Menu

Kunst privé: particuliere kunstcollecties

Kunst privé: particuliere kunstcollecties
 • Cursusnummer: 22V20
 • Vakgebied: Kunst- en cultuur(geschiedenis)
 • Locatie: Nijmegen
 • Seizoen: Voorjaar 2022
 • Dag: Woensdag
 • Inschrijven voor:
  26 Jan 2022
 • Tijd: 13.00 - 14.45 uur
 • Cursusdata: 02-feb , 09-feb , 16-feb , 02-mar , 09-mar , 16-mar , 23-mar , 30-mar
 • Prijs: € 280 (8 colleges)
 • Werkvorm: Hoorcollege met mogelijkheid tot vragen/discussie
 • Literatuur:

  De docent stelt digitaal lesmateriaal beschikbaar

 • Opmerkingen:

  Reservedatum inhaalcollege 6 april

Kunst privé: particuliere kunstcollecties

Het bevorderen, verzamelen en tonen van beeldende kunst was gedurende de middeleeuwen, tot aan het einde van het ancien régime, het voorrecht van de clerus en de adel. Vroege vormen van kunstverzamelingen door particulieren vormden de kunstkamers of Wunderkammer. Een andere oude vorm van presenteren is een prentenkabinet of Pinakothek. Vanaf ongeveer 1800 nam de geëmancipeerdeburgerij de rol van mecenas over, en richtte daartoe een nieuw type organisatie op: die van het museum. Het museum kreeg als openbaar kunstbezit ook een didactische functie (culturele vorming).

In de 20e eeuw ontstonden naast de vrij toegankelijke musea, die vaak in handen van de overheid waren, nieuwe particuliere kunstcollecties in de juridische vorm van een stichting (Engels: foundation). Kunststichtingen werden financieel opgetuigd door vermogende grootindustriëlen en bankiers. Zo steunden ze de kunstenaars en hadden ze een veilige belegging voor hun particulier vermogen. Door het oprichten van een stichting, die zijn of haar naam draagt, kan de verzamelaar-maecenas trachten voor immer zijn of haar naam aan een collectie te verbinden.

Een van de bindende voorwaarden bij het schenken van een complete collectie komt meestal neer op het onverdeeld behoud van het geschonken bezit door de nieuwe eigenaar, eventueel verbonden aan de eis het werk openbaar toegankelijk te houden of minstens een deel ervan in een permanente tentoonstelling te laten zien. Een andere voorwaarde kan zijn dat er een goede inventarisatie en documentatie wordt gemaakt en een publicatie in de vorm van een catalogus of een boek. 

Een particuliere kunstcollectie kan thuis bewaard worden, in een depot staan of ondergebracht zijn bij een museum. Het opbouwen van een kunstcollectie kan gedaan worden uit zuivere passie voor de kunst maar er kunnen ook andere overwegingen meespelen, zoals vergroten van status, blijk geven van goede smaak, geldbelegging, kunsthandel en/of kunsthistorische documentatie.

Een kunstverzameling kan gaan over het oeuvre van één enkele kunstenaar of een groep kunstenaars of over een bepaalde stijlperiode. Zij kan geografisch geduid zijn of kan rond één bepaald thema of een leidende gedachte uitgebouwd zijn. Zo kan een kunstverzameling bestaan uit kunstwerken van hedendaagse kunst, oude kunst, of bijvoorbeeld ook historische kleding, zilveren gebruiksvoorwerpen, mode- en design. Vaak worden privécollecties opgebouwd op grond van zeer subjectieve voorkeuren.                               

In deze cursus worden een aantal bijzondere particuliere collecties besproken die openbaar toegankelijk zijn. Samen geven deze verzamelingen in beknopte vorm een overzicht van de westerse kunstgeschiedenis

Opsomming onderwerpen per college:

College 1: Collectie Farnese Napels

College 2: Museum Mayer van den Bergh Antwerpen

College 3: Galeria Borghese Rome

College 4: John Soane museum Londen

College 5: Frick Collection New York

College 6: Beyeler Foundation Riehen

College 7: Peggy Guggenheim museum Venetië

College 8: Gibbs Farm Kaipara Harbour Nieuw Zeeland

Joris van Sleeuwen

Drs. Joris van Sleeuwen is in 1991 als kunsthistoricus afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Leiden. Voordien behaalde hij in 1982 aan de KU Nijmegen zijn doctoraal geschiedenis. Hij is gespecialiseerd in architectuurgeschiedenis. Vanaf 1987 is hij werkzaam in het volwassenenonderwijs en verzorgt hij HOVO-cursussen, lezingen en kunstreizen.

 

Uit eerdere evaluaties over deze docent:

"Een levendige docent die je meeneemt in zijn passie voor architectuur, kunst en geschiedenis. Hij vertelt echt een verhaal. 
De stof die hij als pdf aanbiedt, is een verdieping op wat hij verteld heeft. Heerlijk! Dat is college geven".