Menu

Leergang Architectuur deel 5: Moderne architectuur na de tweede wereldoorlog

Leergang Architectuur deel 5: Moderne architectuur na de tweede wereldoorlog
Nederlandse Architectuur
 • Cursusnummer: 22V04
 • Vakgebied: Kunst- en cultuur(geschiedenis)
 • Locatie: Tilburg
 • Seizoen: Voorjaar 2022
 • Dag: Dinsdag
 • Inschrijven voor:
  25 Jan 2022
 • Tijd: 10.45 - 12.30 uur
 • Cursusdata: 01-feb , 08-feb , 15-feb , 22-feb , 08-mar , 15-mar , 22-mar , 29-mar , 05-apr , 12-apr
 • Prijs: € 273 (10 colleges)
 • Werkvorm: Hoorcollege met mogelijkheid tot vragen/discussie
 • Literatuur:

  De docent stelt digitaal lesmateriaal beschikbaar

 • Opmerkingen:

  Reservedatum inhaalcollege 19 april

Leergang Architectuur deel 5: Moderne architectuur na de tweede wereldoorlog

Na de Tweede wereldoorlog groeit de kritiek op de heersende architectuurtheorie, met name op de dominante plaats van de Internationale Stijl. 

Reeds in 1953 schoven jonge architecten als Smithson en Van Eyck het invloedrijke Charter van Athene -het CIAMdocument uit 1933- radicaal aan de kant. Het rationalisme van de functionalistische stad, geformuleerd in de vier categorieën "wonen, werken, recreatie en vervoer", trokken zij in twijfel en zij zochten naar de structurele beginselen van de stedelijke groei. 

De opheffing van de CIAM en de opvolging door Team X werd in 1959 officieel bekrachtigd. In de jaren zestig bereikt de kritische houding ten aanzien van de Internationale Stijl haar hoogtepunt en dit zal een grote omwenteling in de architectuur tot gevolg hebben. Zo komt de Japanse architect Mayekawa in 1965 tot de volgende ontnuchterende analyse: "Alhoewel wetenschap en techniek producten van het menselijk denken zijn, hebben de moderne architectuur en de moderne steden die met behulp daarvan gebouwd worden, de neiging onmenselijk te worden". 

De alternatieven voor een nieuwe architectuur die worden aangedragen zijn zeer divers van aard. In deze cursus worden een aantal belangrijke tendensen in die nieuwe architectuur besproken: 

- Rationalisme (Rossi, Ungers); 

- High Tech (Rodgers, Foster); 

- Postmodernisme (Venturi, Graves, Hollein) en

- Deconstructivisme (Eisenman, Coop Himmelblau). 

De aandacht en de appreciatie voor de Internationale Stijl verdwijnt echter niet en daarom zal eerst aandacht worden besteed aan het late werk (na 1945) van modernisten van voor de tweede Wereldoorlog: Mies van der Rohe en Le Corbusier e.a.

Joris van Sleeuwen

Drs. Joris van Sleeuwen is in 1991 als kunsthistoricus afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Leiden. Voordien behaalde hij in 1982 aan de KU Nijmegen zijn doctoraal geschiedenis. Hij is gespecialiseerd in architectuurgeschiedenis. Vanaf 1987 is hij werkzaam in het volwassenenonderwijs en verzorgt hij HOVO-cursussen, lezingen en kunstreizen.

 

Uit eerdere evaluaties over deze docent:

"Een levendige docent die je meeneemt in zijn passie voor architectuur, kunst en geschiedenis. Hij vertelt echt een verhaal. 
De stof die hij als pdf aanbiedt, is een verdieping op wat hij verteld heeft. Heerlijk! Dat is college geven".