Menu

Ludwich van Beethoven (fysiek)

Revolutionair romantisch

Ludwich van Beethoven (fysiek)
 • Cursusnummer: 21V17
 • Vakgebied: Muziek(geschiedenis)
 • Locatie: 's-Hertogenbosch
 • Seizoen: Voorjaar 2021
 • Dag: Vrijdag
 • Uiterste inschrijfdatum:
  25 Mar 2021
 • Tijd: 14.00 – 15.45 uur uur
 • Cursusdata: 26-mar , 02-apr , 09-apr , 16-apr , 23-apr
 • Prijs: € 170.00 (5 colleges)
 • Werkvorm: Hoorcollege met mogelijkheid tot vragen/discussie
 • Literatuur:

  De docent stelt digitaal lesmateriaal beschikbaar.

 • Opmerkingen:

  30 april reservedatum

Ludwich van Beethoven (fysiek)

Vorig jaar werd wereldwijd uitgebreid herdacht dat het 250 jaar geleden is dat Ludwig van Beethoven (1770-1827) werd geboren. En dat is niet verwonderlijk gezien de cruciale plaats die hij binnen de geschiedenis van de Westerse muziek inneemt. Hoewel hij enerzijds samen met Haydn en Mozart wordt ingedeeld bij de zogeheten Weense Klassieken, wordt hij ook gezien als het begin van de muzikale Romantiek. 

Geheel in de geest van de vroege 19e eeuw groeide hij uit tot de geniale kunstenaar die nieuwe wegen insloeg, brak met de geijkte genres en vormen en wiens status mythische proporties aannam. Tot begin 20e eeuw was hij de meest invloedrijke componist die voor vrijwel alle grote componisten een onuitputtelijke inspiratiebron was. Gevolg was dat hij tot ver in de vorige eeuw beschouwd werd als ‘de grootste componist aller tijden’ en zijn Negende Symfonie gezien werd als het meest ultieme muziekstuk ooit gecomponeerd. Dat laatste ligt tegenwoordig genuanceerder maar zijn revolutionaire verdiensten zijn nog immer onbetwist.

Aan de hand van Beethovens biografie zal in deze 5-delige cursus gekeken worden hoe hij in zijn jonge jaren als aanstormend en eigenzinnig klaviervirtuoos zich spoedig losweekte van zijn 18e -eeuwse wortels en hij op bevlogen wijze nieuwe paden ging bewandelen. Met behulp van de belangrijkste genres uit die tijd zal, tegen het licht van de vroege Romantiek, geanalyseerd worden wat hij daadwerkelijk veranderde en waarin hij zich onderscheidde van zijn tijdgenoten. Ook zal behandeld worden welke maatschappelijke, politieke en ideologische ontwikkelingen van invloed waren op zijn leven en muziek. 

Uiteraard zal de cursus rijkelijk geïllustreerd worden met passende muziekvoorbeelden, uitgevoerd door de beste Beethoven-vertolkers van deze tijd.

 

College 1: maatschappelijke, culturele en muzikale context rond 1800

College 2: van Bonn naar Wenen: Beethovens beginjaren

College 3: Wenen: ups en downs in de keizerstad

College 4: Beethoven en de politiek

College 5: de laatste jaren: de mythische Beethoven

Frans Jansen

Drs. Frans Jansen is musicoloog en studeerde Muziekwetenschap aan de Universiteit van Utrecht. Hij geeft lezingen en heeft ruime ervaring met het geven van HOVO-cursussen.