het er nauwelijks bezwaar tegen had om misleid te worden, aangezien het elke bewering toch als een leugen beschouwde.”  Dit schrijft Hannah Arendt in de vijftiger jaren over de opkomst van het totalitarisme.

Arendt heeft direct na de tweede wereldoorlog als joodse banneling in Amerika haar onderzoek geschreven over de opkomst van wat zij het totalitarisme noemt. Ze maakte een soort checklist van politieke en maatschappelijke ontwikkelingen waarmee we ook onze huidige tijd kunnen analyseren.

Haar persoonlijke vraag was hoe het kon gebeuren dat een cultureel hoogstaand land zo snel verviel tot de meest gruwelijke dictatuur. Het is, zoals ze zelf zegt, een beschrijving die tot begrip moet brengen, niet om het kwaad te vergoelijken, maar om het te herkennen wanneer het weer de kop opsteekt. Zij vond dat voor een werkelijk ‘dit nooit meer’ de wortels van het totalitarisme begrepen moesten worden. Dat betekent ook dat we haar analyse kunnen en moeten gebruiken in de actuele situatie van ons bestaan.

Programma dag 1:
Blok 1: Wat is totalitarisme
Blok 2: Welke ontwikkelingen in Duitsland en Rusland waren voorwaardelijk om de opkomst van totalitarisme mogelijk te maken
Blok 3: Kernbegrippen uit de analyse van Arendt
Blok 4: vervolg kernbegrippen 
Blok 5: conclusie en uitgebreide ruimte voor interactie

Programma dag 2:
Blok 1: Wat zijn rattenvangers van het onbehagen?
Blok 2: Waar raakt Arendts analyse aan huidige ontwikkelingen
Blok 3: Arendts zorg én Arendts optimisme
Blok 4: Wat kunnen we zelf doen?
Blok 5: Afsluitend college

Petra Bolhuis

Drs. Petra Bolhuis rondde in 1995 samen met drs. Theo Meereboer een doctoraalscriptie filosofie af over Hannah Arendt en Michel Foucault. Petra Bolhuis rondde een studie Orthopedagogiek af (RUG 1991). Ze heeft sinds tien jaar een eigen filosofische praktijk van waaruit zij cursussen en lezingen verzorgt over het snijvlak tussen theorie en praktijk:. www.maieutiek.nl

Review van cursisten over cursus Levende materie:
Inhoud: leuk, boeiend, prikkelend, up to date en voor mij grensverleggend.
Presentatie: een voorrecht om onderwijs te krijgen van gedreven docenten, met verschillende vakgebieden en komend uit verschillende generaties, die zo goed samen kunnen werken dat het probleemloos één geheel vormt.
Ik heb er van genoten.

Een hele informatief en interessant college, waarbij begrippen als object en subject vloeibaar worden. 
Een boeiend verhaal gegeven door twee gemotiveerde docenten.