Menu

Art Nouveau en Art Déco , een wereldwijde vernieuwing

Art Nouveau en Art Déco , een wereldwijde vernieuwing
 • Cursusnummer: 22V27
 • Vakgebied: Kunst- en cultuur(geschiedenis)
 • Locatie: Eindhoven
 • Seizoen: Voorjaar 2022
 • Dag: Dinsdag
 • Inschrijven voor:
  8 Feb 2022
 • Tijd: 10.30 -12.15 uur
 • Cursusdata: 15-feb , 22-feb , 08-mar , 15-mar , 22-mar , 29-mar
 • Prijs: € 191 (6 colleges)
 • Werkvorm: Hoorcollege met mogelijkheid tot vragen/discussie
 • Literatuur:

  De docent stelt digitaal lesmateriaal beschikbaar

 • Opmerkingen:

  Reservedatum inhaalcollege 19-4

Art Nouveau en Art Déco , een wereldwijde vernieuwing

Wat is het verschil tussen Art Nouveau en Art Déco? En hoe kunnen we de verschillen zien tussen Art Nouveau, Jugendstil, Arts & Crafts en Sezession? 

Allemaal onderwerpen in een cursus die een uiterst boeiende periode omvat op het gebied van architectuur, stedenbouw, toegepaste kunst en levensstijl in de periode van ca. 1890 tot 1930. 
Art Nouveau vertegenwoordigde de zoektocht van kunstenaars en intellectuelen naar een nieuwe maatschappij, het ideaal van de ‘gemeenschapskunst’ om de maatschappij door middel van kunst op een hoger materieel en geestelijk niveau te tillen. |
 

We kijken naar het ontstaan van de internationale Art Nouveau en Art Déco en de inspiratiebronnen hiervoor binnen en buiten Europa. Vormde de eerste Wereldoorlog een breuk of juist continuïteit in de kunst? 
 

Daarna gaan we meer specifiek kijken naar de ‘Nieuwe Kunst’ en de Amsterdamse’ en ‘Haagse’ school, de Nederlandse bijdrage aan de Internationale Art Nouveau en Art Déco-beweging. 

Vervolgens gaan we onze blik werpen op de ontwikkelingen buiten Europa; met name de koloniale architectuur in voormalig Nederlands-Indië.  Tenslotte wordt stilgestaan wat er op dit gebied te vinden is in Brabant en Limburg. 

Opsomming onderwerpen per college:

College 1: Een overzicht van de ontstaansgeschiedenis van de internationale Art Nouveaubeweging in Groot-Brittannië, Duitsland, Oostenrijk, België en Frankrijk. 

College 2: ‘Nieuwe Kunst’, de specifiek Nederlandse ontwikkeling binnen de Art Nouveau-beweging.

College 3: Art Nouveau in Noord en Oost-Europa; Kunst en architectuur als accentuering van de nationale identiteit. 

College 4: Een overzicht van de ontwikkeling van de internationale Art Déco; expressionisme, Bauhaus en Nieuwe Zakelijkheid. 

College 5: Art Déco in Nederland: Amsterdamse School, Haagse School en het Nieuwe Bouwen. 

College 6: Koloniale architectuur: de Hollandse tropenstijl en hoe Indië Nederland beïnvloedde. 

Frederik Erens

Drs. Frederik Erens (1970) studeerde aan de Rijksuniversiteit Utrecht politieke en Oost-Europese geschiedenis. Hij is met name gespecialiseerd in de geschiedenis en actualiteit van de Baltische landen. Ook heeft hij een studie gedaan naar de toegepaste kunst en architectuur uit de periode 1880-1940. Tevens is hij wekzaam als reisleider voor cultuurreizen.