Menu

De sociale mens

Van ik naar wij

De sociale mens
 • Cursusnummer: 21T13
 • Vakgebied: Mens en maatschappij
 • Locatie: Nijmegen
 • Seizoen: Themadagen 2021
 • Dag: Maandag
 • Inschrijven voor:
  9 Dec 2021
 • Tijd: 10.00 - 15.45 uur
 • Cursusdata: 13-dec
 • Prijs: € 97.50 (inclusief koffie/thee, lunch)
 • Werkvorm: Hoorcollege met mogelijkheid tot vragen/discussie
 • Literatuur:

  De docent stelt digitaal lesmateriaal beschikbaar.

De sociale mens

Psychologie is de wetenschap van gedrag. Tijdens deze cursusdag zullen we leren dat een groot deel van ons gedrag een sociale oorsprong heeft, zelfs wanneer we dat niet direct zien. 

Het gemis van de nabijheid van anderen in deze Corona-periode is misschien wel het meest moeilijke aan alle maatregelen. Wat zegt dit ons? We zullen ontdekken waarom de ander zo’n grote rol speelt in ons eigen leven. De mensen waar we door omringd worden vormen en beïnvloeden ons op bijna alle facetten van gedrag en psychologisch functioneren. Sociale steun ontvangen maakt moeilijke situaties gemakkelijker te dragen, terwijl eenzaamheid dagelijkse uitdagingen tot onoverwinnelijke hindernissen doet lijken. We worden blij van aandacht en steun krijgen van anderen maakt ons gelukkiger. Zo blijkt sociale steun zich te uiten op gedrags-, emotioneel en zelfs op neuraal niveau. 

Tijdens deze dag zullen we de evolutionaire ontwikkeling van sociaal gedrag bekijken. Hierdoor wordt duidelijk dat sociale interactie geen luxe is maar noodzaak: ons hele psychische wezen is gericht op samenleven met anderen.

Van de evolutie maken we de sprong naar de rol van anderen in onze levensloop. Zo weten we dat de manier waarop wij naar onze sociale omgeving kijken onder andere wordt gevormd door onze vroege ervaringen met onze ouders of verzorgers. Die psychologische hechting beïnvloedt in grote mate het soort relaties dat wij aan gaan, hoe stabiel die zijn en hoe wij omgaan met liefde en afwijzing. We gaan zien wat hechting is, hoe hechting plaatsvindt, en hoe stabiel een hechtingsstijl is over een mensenleven heen.

Tenslotte zullen we deze kennis verbinden aan het hier en nu. Hoe raakt de Corona ons sociale gedrag, en kunnen we het gemis van de nabijheid van anderen opvangen met digitale communicatie? Hoe praten mensen eigenlijk met elkaar? Klopt het dat de maatschappij steeds individueler wordt of valt er op deze populaire doemgedachte het een en ander af te dingen?

Kortom, een cursus vol verbinding waarin de actualiteit en veel psychologische onderwerpen naadloos samenkomen. Ik is voortaan meervoud!

Dagprogramma dag 1
09.45 – 10.00 Ontvangst met koffie/thee 
10.00 – 11.00 Blok 1: De evolutionaire oorsprong van gedrag?
11.00 – 11.15 Koffie/thee-pauze
11.15 – 12.00 Blok 2: Natuurlijk, de evolutionaire oorsprong van gedrag!
12.00 – 13.00 Lunch 
13.00 – 13.45 Blok 3: De sociale mens: inleiding
13.45 – 14.00 Korte pauze
14.00 – 14.45 Blok 4: De sociale mens: vervolg
14.45 – 15.00 Koffie/thee-pauze  
15.00 – 15.45 Blok 5: Concluderend: wat kunnen we voortaan anders doen?
 
Andreas Wismeijer

Dr. Andreas Wismeijer heeft na zijn afstuderen aan de Universiteit van Tilburg zes jaar aan de Vrije Universiteit van Barcelona gewerkt als docent en onderzoeker. Zijn onderzoek richt zich met name op de persoonlijkheidspsychologie en de relatie tussen het hebben van geheimen en welzijn.

Uit eerdere evaluaties over deze docent:
"Uitstekende docent die de stof deskundig, boeiend en met humor uiteenzet."

" Boeiend en leerzaam met een didactisch zeer goede docent."

" De interessante stof, de interactie en de deskundigheid en erg prettige stijl van kennisoverdracht door de docent maken het voor mij een feestje."