Menu

Petersburg, een westerse stad in het noorden van het oosten

Petersburg, een westerse stad in het noorden van het oosten
 • Cursusnummer: 21N33
 • Vakgebied: Multidisciplinair
 • Locatie: Eindhoven
 • Seizoen: Najaar 2021
 • Dag: Donderdag
 • Uiterste inschrijfdatum:
  22 Sep 2021
 • Tijd: 14.45 -16.30 uur
 • Cursusdata: 23-sep , 30-sep , 21-oct , 04-nov , 11-nov , 18-nov , 25-nov , 02-dec , 09-dec , 16-dec
 • Prijs: € 288 (10 colleges inclusief lesmateriaal)
 • Werkvorm: Hoorcollege met mogelijkheid tot vragen/discussie
 • Literatuur:

  Petersburg, een westerse stad in het noorden van het oosten

 • Opmerkingen:

  Reservedatum inhaalcollege 23 december

Petersburg, een westerse stad in het noorden van het oosten

Moskou mag dan wel het politieke hart van Rusland genoemd worden, de meeste Russen twijfelen er niet aan dat het culturele hart van ’s werelds grootste land Sint-Petersburg is.

Peter van Nunen schetst het ontstaan en de groei van de stad Sint-Petersburg aan de hand van de geschiedenis van haar architectuur, die in feite de geschiedenis van de tsarenheerschappij is.

Of nu het tijdperk van een tsaar de geest van barok of classicisme, van renaissance of decadentie ademt, altijd blijft het keizerlijke, het imperiale, een constante in de geschiedenis van de stad en haar prachtpaleizen.

Vanuit wisselende invalshoeken wordt een poging ondernomen de al of niet aanwezige glans van die tsaristische residentie bloot te leggen en door de museale coulissen van de later verstilde kunststad met Lenins naam heen zichtbaar te maken. In heel haar bestaan zal deze artificiële residentie broedplaats zijn van kunst en politiek, met als catharsis het relatief onbekend gebleven experiment van de nieuwe cultuur aan het begin van de twintigste eeuw en de daaropvolgende revolutie

De route naar die catharsis wordt niet alleen geschetst vanuit de ontwikkelingen op het gebied van de politiek en de bijbehorende architectuur, maar vooral ook vanuit de gelijktijdige ontwikkelingen op het gebied van de schilderkunst en de literatuur. 

Dat artistieke laboratorium voor de twintigste eeuw wordt in kaart gebracht met gedichten en romans van Poesjin en Dostojevski (die het fundament van het laboratorium legden), van Merezjkovski, Bjelyj en Blok (die de laboranten zijn) en van Nabokov (die het mislukte experiment samenvat in een compleet oeuvre). Dat verhaal wordt rijk geïllustreerd met voorbeelden uit de Russische schilderkunst die met de realisten en de zogenaamde “peredvizjniki” parallelle ontwikkelingen kende als de literatuur. 

Afsluitend wordt gepoogd na te gaan wat de draagwijdte was van die culturele experimenten en hoe die zich verhouden tot het gigantische politieke experiment van die tijd. Dat politieke experiment eindigt in rampspoed, wat literair vorm krijgt in het werk van een van Ruslands belangrijkste dichters, Anna Andrejevna Achmatova. 

Wees welkom bij een poging tot duiding van deze fascinerende Russische kunstmetropool, die zeker westers aandoet, maar vooral toch in het noorden van het oosten ligt.

Opsomming onderwerpen per college:

College 1: Piter – een stad als wil – een stad als droom (Peter I en Poesjkin)

College 2: Piter – het Palmyra van het Noorden (Peters regime)

College 3: Piter – van rechte lijn naar barokke krul (Peters opvolgers)

College 4: Piter – van hout naar steen (Catharina II en nog eens Poesjkin)

College 5: Piter – van politieagent tot paria (Nicolaas II)

College 6: Piter – van paleizen naar fabrieken (industrialisatie onder Alexander II)

College 7: Piter – terreur en onderdrukking (Alexander III en Dostojevski)

College 8: Piter – van revolutie naar staatsgreep (democratie of dictatuur en Bjelyj) 

College 9: Piter – van realisme naar zwart vierkant (kunstenaars in de politiek)

College 10: Piter – licht in de duisternis (Achmatova’s poëzie en Nabokovs wraak)

Peter van Nunen

Dr. Peter van Nunen (1951) volgde de opleiding tolk-vertaler (Russisch, Engels) te Antwerpen en studeerde Theaterwetenschappen, Slavistiek en Germanistiek te Leipzig. Promoveerde bij Tindemans over de Russische theaterregisseur Meyerhold.
Docent aan diverse opleidingen tolk-vertaler; oprichter van het Nederlandsse Cultuurcentrum te Moskou en geeft leiding aan het MNM-Ruslandcentrum te Maastricht.
Geeft voordrachten en verzorgt lezingen over geschiedenis, kunst en literatuur van Rusland en de voormalige Sovjetstaten (waaronder Resten van een wereldrijk en Armenië, de jongere zus van Judea).