Menu

Einstein en het heelal

een fascinerende balans tussen wetenschap en filosofie

Einstein en het heelal
 • Cursusnummer: 21N10
 • Vakgebied: Filosofie
 • Locatie: Tilburg
 • Seizoen: Najaar 2021
 • Dag: Donderdag
 • Uiterste inschrijfdatum:
  12 Oct 2021
 • Tijd: 12.45 - 14.30 uur
 • Cursusdata: 21-oct , 04-nov , 11-nov , 18-nov , 25-nov , 02-dec , 09-dec , 16-dec
 • Prijs: € 241 (8 colleges inclusief lesmateriaal)
 • Werkvorm: Hoorcollege met mogelijkheid tot vragen/discussie
 • Literatuur:

  De docent stelt digitaal lesmateriaal beschikbaar en deelt een syllabus uit

 • Opmerkingen:

  Reservedatum inhaalcollege 23 december

Einstein en het heelal

Einstein was behalve wetenschapper ook filosoof. Hij dacht diep na over de grondslagen van de natuurwetenschap. Daardoor was hij in staat een volledig nieuw wereldbeeld te creëren, een wereldbeeld dat onze ideeën over ruimte en tijd, over materie en energie, en over zwaartekracht en kosmos in een nieuw daglicht plaatst.

Centraal staat de fascinerende combinatie van wetenschap en filosofie. Einstein voelde bij zichzelf een bijzondere inspiratie die hem gevoelig maakte voor essenties in de kosmos. Hij dacht na over deze inspiratie en ontdekte dat zij te maken had met een ‘rationele spiritualiteit’, door hem omschreven als een ‘kosmisch religieus gevoel’.

Wetenschap was voor Einstein een heilige zaak die slechts door weinigen begrepen werd. We zullen in de cursus nagaan hoe hij aankeek tegen ‘ware’ wetenschappers als Kepler, Newton en Maxwell. Daarnaast zullen we zien hoe zijn speciale en algemene relativiteitstheorie hebben geleid tot fascinerende ideeën over de big bang en de uitdijing van het heelal, en zelfs tot ideeën over nog onbekende zaken als donkere materie en donkere energie.

Het heelal was voor Einstein niet alleen een wetenschappelijk onderzoeksobject, het was ook een wereld waarin zijn diepste intuïties ‘weerklank’ vonden. Daartoe bestuderen en bespreken we niet alleen de basisinzichten van zijn theorieën, maar gaan we ook dieper in op Einsteins idee over ‘een kosmische bibliotheek’ waarin de mysterieuze krachten van het universum staan beschreven. 

 

Opsomming onderwerpen per college

College 1: Introductie thematiek

College 2: Einstein als wetenschapper/filosoof

College 3: Einstein en Kepler

College 4: Einstein en Newton

College 5: Einstein en Maxwell

College 6: De speciale relativiteitstheorie

College 7: De algemene relativiteitstheorie

College 8: Einstein en het heelal

Wim Lintsen

Drs. Wim Lintsen is bouwkundig ingenieur (THE Bouwkunde) en studeerde 1 jaar filosofie aan de UvA; hij werkte bij Research Instituut RIGO, de provincie Noord-Holland en de KvK Hoorn en Alkmaar; en is de laatste 10 jaar actief voor meerdere HOVO’s met zijn eigen cursusbedrijf (Wim Lintsen: Cursussen in Filosofie, Religie en Wetenschap).

Uit eerdere evaluaties over deze docent:
"Uitdagend & inspirerend."
"Ik heb genoten!! De docent wist het zo goed uit te leggen en de groep kreeg volop de gelegenheid actief deel te nemen. Echt een verrijking."