Menu

Leergang filosofie, deel 3

Levensfilosofie: reflectie op het menselijk bestaan

Leergang filosofie, deel 3
Thematische Inleiding in de Filosofie
 • Cursusnummer: 21N09
 • Vakgebied: Filosofie
 • Locatie: Tilburg
 • Seizoen: Najaar 2021
 • Dag: Donderdag
 • Inschrijven voor:
  28 Sep 2021
 • Tijd: 10.45 - 12.30 uur
 • Cursusdata: 30-sep , 07-oct , 21-oct , 04-nov , 11-nov , 18-nov , 25-nov , 02-dec , 09-dec , 23-dec
 • Prijs: € 273 (10 colleges)
 • Werkvorm: Hoorcollege met mogelijkheid tot vragen/discussie
 • Literatuur:

  De docent stelt digitaal lesmateriaal beschikbaar. Een syllabus met eigen werk van de docent wordt digitaal beschikbaar gesteld maar kan ook optioneel op papier worden besteld bij inschrijving voor 20 euro.

 • Opmerkingen:

  Reservedatum inhaalcollege 30 december

Leergang filosofie, deel 3

Levensfilosofie is reflectie op de mens en het menselijk leven. We denken na over de aard van onze levenservaring en over de vragen die we ons stellen. Waar draait het leven om? Wat is de zin ervan? Hoe kan ik mijn zelfverwerkelijking bevorderen?  Hoe kan ik geluk bereiken? Hoe ga ik om met negatieve ervaringen als eenzaamheid, somberheid en angst? Hoe moet ik aankijken tegen mijn sterfelijkheid? Hoe kan ik mij verhouden tot mijn medemens, tot de natuur, tot het omvattende mysterie van het bestaan? 

Levensfilosofie is denken over dergelijke vragen om ze te verhelderen en mogelijke antwoorden te formuleren. Dit kan onze levenskunst bevorderen omdat we beter met dergelijke vragen om kunnen gaan en we een gevoel van zin en bestemming vast kunnen houden. In deze collegereeks beschouwen we deze levensfilosofische thema’s aan de hand van denkers uit heden en verleden. 

We gaan te rade bij denkers als Aristoteles, Epictetus en Marcus Aurelius uit de Oudheid. Ook bespreken we moderne denkers als Kierkegaard, Nietzsche, Heidegger en Camus. We proberen daarbij een levensbeschouwelijke oriëntatie te vinden die past bij de hedendaagse grotendeels postchristelijke cultuur en die oog heeft voor onze verhouding tot medemens en natuur.

College 1: Inleiding: zin en zelfverwerkelijking
College 2-3: Geluk en gemoedsrust in het klassieke denken
College 4: Vertwijfeling en verlossing bij Kierkegaard
College 5: Nihilisme en levensaffirmatie bij Nietzsche
College 6: Angst, sterfelijkheid en eigenlijkheid bij Heidegger
College 7: Absurditeit en geluk bij Albert Camus.
College 8: Eenzaamheid en gemeenschap.
College 9: Vriendschap en liefde 
College 10: Aardse of non-theïstische mystiek als eigentijdse levensbeschouwelijkheid 

Arnold Ziegelaar

Arnold Ziegelaar studeerde wijsbegeerte aan de Universiteit Leiden en is docent filosofie in het hoger onderwijs. Hij is verbonden aan opleidingen tot geestelijk begeleider bij de Hogeschool InHolland en het OVP. Daarnaast werkt hij voor verschillende HOVO-instellingen en voor de Internationale School voor Wijsbegeerte. Zijn interessegebied is breed en ligt vooral bij levensfilosofie, bewustzijnsfilosofie en godsdienstfilosofie. In 2015 verscheen zijn boek Aardse mystiek en in 2016 Oorspronkelijk bewustzijn bij ISVW uitgevers. 

Uit eerdere evaluaties over deze docent:
"Uitstekende docent, didactisch goed onderlegd, prettige contactlegging."
"Het was uitdagend voor de hersenen en een training in denken en begrip en dat was leuk. Een veeleisende docent die de colleges knap heeft opgebouwd."