Menu

‘Strijd!’ (fysiek)

‘Zes kanten van oorlog’

‘Strijd!’ (fysiek)
 • Cursusnummer: 21V08
 • Vakgebied: Multidisciplinair
 • Locatie: Tilburg
 • Seizoen: Voorjaar 2021
 • Dag: Woensdag
 • Uiterste inschrijfdatum:
  30 Mar 2021
 • Tijd: 12.15 - 14.00 uur uur
 • Cursusdata: 31-mar , 07-apr , 14-apr , 21-apr , 28-apr , 12-may
 • Prijs: € 191.00 (6 colleges)
 • Werkvorm: Hoorcollege met mogelijkheid tot vragen/discussie
 • Literatuur:

  De docent stelt digitaal lesmateriaal beschikbaar.

 • Opmerkingen:

  Reservedatum 19 mei

‘Strijd!’ (fysiek)

Oorlog is een bijzonder fenomeen. Het roept tegelijk walging en fascinatie op. Oorlog was inspiratiebron voor de beste wereldliteratuur én voor de meest afschuwelijke gruweldaden. Eén ding is duidelijk: oorlog is een belangrijke ‘vormende’ kracht in de geschiedenis. Zo zag de landkaart van Europa er na de Eerste Wereldoorlog totaal anders uit dan ervoor. Complete keizerrijken verdwenen, nieuwe staten werden gevormd. 

Na 1945 zorgden koloniale en revolutionaire oorlogen voor een geheel andere wereldkaart. Oorlog gaat gepaard met extreem geweld en verwoesting, maar wordt ook wel gezien als onvermijdelijk of zelfs als noodzakelijk. Deze cursus gaat overigens vooral in op de moderne geschiedenis. Vanzelfsprekend maken we – indien nodig – uitstapjes naar het verdere verleden. Waar mogelijk pakken we de actualiteit erbij.

Eén van de belangrijkste en meest intrigerende kwesties uit de geschiedenis blijft de vraag: waarom voeren we eigenlijk oorlog? ‘Mankind must put an end to war,’ sprak de Amerikaanse president John F. Kennedy ooit, ‘before war puts an end to mankind.’ Dat is eenvoudiger gezegd dan gedaan mister President, spraken de nuchtere machtsrealisten vervolgens. 

Deze cursus geeft niet het definitieve antwoord. Maar wel genoeg stof tot nadenken! 

Opsomming onderwerpen per college:

College 1: Waarom strijd? Wat brengt mensen ertoe elkaar telkens opnieuw met grootschalig geweld te lijf te gaan? Zit strijd ‘in’ ons of spelen toch vooral externe factoren als macht en nationalisme een rol?

College 2: De strijd begrensd (?) Zijn er limieten aan de oorlog? Slaagt het oorlogsrecht er bijvoorbeeld in de oorlog ‘beschaafder’ te maken?

College 3: GROTE strijd en kleine strijd. Over zaken als asymmetrische conflicten, guerrilla en terrorisme. Een thema met wortels in de geschiedenis, maar ook zeer actueel.

College 4: Cultuur en strijd. Zijn sommige nationale culturen krijgshaftiger dan andere? Een boeiende vraag ook voor Nederland, het land van het gebroken geweertje - toch?

College 5: De atoomstrijd. Over de rol van nucleaire wapens, afschrikking en de MAD-doctrine. Waarom blijven sommige staten vertrouwen op dit allesvernietigende wapen?

College 6: strijd in de toekomst. Gaat het karakter van de oorlog veranderen door de komst van nieuwe wapens en de vérdergaande automatisering? Een blik richting de toekomst.

Christ Klep

Christ Klep studeerde Oost-Europese en Internationale Geschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Hij werkte als universitair docent en als wetenschappelijk medewerker bij het ministerie van Defensie. Sinds enkele jaren is hij met name publicist, gastdocent en commentator. Zijn belangstelling loopt uiteen van internationale betrekkingen tot hedendaagse geschiedenis en van politieke theorie tot militaire historie.