Menu

De Kaukasus tussen Oriënt en Avondland

De Kaukasus tussen Oriënt en Avondland
 • Cursusnummer: 21N18
 • Vakgebied: Multidisciplinair
 • Locatie: Nijmegen
 • Seizoen: Najaar 2021
 • Dag: Donderdag
 • Inschrijven voor:
  21 Sep 2021
 • Tijd: 10.30 - 12.15 uur
 • Cursusdata: 23-sep , 30-sep , 21-oct , 04-nov , 18-nov , 25-nov , 02-dec , 09-dec , 16-dec , 23-dec
 • Prijs: € 355 (10 colleges inclusief lesmateriaal)
 • Werkvorm: Hoorcollege met mogelijkheid tot vragen/discussie
 • Literatuur:

  De docent stelt geen digitaal lesmateriaal beschikbaar. Er wordt een syllabus uitgedeeld (eigen werk docent met uitgebreide literatuurlijst).

De Kaukasus tussen Oriënt en Avondland

Tussen Oriënt en Avondland liggen machtige bergketens die niet alleen afgrenzen, maar die ook een brug slaan tussen verschillende culturen. In dat mythenrijke gebied slaat een boze Zeus Prometheus in de ketenen, nadat deze het vuur aan de zo schamel bedeelde mens had doorgegeven. De Griekse held Jason gaat er met zijn Argonauten in het rijk Colchis, het land van Medea, op zoek naar het Gulden Vlies en op de berg Ararat loopt na de zondvloed de Ark van Noach tegen de rotsen.

Naast de oudste christelijke regio's ter wereld vinden we hier tussen de bergketens tevens de restanten van een groot aantal chanaten en talloze vorstendommen die steeds door onafhankelijke clans en vorsten bestuurd werden en soms nog worden. Ook als in modernere tijden grote buren zoals het Perzische Rijk in het oosten, het Byzantijnse in het westen, het Osmaanse in het zuiden en het Russische in het noorden het gebied inpalmen – het wordt nooit een hechte eenheid. Sinds het uiteenvallen van het Sovjetrijk in 1991 zijn Georgië, Armenië en Azerbeidzjan soevereine staten, zodat de historierijke Kaukasus in onze tijd staatkundig bestaat uit die drie onafhankelijke republieken en een stuk Zuid-Rusland, Oost-Turkije en Noord-Iran. 

De bergketens hebben voor een grote verscheidenheid tussen de daar woonachtige volken gezorgd, die wij in onze tijd voornamelijk kennen van onderlinge strijd om politieke en religieuze redenen. Maar op dit raakvlak tussen Oost en West (knooppunt van de meer dan 2000 jaar oude Zijderoute) bestaan ook vaak perioden van rust tussen de volken met hun zeer oude en ook relatief jonge religies; het is bij uitstek de plek waar Kiplings citaat níet bewaarheid wordt en waar het Oosten wel degelijk het Westen ontmoet. 

Het begrijpen van de geschiedenis van dat knooppunt van culturen als een gemeenschappelijke benadrukt vooral communicatie en interactie tussen die volken. Vanaf het vroegste moment van de aanwezigheid van de mens in de Kaukasus zien we tekenen van migratie en handel over het hele Euraziatische continent met aansluitend de positieve effecten van die contacten op de ontwikkeling van de betrokken regio’s en hun bevolking. Landbouw, veeteelt, metallurgie en andere technologieën, ambacht, muziek, kunst, religie en politieke ideeën zijn geen geïsoleerde, onafhankelijke ontwikkelingen in maatschappijen die los van elkaar staan, maar verschillende facetten van een gedeeld project.

Opsomming onderwerpen per college:

College 1             De Kaukasus – geografische en andere kengetallen 
College 2             Zuid-Rusland – zeven autonome republieken binnen de Russische Federatie 
College 3             Armenië – ruim 2500 jaar gedocumenteerde geschiedenis (eerste deel) 
College 4             Armenië – ruim 2500 jaar gedocumenteerde geschiedenis (tweede deel)
College 5             Armenië – de grote catastrofe en de rest van de twintigste eeuw
College 6             Georgië – geschiedenis van een trots land 
College 7             Georgië – ruzie met de grote Russische bovenbuur 
College 8             Azerbeidzjan – geschiedenis van het land van vuur
College 9             Armenië vs Azerbeidzjan – strijd om Nagorno-Karabach c.q. Artsach
College 10           De Kaukasus – toekomstperspectieven

Peter van Nunen

Dr. Peter van Nunen (1951) volgde de opleiding tolk-vertaler (Russisch, Engels) te Antwerpen en studeerde Theaterwetenschappen, Slavistiek en Germanistiek te Leipzig. Promoveerde bij Tindemans over de Russische theaterregisseur Meyerhold.
Docent aan diverse opleidingen tolk-vertaler; oprichter van het Nederlandsse Cultuurcentrum te Moskou en geeft leiding aan het MNM-Ruslandcentrum te Maastricht.
Geeft voordrachten en verzorgt lezingen over geschiedenis, kunst en literatuur van Rusland en de voormalige Sovjetstaten (waaronder Resten van een wereldrijk en Armenië, de jongere zus van Judea).