Menu

Aardse mystiek

Filosofie van het bestaansmysterie

Aardse mystiek
 • Cursusnummer: 22V21
 • Vakgebied: Filosofie
 • Locatie: Nijmegen
 • Seizoen: Voorjaar 2022
 • Dag: Donderdag
 • Inschrijven voor:
  3 Feb 2022
 • Tijd: 15.00 - 16.45 uur
 • Cursusdata: 10-feb , 17-feb , 10-mar , 17-mar , 24-mar , 31-mar , 07-apr , 14-apr , 21-apr , 28-apr
 • Prijs: € 355 (10 colleges inclusief lesmateriaal)
 • Werkvorm: Hoorcollege met mogelijkheid tot vragen/discussie
 • Literatuur:

  De docent stelt digitaal lesmateriaal beschikbaar en deelt een syllabus uit. Verplicht boek: Arnold Ziegelaar, Aardse mystiek, Inleiding in de filosofie van de verwondering, ISVW uitgevers, 2015

 • Opmerkingen:

  Reservedatum inhaalcollege 12 mei

Aardse mystiek

De meeste mensen in West-Europa geloven niet meer in de christelijke of in een andere God. 
De enige nog geldige visie op de wereld lijkt de (natuur-)wetenschappelijke te zijn. Elke vorm van religiositeit is volgens velen intellectueel niet geloofwaardig meer. 

In deze collegereeks wordt echter getoond dat er een mystieke levensfilosofie mogelijk is die in harmonie is met het wetenschappelijk denken, maar er niet mee samenvalt. Deze visie is door de docent uitgewerkt in de boeken Aardse mystiek (2015) en Oorspronkelijk bewustzijn (2016).  
Het betreft een mystieke filosofie die niet uitgaat van een God of van een heilig geschrift, maar getroffen is door het bestaan van onszelf en van de kosmos in al zijn immensiteit. Zij komt voort uit de ervaring van het mysterie van de natuur en van het bewustzijn. Zij doordenkt de grenzen van de rationaliteit en zoekt datgene wat voorbij het denken ligt zonder de kosmische natuur te verlaten. 

Voorlopers van deze filosofie zijn bijvoorbeeld Aristoteles, de stoïcijnen, Spinoza, Kant, Nietzsche en Wittgenstein. Aardse mystiek wordt enerzijds gevoed door filosofische overwegingen en anderzijds door levenservaringen. In de aardse mystiek is er veel aandacht voor de waarnemingswereld, die in de westerse traditie verwaarloosd is. We zoeken getuigenissen van aardse mystiek in de poëzie en in de schilderkunst. We onderzoeken deze getuigenissen en ontwikkelen noties die deze beschrijven, zoals innigheid, het voorval en het ogenblik.

Deze collegereeks geeft een inleiding in het wijde veld dat het idee van aardse mystiek opent. 

Deze cursus heeft tot doel te laten zien dat er zoiets bestaat als een aardse mysticiteit die in harmonie is met het redelijk denken en met eisen van moraliteit en die een antwoord kan zijn op het levensbeschouwelijke vacuüm waar we nu in leven. 

Opsomming onderwerpen per college:

College 1-2: De natuur bij de presocraten, Aristoteles, de Stoa

College 3-4: Moderne levensfilosofie: Nietzsche en Heidegger

College 5: De lege leegte van nihilisme en futilisme.

College 6: Het mysterie van kosmos en bewustzijn. 

College 7: Het desolate van ruimte en tijd.

College 8: Het Voorval als manifestatie van het onuitsprekelijke 

College 9: De innigheid van zelf en wereld.

College 10: Het ogenblik.

Arnold Ziegelaar

Arnold Ziegelaar studeerde wijsbegeerte aan de Universiteit Leiden en is docent filosofie in het hoger onderwijs. Hij is verbonden aan opleidingen tot geestelijk begeleider bij de Hogeschool InHolland en het OVP. Daarnaast werkt hij voor verschillende HOVO-instellingen en voor de Internationale School voor Wijsbegeerte. Zijn interessegebied is breed en ligt vooral bij levensfilosofie, bewustzijnsfilosofie en godsdienstfilosofie. In 2015 verscheen zijn boek Aardse mystiek en in 2016 Oorspronkelijk bewustzijn bij ISVW uitgevers. 

Uit eerdere evaluaties over deze docent:
"Uitstekende docent, didactisch goed onderlegd, prettige contactlegging."
"Het was uitdagend voor de hersenen en een training in denken en begrip en dat was leuk. Een veeleisende docent die de colleges knap heeft opgebouwd."