Menu

Mensenrechten!

Een controversieel fenomeen nader bekeken

Mensenrechten!
 • Cursusnummer: 21N04
 • Vakgebied: Multidisciplinair
 • Locatie: Tilburg
 • Seizoen: Najaar 2021
 • Dag: Dinsdag
 • Inschrijven voor:
  29 Oct 2021
 • Tijd: 13.30 - 15.15 uur
 • Cursusdata: 02-nov , 09-nov , 16-nov , 23-nov , 30-nov , 07-dec
 • Prijs: € 191 (6 colleges)
 • Werkvorm: Hoorcollege met mogelijkheid tot vragen/discussie
 • Literatuur:

  De docent stelt digitaal lesmateriaal beschikbaar.

 • Opmerkingen:

  Reservedatum 14 december

Mensenrechten!

Er wordt wel gezegd dat mensenrechten als het ware de inkadering van ons dagelijks bestaan zijn. We zijn er voortdurend mee bezig, vaak onbewust. Mensenrechten hebben van nature een sterk normerend karakter: de discussies gaan vaak over de vraag hoe de mensenrechten zouden moeten zijn. In een democratie zijn mensenrechten gegarandeerd en in eindeloos veel documenten vastgelegd. Hoewel, gegarandeerd? Ook die van asielzoekers? En van de burgers in de aardbevingsgebieden in Groningen? En van… nou ja, vult u zelf maar in. 

De cursus is thematisch opgezet. Elke week nemen we een belangrijke invalshoek als uitgangspunt. We bespreken kort de geschiedenis van het concept mensenrechten en natuurlijk ook de problemen en controverses. Neem bijvoorbeeld het concept van nationale soevereiniteit. Natuurlijk, we kunnen ons bemoeien met de mensenrechten in bijvoorbeeld China – maar tegen welke prijs? Dit soort vragen raakt al helemaal aan het ‘DNA’ van Nederland, dat zichzelf immers graag presenteert als het land van Recht en Vrede. Tegelijk is het onmiskenbaar zo dat de mensenrechten langzaam maar zeker verder internationaliseren. Dat geeft ons de kans om stil te staan bij de rol van bijvoorbeeld de Verenigde Naties en van internationale strafhoven. Als het dan toch om controverses en dilemma’s gaat, dan komen die perfect samen in een recente loot aan de boom van internationale mensenrechten, namelijk het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag. 

College 1: inleiding in de materie. Wat verstaan we onder ‘mensenrechten’ en welke typen rechten onderscheiden we?

College 2: de internationalisering van de mensenrechten. Zien alle staten mensenrechten door dezelfde juridische en morele bril? (Het antwoord is natuurlijk ‘nee,’ maar waarom dan niet?)

College 3: niet-overheidsorganisaties en de mensenrechten. Die rechten zijn ook ‘big business’ geworden voor organisatie als Amnesty International en langzaamaan ook voor het internationale bedrijfsleven.

College 4: Nederland en de mensenrechten. Als gezegd, het land van Recht en Vrede. Maar wordt ons ‘opgeheven vingertje’ wel op prijs gesteld?

College 5: in hoeverre zijn mensenrechten afdwingbaar, bijvoorbeeld door internationale strafhoven? 

College 6: wat verder nog ter tafel komt. In dit college is ruimte om losse eindjes en actuele vragen aan de orde te stellen. 

Christ Klep

Christ Klep studeerde Oost-Europese en Internationale Geschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Hij werkte als universitair docent en als wetenschappelijk medewerker bij het ministerie van Defensie. Sinds enkele jaren is hij met name publicist, gastdocent en commentator. Zijn belangstelling loopt uiteen van internationale betrekkingen tot hedendaagse geschiedenis en van politieke theorie tot militaire historie. 

UIt eerdere evaluaties:

"De opzet van de cursus 'In het nieuws' was een goed idee. En de docent speelde goed op het actuele nieuws in."
"Ik heb er van genoten! Van de expertise van Chris Klep! Heerlijk...echt inhoud, eerlijke kwaliteit."
"Prima docent: deskundig en positieve mindset."