Menu

Leergang Psychologie, deel 3 (online via Zoom)

Persoonlijkheidspsychologie-II

Leergang Psychologie, deel 3 (online via Zoom)
Psychologie
 • Cursusnummer: 21V14-1
 • Vakgebied: Mens en maatschappij
 • Locatie: nvt
 • Seizoen: Voorjaar 2021
 • Dag: Vrijdag
 • Uiterste inschrijfdatum:
  19 Feb 2021
 • Tijd: 13.00 – 14.45 uur uur
 • Cursusdata: 26-feb , 05-mar , 12-mar , 19-mar , 26-mar , 02-apr , 09-apr , 16-apr , 23-apr , 30-apr
 • Prijs: € 273.00 (10 colleges)
 • Werkvorm: Hoorcollege met mogelijkheid tot vragen/discussie
 • Literatuur:

  De docent stelt digitaal lesmateriaal beschikbaar. Aanbevolen literatuur: Larsen, R., Buss, D., Wismeijer, A., & Song, J. (2017). Personality Psychology. McGraw-Hill. 9780077175177; Barelds, D., & Dijkstra, P. (2016). Inleiding in de persoonlijkheidspsychologie. Boom. 9789089538260.

 • Opmerkingen:

  14 mei reservedatum. Dit betreft een online cursus via Zoom.

Leergang Psychologie, deel 3 (online via Zoom)

De persoonlijkheidspsychologie probeert een antwoord te geven op hoe mensen omgaan met de wereld om zich heen. Iedereen doet dit op zijn of haar eigen, individuele manier. Maar tegelijkertijd zijn er ook veel overeenkomsten. Zo kennen wij allemaal wel een neuroot, extravert of sensatiezoeker. Ondanks de grote verschillen in de specifieke invulling, zijn er dus ook aspecten te noemen die mensen met elkaar delen. De persoonlijkheidspsychologie bestudeert hoe mensen van elkaar kunnen verschillen of op elkaar kunnen lijken. Daarnaast bestudeert het de vraag wat persoonlijkheid precies is, hoe het ontstaat en wat de functie is van persoonlijkheid. Dat wil zeggen, individuele verschillen en het intrapersoonlijk functioneren staat centraal binnen de persoonlijkheidspsychologie.

Er werd al in de tijd van Hippocrates nagedacht over wat persoonlijkheid is, en sindsdien houden vele verschillende vakgebieden binnen de psychologie zich bezig met persoonlijkheid, zoals de genetica, gezondheidspsychologie, biologische psychologie en de sociale psychologie. Er is geen persoonlijkheid zonder lichaam (biologie en genetica), de invloed van anderen (sociale psychologie) en de mogelijkheid tot leren (leertheorieën). Persoonlijkheid is dan ook een vakoverschrijdend vraagstuk, dat het bijzonder complex maar tegelijkertijd interessant maakt.

In deze cursus zullen de belangrijkste theorieën en inzichten in de persoonlijkheidspsychologie worden besproken. Aan de hand van colleges zullen de verschillende theorieën aan bod komen. Daarnaast zullen de cursisten kennis maken met de verschillende mogelijkheden die er zijn om persoonlijkheid te meten, en zullen ze deze instrumenten ook op zichzelf toepassen en wordt de toegevoegde waarde van deze instrumenten kritisch tegen het licht gehouden. Ook zullen er verschillende videofragmenten getoond worden die achtergrondinformatie over of toepassingen van persoonlijkheid zullen geven.

De cursus heeft tot doel de cursist de belangrijkste inzichten uit de persoonlijkheidspsychologie eigen te laten maken, en de cursist opnieuw kritisch na te laten denken over wie hij/zij werkelijk is, wat de factoren zijn geweest die de persoonlijkheid kunnen hebben beïnvloed en de rol die de persoonlijkheid heeft gespeeld in het leven.

 

Opsomming onderwerpen per college

College 1: Persoonlijkheid: wat was het ook al weer? 

College 2: Biologie van persoonlijkheid-1

College 3: Biologie van persoonlijkheid-2

College 4: Persoonlijkheid en cultuur-1

College 5: Persoonlijkheid en cultuur-2

College 6: Persoonlijkheid en sociale interactie-1

College 7: Persoonlijkheid en sociale interactie-2 

College 8: Gezondheid en persoonlijkheid-1

College 9: Gezondheid en persoonlijkheid-2

College 10: Persoonlijkheid en (stoornissen van) aanpassing

Andreas Wismeijer

Dr. Andreas Wismeijer heeft na zijn afstuderen aan de Universiteit van Tilburg zes jaar aan de Vrije Universiteit van Barcelona gewerkt als docent en onderzoeker. Zijn onderzoek richt zich met name op de persoonlijkheidspsychologie en de relatie tussen het hebben van geheimen en welzijn.

Uit eerdere evaluaties over deze docent:
"Uitstekende docent die de stof deskundig, boeiend en met humor uiteenzet."
" Boeiend en leerzaam met een didactisch zeer goede docent."