Menu

Hermes Trismegistus (online via Zoom)

door de eeuwen heen

Hermes Trismegistus (online via Zoom)
 • Cursusnummer: 21V25
 • Vakgebied: Religiewetenschappen
 • Locatie: nvt
 • Seizoen: Voorjaar 2021
 • Dag: Dinsdag
 • Uiterste inschrijfdatum:
  22 Feb 2021
 • Tijd: 10.30 – 12.15 uur uur
 • Cursusdata: 23-feb , 02-mar , 23-mar , 30-mar , 06-apr , 13-apr , 20-apr , 11-may , 18-may , 25-may
 • Prijs: € 273.00 (10 colleges)
 • Werkvorm: Hoorcollege met mogelijkheid tot vragen/discussie
 • Literatuur:

  J. van Schaik & J. Slavenburg, Hermes Trismegistus. Hermopolis, Florence, Leuven, Amsterdam, Zutphen 2020. De docent stelt digitaal lesmateriaal beschikbaar.

 • Opmerkingen:

  1 juni reservedatum. Deze cursus wordt online aangeboden via Zoom.

Hermes Trismegistus (online via Zoom)

Wanneer Nicolas Copernicus in 1543 het heliocentrische wereldbeeld presenteert schrijft hij erbij: ‘Trismegistus noemde hem (de zon) een zichtbare God’. Isaac Newton vertaalt rond 1700 het hermetische credo, de Tabula Smaragdina. Zo kunnen we nog een tijdje doorgaan.  Hermes Trismegistos blijkt de gehele geschiedenis van het Avondland mede te hebben bepaald. Maar wie kent Hermes en de hermetische traditie eigenlijk nog?

Het hermetisme ontstond in de tweede eeuw na Christus als een synthese tussen Griekse filosofie, Egyptische magie en Joodse wijsheid. In hermetische kringen in Alexandrië werd het Corpus Hermeticum geschreven. Daarin lezen we: ‘De Zoon van God is de kosmos en de zoon van de kosmos is de mens’. De kosmos is een levende (wereld)ziel die door God en mens vervolmaakt moet worden. De hermetici waren milieuactivisten avant la lettre. 

De mythische Hermes werd/wordt beschouwd als een van de oer leraren der mensheid: Plato en Mozes zouden bij hem in de leer zijn geweest. Zo zag Marsilio Ficino (1433-1499) dat in de Italiaanse Renaissance. Zonder Hermes zijn Botticelli en Rafaël niet goed te begrijpen. In de 19e eeuw worden esoterische hermetische bewegingen een alternatief voor kerk en Darwin.

In deze cursus vervolgen we de hermetische traditie door de eeuwen heen en maken we kennis met het Corpus Hermeticum en het hermetische gedachtengoed.

Opsomming onderwerpen per college:

College 1: Het Corpus Hermeticum in de oudheid

College 2: Het Corpus Hermeticum in de oudheid

College 3: De Asclepius in de oudheid

College 4: Kerkvaders over Hermes

College 5: De herontdekking van Hermes in de Renaissance

College 6: Het christelijk hermetisme

College 7: Hermes, alchemie en rozenkruisers in de 17e eeuw

College 8: Hermes, wetenschap en de eeuw van de Verlichting

College 9: Esoterisch hermetisme in de 19e en 20e eeuw

College 10: Wat we vergeten zijn?

John van Schaik

John van Schaik (1956)volgde de middelbare landbouwschool en werkte vervolgens 15 jaar in de verslavingszorg. In 1993 studeerde hij af op de middeleeuwse mysticus Jan van Ruusbroec (1293-1381) en promoveerde in 2004 op het godsbeeld van de laat-antieke christelijke manicheeërs en de middeleeuwse katharen. Hij heeft vele publicaties op zijn naam staan over het gnostische, mystieke en esoterische christendom.