Menu

Babylon en Assur

Het Midden-Oosten in het 2e millennium voor Christus

Babylon en Assur
 • Cursusnummer: 22V24
 • Vakgebied: Geschiedenis
 • Locatie: 's-Hertogenbosch
 • Seizoen: Voorjaar 2022
 • Dag: Woensdag
 • Tijd: 14.00 -15.45 uur
 • Cursusdata: 09-mar , 16-mar , 23-mar , 30-mar , 06-apr , 13-apr
 • Prijs: € 191 (6 colleges)
 • Werkvorm: Hoorcollege met mogelijkheid tot vragen/discussie
 • Literatuur:

  De docent stelt digitaal lesmateriaal beschikbaar. e docent stelt digitaal lesmateriaal beschikbaar. Aanbevolen: M. van de Mieroop, A history of the Ancient Near East ca 3000 – 323 BC, Wiley Blackwell 2016 (3th edition), ISBN 978-1-118-71816-2, € 45

 • Opmerkingen:

  Reservedatum inhaalcollege 20 april

Babylon en Assur

Het Midden-Oosten is de bakermat van onze beschaving. Egypte – het land van de Nijl – en Mesopotamië – het land tussen de Eufraat en de Tigris, nu Irak en omgeving – waren de hoofdspelers op dit toneel: ze vonden het schrift, de wiskunde, de monumentale architectuur en de stadsbeschaving uit. 

In de cursus Sumer en Akkad hebben we de eerste stappen van een van deze beschavingen gevolgd, tot ongeveer 2000 voor Christus. De cursus Babylon en Assur vervolgt het verhaal van het Midden-Oosten, tot rond 1000 voor Christus.

In het 2e millennium komen de grote Mesopotamische beschavingen van de Babyloniërs (1800-1600 vC) en de Assyriërs (1400-1050 v.C.) tot ontwikkeling en gaan ze ook weer ten onder. We maken kennis met de hoofdlijnen van de politieke geschiedenis en met kunst, architectuur, wetenschap en literatuur van deze volkeren. 

En we volgen hun invloed op hun buurlanden, waar allerlei belangrijke beschavingskernen ontstonden en in ons cultureel erfgoed werden opgenomen: de wereld van de Hettieten in Turkije, het rijk Mitanni in Syrië, het ontstaan van koninkrijkjes in Palestina, de invloed van de oostelijke Middellandse Zee (de Minoïsche beschaving en de val van Troje). 

Egypte blijft net als bij de eerste cursus in hoofdzaak buiten beschouwing, hoewel de contacten tussen de verschillende cultuurgebieden wel worden besproken. 
 

De cursus geeft u inzicht in de betekenis van het Midden-Oosten in de Oudheid en de volkeren die daarin de hoofdrol speelden.

Opsomming onderwerpen per college:

College 1: Het Midden-Oosten in 2000 voor Christus

College 2: Het Oud-Babylonische Rijk van Hammurabi

College 3: De stad Babylon en de cultuur van de Babyloniërs

College 4: Mitanni en de Hettieten

College 5: Het Midden-Assyrische Rijk en Babylonië onder de Kassieten

College 6: Syrië en Palestina. Het einde van het 2e millennium: de ondergang van het Oostelijk Middellandse Zeegebied.

Jos Loonen

Jos Loonen (1947) studeerde sterrenkunde in Utrecht en vervulde daarna verschillende functies in het hoger onderwijs, de educatieve uitgeverij en enkele ICT-bedrijven. Behalve op het terrein van de astronomie heeft hij ook lezingen en cursussen ontwikkeld over diverse historische onderwerpen, meestal uit de Oudheid. In de geschiedenis van het leven komen beide belangstellingen samen.