Menu

Leergang Architectuur deel 4 moderne architectuur 1900-1940

Leergang Architectuur deel 4 moderne architectuur 1900-1940
Architectuur, Nijmegen
 • Cursusnummer: 22V19
 • Vakgebied: Cultuurgeschiedenis en Taal
 • Locatie: Nijmegen
 • Seizoen: Voorjaar 2022
 • Dag: Woensdag
 • Inschrijven voor:
  26 Jan 2022
 • Tijd: 10.30 - 12.15 uur
 • Cursusdata: 02-feb , 09-feb , 16-feb , 02-mar , 09-mar , 16-mar , 23-mar , 30-mar , 06-apr , 13-apr
 • Prijs: € 340 (10 colleges)
 • Werkvorm: Hoorcollege met mogelijkheid tot vragen/discussie
 • Literatuur:

  De docent stelt digitaal lesmateriaal beschikbaar

 • Opmerkingen:

  Reservedatum inhaalcollege 20 april

Leergang Architectuur deel 4 moderne architectuur 1900-1940

Het ontstaan van de moderne architectuur in het begin van de vorige eeuw werd veroorzaakt door een welbewuste breuk met het verleden. Het brede spectrum van historische stijlen dat de architecten in de negentiende eeuw gebruikten werd nu afgewezen als irrelevant voor de eigentijdse bouwopgave. De weg naar de toekomst lag open en de nieuwe architectuur richtte zich niet langer naar de belangrijke voorbeelden uit de voorgaande eeuwen.

De samenleving was na 1900 ingrijpend veranderd door de industrie. De machine en moderne techniek waren niet alleen een economische factor, maar drongen ook diep door in het dagelijks leven (telefoon, elektrische apparatuur, auto’s, vliegtuigen en oceaanstomers). 
Voor de avant-garde architect werd de machine het symbool van een nieuwe en vooral betere maatschappij. Een van de belangrijkste modernistische architecten, Le Corbusier, noemde het huis een machine om in te wonen. Dat betekende niet dat gebouwen er nu als machines uitzagen maar dat ze, analoog aan machines, functioneerden op een rationele en nauwkeurig geplande wijze. Hoogwaardige materialen als staal en gewapend beton gaven de architecten de mogelijkheid om hun futuristische visioenen daadwerkelijk te realiseren 

Achteraf bezien wordt echter duidelijk dat er nauwelijks sprake is van een eenduidige machine-stijl architectuur. Zeer uiteenlopende visies op de rol van architectuur in de toekomstige samenleving leidden tot een veel complexere situatie, waarin de machine-esthetiek werd aangevuld met een biomorphe of een geometrische vormentaal. Architecten richtten zich ook naar de beeldende kunst: architectuur als sculptuur of architectuur als schilderij. Een andere inspiratiebron waren “primitieve” en exotische gebouwen. 

Aan bod komen de volgende thema’s:

College1: Hoogbouw in Chicago rond 1900
College 2: F.L.Wright en het Prairiehuis 1890-1916
College 3: Constructief rationalisme: Horta, Berlage en Gaudí 1880-1910
College 4 : Adolf Loos en de crisis van de cultuur
College 5: De Glazen Ketting: expressionisme in de architectuur 1910-1925
College 6: Het Bauhaus 1910-1932
College 7: De Nieuwe Zakelijkheid: Duitsland en Nederland 1923-1933
College 8: De Stijl: het neo-plasticisme 1917-1931
College 9: Le Corbusier en d’Esprit Nouveau 1907-1931
College 10 : De nieuwe collectiviteit : Sovjet-Unie 1917-1932

Joris van Sleeuwen

Drs. Joris van Sleeuwen is in 1991 als kunsthistoricus afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Leiden. Voordien behaalde hij in 1982 aan de KU Nijmegen zijn doctoraal geschiedenis. Hij is gespecialiseerd in architectuurgeschiedenis. Vanaf 1987 is hij werkzaam in het volwassenenonderwijs en verzorgt hij HOVO-cursussen, lezingen en kunstreizen.

 

Uit eerdere evaluaties over deze docent:

"Een levendige docent die je meeneemt in zijn passie voor architectuur, kunst en geschiedenis. Hij vertelt echt een verhaal. 
De stof die hij als pdf aanbiedt, is een verdieping op wat hij verteld heeft. Heerlijk! Dat is college geven".