Menu

De vroege geschiedenis van Europa, deel 5 (Nijmegen)

Romeinen veroveren Europa

De vroege geschiedenis van Europa, deel 5 (Nijmegen)
 • Cursusnummer: 22V16
 • Vakgebied: Geschiedenis
 • Locatie: Nijmegen
 • Seizoen: Voorjaar 2022
 • Dag: Dinsdag
 • Inschrijven voor:
  25 Jan 2022
 • Tijd: 10.30 - 12.15 uur
 • Cursusdata: 01-feb , 08-feb , 15-feb , 01-mar , 08-mar , 15-mar , 22-mar , 29-mar , 05-apr , 12-apr
 • Prijs: € 340 (10 colleges)
 • Werkvorm: Hoorcollege met mogelijkheid tot vragen/discussie
 • Literatuur:

  De docent stelt digitaal lesmateriaal beschikbaar

 • Opmerkingen:

  Reservedatum inhaalcollege 19 april

De vroege geschiedenis van Europa, deel 5 (Nijmegen)

Grote delen van Europa behoorden vier of vijf eeuwen lang tot een superstaat die werd gerund vanuit Rome. De verovering van Europa vond niet planmatig plaats. Het ging gepaard met horten en stoten, met grote overwinningen en met vernietigende nederlagen. En met een alles verklarende visie: het waren allemaal gerechtvaardigde oorlogen, volgens de Romeinen. Italië werd al vroeg Romeins, het grootste deel van Spanje ook, na de nederlaag van Hannibal. 

Volgens Caesar was de verovering van Gallië niet gepland, maar vooral het gevolg van Romeinse volharding en Keltische verdeeldheid. Bij de Germanen werd voldoende tegenstand geboden om een Romeinse provincie Germania in de kiem te smoren. Wat resteerde waren pogingen om ten oosten van de Rijn en ten noorden van de Donau strookjes land aan het Romeinse imperium toe te voegen, totdat rond 100 AD het Romeinse imperialisme stokte en de Limes tot stand kwam. Dat geldt voor het continent en voor Groot-Brittannië. 

Een goed, stevig strak geleid bestuurssysteem met (meestal) de juiste mensen op de juiste plaatsen hield dit imperiale bouwwerk tenminste drie eeuwen overeind. En dat is een prestatie van hoog niveau! Rome kon dit alleen maar bewerkstelligen doordat ze ook nog twee andere enorm belangrijke ijzers in het vuur hadden: een goed getraind en vooral zeer gedisciplineerd leger met zeer loyale soldaten en in hun kielzog wegenbouwers die verantwoordelijk waren voor de infrastructuur in het imperium, waardoor zowel militairen als handelaren en kooplieden zich makkelijk van de ene plek naar de andere konden verplaatsen over subliem aangelegde Romeinse wegen. En er was ook nog een vierde factor: stedenstichtingen zorgden voor een snelle romanisatie van de veroverde gebieden. 

Opsomming onderwerpen per college:

College 1: ‘Ontstaan van Rome’, de Romeinse republiek de verovering van Italië en Spanje 

College 2: De Romeinse verovering van Gallië

College 3: Hoe ontstaat een keizerrijk?     

College 4: Het Romeinse leger

College 5: De Romeinse verovering van Germanië

College 6: De Romeinse Limes tussen Rijn en Donau

College 7: Bataven en de Romeinse Limes tussen Noordzee en Vinxtbach

College 8: De Dacische oorlogen van Traianus

College 9: De Romeinse verovering van Brittannië en de Muren van Hadrianus en Antoninus

College 10: Romeinse infrastructuur

Johan Hendriks

Drs. Johan Hendriks studeerde M.O.-Geschiedenis in Tilburg en Archeologie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij werkte na zijn leraarschap als stadsarcheoloog van Dordrecht en als hoofd cultureel erfgoed in Breda. Hij schreef diverse boeken en artikelen over archeologische en historische onderwerpen. Hij verzorgt sinds 2011 cursussen op het raakvlak van geschiedenis, archeologie en kunstgeschiedenis voor HOVO in Tilburg en Nijmegen.

Uit eerdere evaluaties over deze docent:
"Ik was zeer onder de indruk van onze docent. Geschiedenis enthousiast brengen, doorspekt met humor, met fantastische beelden en pakkende teksten als samenvatting."
"Een zeer bevlogen en deskundig  docent.