Menu

Ontstaan en ontwikkeling van het leven op aarde

Ontstaan en ontwikkeling van het leven op aarde
 • Cursusnummer: 21N24
 • Vakgebied: Natuurwetenschappen
 • Locatie: 's-Hertogenbosch
 • Seizoen: Najaar 2021
 • Dag: Woensdag
 • Inschrijven voor:
  4 Oct 2021
 • Tijd: 14.00 - 15.45 uur
 • Cursusdata: 06-oct , 13-oct , 03-nov , 17-nov , 01-dec , 08-dec , 15-dec , 22-dec
 • Prijs: € 236 (8 colleges)
 • Werkvorm: Hoorcollege met mogelijkheid tot vragen/discussie
 • Literatuur:

  De docent stelt digitaal lesmateriaal beschikbaar. Aanbevolen literatuur: Richard Dawkins, Het verhaal van onze voorouder, Nieuw Amsterdam, 2017, ISBN 9789046821732 , € 26,99.

 • Opmerkingen:

  Reservedatum inhaalcollege 29 december

Ontstaan en ontwikkeling van het leven op aarde

Toen de aarde 4,5 miljard jaar geleden ontstond, bevatte ze nog geen leven. Ergens, ooit is die stap naar primitief leven gezet. Veel overblijfselen daarvan zijn niet meer te vinden. En ook van de latere ontwikkeling en diversificatie van het leven vinden we slechts verspreide, weinig systematische overblijfselen. Het avontuur om daaruit de loop van de evolutie te reconstrueren en antwoorden te vinden op de fundamentele vragen over de oorsprong en ontwikkeling van het leven is het onderwerp van deze cursus.

In de cursus maken we een reis door de geschiedenis van het leven op aarde. We volgen de weg terug langs de eerste mensen, de opkomst van de primaten, de bloei van de zoogdieren en de ondergang van de dinosauriërs, de bloei van de reptielen, de verovering van het land door de eerste longvissen, de eerste explosie van leven in zee. En nog verder terug naar de oorsprong: het ontstaan van de eerste cellen, en de speurtocht naar het allereerste begin van leven op aarde.

Je kunt die reis niet maken zonder kennis van evolutie, erfelijkheid en DNA, van de beweging van de continenten van de aarde en de ontwikkeling in de klimaten. De wetenschapsgebieden astronomie, aardwetenschappen, biologie, chemie, fysica, informatica en wiskunde bundelen hun krachten om ons onderzoek naar fundamentele levensvragen mogelijk te maken. Ook de vraag naar het bestaan van leven elders in het heelal hoort daarbij. 

In deze cursus komt u ze allemaal tegen. We gaan met deze cursus in op allerlei nieuwe inzichten in de natuurwetenschappen, maar iedereen met een gezonde dosis nieuwsgierigheid zal de bijeenkomsten goed kunnen volgen. 

Na deze cursus bent u op de hoogte van de recente ontwikkelingen in de paleontologie en de oorsprong van het leven, en kunt u de relevante literatuur op populair-wetenschappelijk niveau volgen.

Als u zwaarwegende redenen heeft om niet in evolutie te geloven, is deze cursus niets voor u.

Opsomming onderwerpen per college:

College 1: Het begin van de evolutietheorie, en de evolutie van de mens

College 2: Erfelijkheid en mutaties, en de geschiedenis van de primaten

College 3: Genen en DNA, de bloei van de zoogdieren

College 4: Bewegende continenten, de bloei van de reptielen en de ontwikkeling van de vogels

College 5: De bloei van de amfibieën en het ontstaan van de reptielen, de verovering van het land

College 6: Het tijdperk van de vissen en de ontwikkeling van de planten

College 7: De explosie van leven in het Cambrium

College 8: Het ontstaan van het leven op aarde, leven elders in het heelal?

Jos Loonen

Jos Loonen (1947) studeerde sterrenkunde in Utrecht en vervulde daarna verschillende functies in het hoger onderwijs, de educatieve uitgeverij en enkele ICT-bedrijven. Behalve op het terrein van de astronomie heeft hij ook lezingen en cursussen ontwikkeld over diverse historische onderwerpen, meestal uit de Oudheid. In de geschiedenis van het leven komen beide belangstellingen samen.