Menu

Het geheim van de Blue Zones

Reflecteren over leefstijlen en de oorzaken van gezondheid (salutogenese)

Het geheim van de Blue Zones
 • Cursusnummer: 21N38
 • Vakgebied: Mens en maatschappij
 • Locatie: Breda
 • Seizoen: Voorjaar 2022
 • Dag: Vrijdag
 • Inschrijven voor:
  18 Mar 2022
 • Tijd: 10.25 - 12.10 uur
 • Cursusdata: 25-mar , 01-apr , 08-apr , 15-apr
 • Prijs: € 140 (4 colleges)
 • Werkvorm: Hoorcollege met mogelijkheid tot vragen/discussie
 • Literatuur:

  De docent stelt digitaal lesmateriaal beschikbaar

 • Opmerkingen:

  Reservedatum inhaalcollege 22 april

Het geheim van de Blue Zones

Een Deense studie over identieke tweelingen stelde vast dat slechts ongeveer 20 procent van de levensduur van een mens wordt bepaald door genen, terwijl ongeveer 80 procent wordt beïnvloed door levensstijl en milieu. De rol van leefstijl en omgeving beter begrijpen is dan ook erg interessant als het gaat over gezondheidsbeleid.  

In de wereld zijn vijf gebieden waar men aantoonbaar langer gezond blijft en langer leeft: Ikaria, een Grieks eiland, Loma Linda, een gebied te westen van Los Angeles, Nicoya, een streek in Costa Rica, Okinawa, een eiland ten Zuidwesten van Japan en tenslotte de hoger gelegen gebieden in Sardinië. In deze vijf gebieden – die men Blue Zones noemt - zijn dezelfde leefstijlpatronen terug te vinden. Gemiddeld hebben ze een levensverwachting van zeven jaar meer vergeleken met de Westerse samenleving en twaalf jaar meer gezonde levensverwachting. 

We bespreken demografische ontwikkelingen en prognoses naar de toekomst over levensverwachting, ziekte en gezondheid en leggen het begrip salutogenese (oorzaken van gezondheid) uit. Tevens bekijken we wat er in de Blue Zones gebeurt. Aan bod komen factoren die invloed lijken te hebben op gezonder ouder worden en onderzoeken we hoe we van Nederland ook meer Blue Zone zouden kunnen maken.

We kijken naar de invloed van de omgeving en het begrip ‘nudging’ op onze gezondheid en bekijken aan de hand van de Systematic Interview Mix onze persoonlijke Blue Zone. Met deze onderzoeksmethodiek krijgen cursisten de kans om zelf op langere termijn deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek binnen ECS (Expertisecentrum Caring Society).

Onze gezondheidszorg kost op dit moment ongeveer 100 miljard. Volgens de toekomstverkenning VTV 2018 zal dit tegen 2040 oplopen tot 174 miljard. Volgens gezondheidseconomen gebruiken we in ons hele leven tussen de 75 en 90% van ons gezondheidsbudget in de laatste twee tot drie jaar van ons leven. Dit zijn allemaal kosten binnen de kaders van ziekte (reparatiezorg). Deze zal prikkelen om meer te gaan denken in kaders van gezondheid. 

De cursus geeft inzicht in de invloed van leefstijl en omgeving op gezondheid en biedt suggesties om met kleine stapjes de eigen gezondheid te verbeteren en de kaders van ons gezondheidszorgsysteem kritisch tegen het licht te houden.

Opsomming onderwerpen per college:

College 1: Demografie en Salutogenese

College 2: Leven en leefstijlen in de Blue Zones

College 3: Een Blue Zone maken van Nederland

College 4: Beelden over onze eigen Blue Zone via een onderzoeksmethode 

Lowie van Doninck