Menu

Leergang “Geschiedenis van de Klassieke Muziek”

meer dan een canon van 25 eeuwen muzikale schoonheid

Leergang “Geschiedenis van de Klassieke Muziek”
Klassieke muziekgeschiedenis Tilburg
 • Cursusnummer: 22V06
 • Vakgebied: Muziek(geschiedenis)
 • Locatie: Tilburg
 • Seizoen: Voorjaar 2022
 • Dag: Woensdag
 • Inschrijven voor:
  26 Jan 2022
 • Tijd: 10.45 - 12.30 uur
 • Cursusdata: 02-feb , 16-feb , 02-mar , 16-mar , 30-mar , 13-apr , 11-may , 25-may
 • Prijs: € 236 98 colleges)
 • Werkvorm: Hoorcollege met mogelijkheid tot vragen/discussie
 • Literatuur:

  De docent stelt digitaal lesmateriaal beschikbaar.

 • Opmerkingen:

  Reservedatum inhaalcollege 8 juni

Leergang “Geschiedenis van de Klassieke Muziek”

De geschiedenis van de Westerse muziek omvat meer dan 2000 jaar. Voor vele muziekliefhebbers is ze een onoverzichtelijk en ondoordringbaar doolhof van stijlen, namen en composities. Deze nieuwe leergang biedt overzicht en inzicht: wanneer de muziekgeschiedenis chronologisch wordt doorlopen, blijkt echter al snel hoe de muziek zich sinds de vroege Middeleeuwen op een logische, bijna natuurlijke manier ontwikkelt. Via de Renaissance, Barok, het Classicisme en de Romantiek zijn de 20ste en 21ste eeuw herkenbare en bijna ‘organische’ doorontwikkelingen vanuit de periodes daarvoor! Voortbouwend op datgene wat er al is, juist radicaal brekend met geëffende paden, soms toch weer teruggrijpend op vervlogen stijlen en technieken – de muziekgeschiedenis vertelt een uniek, samenhangend verhaal.

In deze vijfdelige leergang van steeds acht colleges per semester staat de ontwikkeling van de Westerse muziekgeschiedenis centraal. Uitgangspunt is de evolutie door de eeuwen heen van zowel de geestelijke als de wereldlijke genres. De grote componisten en hun meesterwerken, uit wat later de ‘canon van de klassieke muziek’ is gaan heten, zijn hierbij de klinkende illustraties. Daarnaast bieden de maatschappelijke, religieuze en historische context een vollediger beeld van de plaats die muziek in de verschillende tijden heeft ingenomen en hoe zij gewaardeerd werd. 

Ook andere buitenmuzikale invloeden van onder meer de Klassieke Oudheid, de literatuur en niet-Westerse culturen zijn vaak doorslaggevend geweest in het denken over en het componeren van muziek. Uiteraard is in de leergang ook aandacht voor de structuur en opbouw van de instrumentale én vocale muziek: symfonieën, kamermuziek, concerten, opera’s, oratoria en liederen, van (zowel mannelijke als vrouwelijke!) componisten.Ook die veranderden geleidelijk met de tijd en zijn daarom onlosmakelijk verbonden met de geschiedenis van de ‘klassieke muziek’.

Ter verdere ‘illustratie’ worden in de desbetreffende semesters voorbeelden van werken van verschillende componisten aanvullende toegelicht tijdens de zogenaamde ‘Luistermiddagen’. Onder de titel “Wervelende klassieke muziek” wordt aan deze composities uitgebreider aandacht besteed, zowel als onderdeel van het totale oeuvre van de componist, als ook muziekhistorisch in relatie tot andere componisten uit de corresponderende perioden, die per semester behandeld worden. 

Opsomming onderwerpen per college van Deel 1:

College 1: Oudheid: antieke culturen in het Verre Oosten, Mesopotamië en Egypte 1

College 2: Oudheid: antieke culturen in het Verre Oosten, Mesopotamië en Egypte 2

College 3: Grieken en Romeinen

College 4: Algemene muzikale kenmerken van het Gregoriaans

College 5: Vormen en genres in het Gregoriaans 

College 6: De Middeleeuwen: eenstemmige muziek van Troubadours & Trouvères, Minnezangers

                   en Meistersinger, Barden en Minstrelen

College 7: Notre Dame school, Ars antiqua en Ars nova: ontwikkeling van de (vocale) polyfonie
College 8: De late Middeleeuwen in Frankrijk en Italië, inclusief componistes

Joop van Velzen

Joop van Velzen, M.Sc. is schrijver en docent muziekgeschiedenis. Hij heeft zich jarenlang zowel in Nederland als in Canada academisch geschoold in de geschiedenis van de westerse klassieke muziek. Hij publiceerde de meerdelige biografie: Clara Schumann & Johannes Brahms: een biografie van een muzikale vriendschap in brieven en noten. Meer informatie over de docent: www.musicinlife.nl

Uit eerdere evaluaties over deze docent:
"Joop van Velzen is een bezielend mens, hij ademt muziek door al zijn poriën en een begenadigd spreker, en toch bescheiden."
" De doceerstijl is prettig, enthousiast, toegankelijk".