Menu

De kunst van het ouder worden

We leven langer gezond dan ooit tevoren, maar hoe geven we daar vorm en inhoud aan?

De kunst van het ouder worden
 • Cursusnummer: 22W03
 • Vakgebied: Filosofie
 • Locatie: Tilburg
 • Seizoen: Winter 2022
 • Dag: Meerdere Dagen
 • Inschrijven voor:
  4 Jan 2022
 • Tijd: 10.00 - 15.45 uur
 • Cursusdata: 11-jan , 12-jan
 • Prijs: € 175 2 dagen inclusief koffie/thee en lunch
 • Werkvorm: Hoorcollege met mogelijkheid tot vragen/discussie
 • Literatuur:

  De kunst van het ouder worden, Jan Baars, Joep Dohmen, ISBN 10 9026324111/ISBN 13 9789026324116. De docenten stelt digitaal lesmateriaal beschikbaar op www.maieutiek.nl

 • Opmerkingen:

  Afbeelding copyright: Dagmarillustrations

De kunst van het ouder worden

Wij, mensen van deze tijd, zijn de eerste generaties die na hun werkzame leven nog vele jaren voor de boeg hebben. Daarmee bevinden we ons in een positie die in de klassieke periode slechts voor een kleine elite was weggelegd. We kunnen nog vele jaren doorbrengen in een leven ‘vrij van de noodzaak’. Maar denk nu niet dat daar het grote genieten begint; de klassieke wereld ontdekte al dat het reflectie en stuurmanskunst behoeft om in vrijheid vorm te geven aan het eigen leven.

Daarbij is de vrijheid natuurlijk relatief. Zeker als we ouder worden moeten we ook, zoals de stoïcijnen al deden, nadenken over wat we zelf in de hand hebben en wat onafwendbare gebeurtenissen zijn, de voldongen feiten. Juist daar is levenskunst nodig. Enerzijds om te bekijken waar het terrein van vrijheid zich bevindt en anderzijds om te komen tot een houding waarin we met de voldongen feiten uit de voeten kunnen.

Ouder worden is voor deze generatie het zoeken van nieuwe wegen die we nog nooit in zo grote getale hebben bewandeld. In die zin is kunst van het ouder worden het vormgeven aan een nieuwe levenskunst.  Baars en Dohmen hebben een aantal filosofische teksten bijeengezocht over ouder worden. Deze en andere filosofische teksten over verschillende aspecten van het ouder worden en de verschillende visies over manieren om dat ouder worden vorm te geven, vormen de basis van deze tweedaagse cursus.

Dit is een herhaling van de succesvolle cursus van zomer 2021.

Programma dag 1: 
Blok 1: Generaties en leeftijd, levensfases en leeftijdsverschillen en contexten van bestaan (teksten van De Lange, Baars,)
Blok 2: Vervolg 
Blok 3: Eindigheid, Ouder worden en de scheiding lichaam geest (Cicero, Nietzsche, Nozick en Nancy))
Blok 4: Gesprek 
Blok 5: Afsluitend college (losse eindjes)

Programma dag 2:

Blok 1: Inleidend gesprek
Blok 2: Ouder worden en je plaats in de samenleving. (teksten De Beauvoir, Jung, Hesse en Schopenhauer)
Blok 3: Ouder en wijzer of ouder en cynischer? (teksten van MarcusAurelius en Goethe en Nietzsche)
Blok 4: gesprek Toekomst en ouder worden, met de kennis van nu vormgeven aan de toekomst.
Blok 5: afsluitend college

Petra Bolhuis

Drs. Petra Bolhuis rondde in 1995 samen met drs. Theo Meereboer een doctoraalscriptie filosofie af over Hannah Arendt en Michel Foucault. Petra Bolhuis rondde een studie Orthopedagogiek af (RUG 1991). Ze heeft sinds tien jaar een eigen filosofische praktijk van waaruit zij cursussen en lezingen verzorgt over het snijvlak tussen theorie en praktijk:. www.maieutiek.nl