Menu

Leergang psychologie, deel 5

De psychologie van emoties

Leergang psychologie, deel 5
Psychologie
 • Cursusnummer: 22V13
 • Vakgebied: Mens en maatschappij
 • Locatie: Tilburg
 • Seizoen: Voorjaar 2022
 • Dag: Vrijdag
 • Inschrijven voor:
  28 Jan 2022
 • Tijd: 12.45 - 14.30 uur
 • Cursusdata: 04-feb , 11-feb , 25-feb , 11-mar , 18-mar , 25-mar , 01-apr , 08-apr , 15-apr , 22-apr
 • Prijs: € 273 (10 colleges)
 • Werkvorm: Hoorcollege met mogelijkheid tot vragen/discussie
 • Literatuur:

  De docent stelt digitaal lesmateriaal beschikbaar

 • Opmerkingen:

  Reservedatum inhaalcollege 29 april

Leergang psychologie, deel 5

Het belang van emoties voor ons dagelijks functioneren en de mate waarin zij bepalend zijn voor ons welbevinden kan moeilijk overschat worden. We kunnen niet zonder emoties, al kunnen ze het ons soms knap lastig maken. Dit blijkt onder andere uit de rol die emoties spelen in onze gezondheid. Dat betreft dan zowel de lichamelijke als de geestelijke gezondheid. 

Wat zijn emoties precies en welke emoties worden onderscheiden? Moeten emoties beteugeld worden en genegeerd of zijn het juist zeer waardevolle signalen die ons dwingen op een bepaalde manier om te gaan met de omgeving? Sinds oudsher wordt al nagedacht over hoe emoties ontstaan en op welke manieren emoties tot uiting kunnen komen: komen eerst de lichamelijke sensaties en dan de bijbehorende gedachten of is het juist omgekeerd? En wat weten we van hoe ze inwerken op ons gedrag en welbevinden?

In deze cursus wordt vanuit verschillende theoretische benaderingen de psychologie van de emoties behandeld, zoals vanuit de evolutionaire, cognitieve, psychofysiologische en sociaalpsychologische invalshoeken. Ook zullen specifieke emoties dieper worden belicht zoals blijdschap, angst, jaloezie, afgunst en eenzaamheid. Het zal tijdens de cursus gaandeweg duidelijk worden dat emoties ons overkomen, dat wij ons op ieder moment van de dag in een emotionele toestand bevinden en dat een leven zonder emoties niet kan bestaan.

Opsomming onderwerpen per college:

College 1:           Wat zijn emoties?

College 2:           Wat zijn emoties? (vervolg)

College 3            Emoties in evolutionair-psychologisch perspectief 

College 4            Emoties in evolutionair-psychologisch perspectief (vervolg)

College 5            Liefde en jaloezie

College 6            Heimwee en nostalgie

College 7            Heimwee en nostalgie (vervolg)

College 8            Spijt, schuld, schaamte en afwijzing

College 9            Emoties en welbevinden

College 10          Emoties en welbevinden (vervolg)

Andreas Wismeijer

Dr. Andreas Wismeijer heeft na zijn afstuderen aan de Universiteit van Tilburg zes jaar aan de Vrije Universiteit van Barcelona gewerkt als docent en onderzoeker. Zijn onderzoek richt zich met name op de persoonlijkheidspsychologie en de relatie tussen het hebben van geheimen en welzijn.

Uit eerdere evaluaties over deze docent:
"Uitstekende docent die de stof deskundig, boeiend en met humor uiteenzet."

" Boeiend en leerzaam met een didactisch zeer goede docent."

" De interessante stof, de interactie en de deskundigheid en erg prettige stijl van kennisoverdracht door de docent maken het voor mij een feestje."