Menu

De Stuarts..Never a dull moment (fysiek)

Vorsten in zeventiende eeuws Engeland

De Stuarts..Never a dull moment (fysiek)
 • Cursusnummer: 21V19
 • Vakgebied: Geschiedenis
 • Locatie: Eindhoven
 • Seizoen: Voorjaar 2021
 • Dag: Dinsdag
 • Uiterste inschrijfdatum:
  10 May 2021
 • Tijd: 13.30 – 15.15 uur uur
 • Cursusdata: 11-may , 18-may , 25-may , 01-jun
 • Prijs: € 140.00 (4 colleges)
 • Werkvorm: Hoorcollege met mogelijkheid tot vragen/discussie
 • Literatuur:

  De docent stelt digitaal lesmateriaal beschikbaar.

 • Opmerkingen:

  8 juni reservedatum

De Stuarts..Never a dull moment (fysiek)

De zeventiende eeuw in Engeland was tumultueus, de koningen en koninginnen uit de familie Stuart (1603-1714), geruchtmakend. Zo stond de eerste Stuart vorst, de Schotse Jacobus I, opvolger van de laatste Tudor vorstin Elizabeth I, te boek als ‘geleerdste gek van de christenheid’; zijn zoon en opvolger Karel I werd vanwege zijn koppig volgehouden absolutistische neigingen door z’n eigen onderdanen in een burgeroorlog onthoofd, waarna Engeland elf jaar lang een republiek werd onder leiding van de straffe lord protector, herenboer Oliver Cromwell.

In 1660 werd het koninkrijk hersteld, met Karel II, zoon van Karel I op de troon; deze werd vanwege zijn zwierige levensstijl en zijn vele maîtresses ‘de vrolijke koning’ genoemd. Na zijn overlijden werden de zaken er niet bepaald beter op. De nieuwe koning Jacobus II, Karels broer, slaagde er in korte tijd in veel onderdanen van zich te vervreemden, door tegen hun wil openlijk katholiek te zijn en door te sympathiseren met de absolutist bij uitstek, zijn neef koning Lodewijk XIV van Frankrijk. Die ontevredenheid leidde tot een samenzwering. Het Engelse parlement stuurde in 1688 een brief naar ‘s koning schoonzoon, prins Willem van Oranje, waarin zij hem vroegen Jacobus II met een militaire interventie te dwingen zijn protestantse dochter Maria, Willems echtgenote, tot erfgenaam te maken. Willem nu had weinig aanmoediging nodig, landde op 5 november 1688 in Engeland, mét een groot leger. Jacobus werd verjaagd, aan Willem en Maria gezamenlijk de troon aangeboden, op voorwaarde dat zij, in een Declaration of Rights, de rechten van het parlement zouden garanderen. 

Het document geldt als een van de grondslagen van de constitutionele monarchie. Kinderloos als Maria en Willem waren, werden zij opgevolgd door zus Anna I. Toen deze in 1714 kinderloos overleed, ondanks zeventien zwangerschappen, was het Stuart tijdperk voorbij. Te midden van alle commotie was Engeland intussen uitgegroeid tot een wereldmacht.

Deze cursus beschrijft de levens van de Engelse vorsten uit de Stuart familie in de context van de turbulente gebeurtenissen in de 17e eeuw in Engeland en Europa.

College 1: inleiding bij de 17e eeuw ; koning Jacobus I
College 2: koning Karel I; lord protector Oliver Cromwell
College 3: koning Karel II;  koning Jacobus II
College 4: Glorious Revolution: Mary Stuart en Willem van Oranje; koningin Anna

Constance van der Putten

Drs. Constance van der Putten studeerde geschiedenis aan de universiteit van Nijmegen. Haar hoofdvak was sociale en economische geschiedenis. De titel van haar afstudeerscriptie luidde 'Migratie te Maastricht van 1850-1920'. Sinds 1978 doceert zij Geschiedenis aan verschillende onderwijsinstituten.

Uit eerdere evaluaties over deze docent:
"De docent kan het verschrikkelijk goed en spannend uitleggen. Ik kijk al uit naar de volgende reeks."