Menu

De Grote Vragen

Thematische Inleiding in de filosofie

De Grote Vragen
 • Cursusnummer: 21N19
 • Vakgebied: Filosofie
 • Locatie: Nijmegen
 • Seizoen: Najaar 2021
 • Dag: Donderdag
 • Inschrijven voor:
  28 Sep 2021
 • Tijd: 15.00 -16.45 uur
 • Cursusdata: 30-sep , 07-oct , 14-oct , 21-oct , 04-nov , 18-nov , 25-nov , 02-dec , 09-dec , 16-dec
 • Prijs: € 360 (10 colleges inclusief lesmateriaal)
 • Werkvorm: Hoorcollege met mogelijkheid tot vragen/discussie
 • Literatuur:

  De docent stelt digitaal lesmateriaal beschikbaar en deelt een syllabus uit (eigen werk docent).

 • Opmerkingen:

  Reservedatum inhaalcollege 23 december.

De Grote Vragen

Filosofie is het al duizenden jaren durende gesprek van de mensheid over de grote vragen van het bestaan en van zijn eigen bestaan. Wat is de werkelijkheid? Wat is de plaats van de mens in die werkelijkheid? Kunnen we kennis verkrijgen en zo ja hoe? Is hoop op een metafysische betekenis gerechtvaardigd of niet? Is geluk bereikbaar in het aardse leven? Hoe kunnen we kijken naar moraliteit en vriendschap? 

Deze collegereeks geeft een inleiding in dergelijke vragen en in de verscheidenheid van antwoorden die er in de loop van de geschiedenis op gegeven zijn. We leren inzien dat die antwoorden voorlopig en onzeker zijn, maar dat het toch verdiepend en zingevend is om met ze bezig te zijn. De grote vragen worden steeds opnieuw gesteld, maar vanuit een steeds verschillend historische perspectief. 

We volgen daarom een thematische aanpak met een historische dimensie. Per vraag worden belangrijke denkers uit de traditie besproken. We krijgen inzicht in belangrijke opvattingen en in de argumenten voor en tegen die opvattingen. Ook leren zien we dat opvattingen over de verschillende vragen met elkaar samenhangen. De redenen die denkers hebben om bepaalde opvattingen te huldigen zijn enerzijds historisch bepaald, maar zijn anderzijds ook ingegeven door intuïties en argumenten. 

We bespreken denkers uit de Oudheid, Middeleeuwen en de moderne tijd. Denkers als Plato, Aristoteles, Epicurus, De Stoa, Anselmus, Thomas, Descartes, Spinoza, Leibniz, Kant, Nietzsche, Wittgenstein en hedendaagse filosofen komen aan bod. 

Deze collegereeks is vooral geschikt voor mensen die nog niet veel van filosofie weten en een eerste overzicht over haar inhoud zoeken.

We bespreken de volgende 10 vragen: 

1. Wat is filosofie?

2. Wat is waarheid? 

3. Bestaat God?

4. Wat is bewustzijn? 

5. Is er leven na de dood?

6. Waarom bestaat de wereld? 

7. Wat is de zin van het leven? 

8. Waarom is er kwaad in de wereld?

9. Hoe worden we gelukkig? 

10. Wat is vriendschap? 

Arnold Ziegelaar

Arnold Ziegelaar studeerde wijsbegeerte aan de Universiteit Leiden en is docent filosofie in het hoger onderwijs. Hij is verbonden aan opleidingen tot geestelijk begeleider bij de Hogeschool InHolland en het OVP. Daarnaast werkt hij voor verschillende HOVO-instellingen en voor de Internationale School voor Wijsbegeerte. Zijn interessegebied is breed en ligt vooral bij levensfilosofie, bewustzijnsfilosofie en godsdienstfilosofie. In 2015 verscheen zijn boek Aardse mystiek en in 2016 Oorspronkelijk bewustzijn bij ISVW uitgevers. 

Uit eerdere evaluaties over deze docent:
"Uitstekende docent, didactisch goed onderlegd, prettige contactlegging."
"Het was uitdagend voor de hersenen en een training in denken en begrip en dat was leuk. Een veeleisende docent die de colleges knap heeft opgebouwd."