Menu

De vroegste geschiedenis van Europa, deel 6

Leven in de Romeinse tijd

De vroegste geschiedenis van Europa, deel 6
De vroege geschiedenis van Europa
 • Cursusnummer: 21N12
 • Vakgebied: Geschiedenis
 • Locatie: Tilburg
 • Seizoen: Najaar 2021
 • Dag: Vrijdag
 • Uiterste inschrijfdatum:
  22 Sep 2021
 • Tijd: 10.30 – 12.15 uur uur
 • Cursusdata: 17-sep , 24-sep , 08-oct , 22-oct , 12-nov , 19-nov , 26-nov , 03-dec , 10-dec , 17-dec
 • Prijs: € 273 (10 colleges)
 • Werkvorm: Hoorcollege met mogelijkheid tot vragen/discussie
 • Literatuur:

  De docent stelt digitaal lesmateriaal beschikbaar.

 • Opmerkingen:

  24 december reservedatum

De vroegste geschiedenis van Europa, deel 6

Eén van de belangrijkste pijlers van het Romeinse rijk is, na het leger, de stad. Romeinse keizers stichten overal steden, die vaak ook hun naam dragen, met de bedoeling om er een regionaal bestuurlijk, administratief en economisch centrum van te maken. Dat lukt goed en sommige steden groeien uit tot ware metropolen. 

In de straten krioelt het van kooplieden, ambachtslieden, reizigers, bouwvakkers, postbodes en vooral van gewone mensen. Die hebben allemaal hun bezigheden. Ze werken thuis of in kleinere of grotere fabrieken. Ze produceren aardewerk, glas, wollen stoffen of prachtige sieraden. Af en toe is het nodig om van de vrije tijd te genieten. In de steden ontstaan theaters en stadions. In de theaters worden toneelstukken en muzikale acts opgevoerd, in de stadions worden spectaculaire wagenrennen gehouden en bloedige gevechten tussen mensen en dieren, of tussen speciaal daartoe opgeleide gladiatoren. 

Ook het leven op het platteland wordt door de komst van de Romeinen ingrijpend gewijzigd. Kleinschalige landbouw en veeteelt maken plaats voor grote bedrijven die runderen of tarwe produceren voor de in de buurt aanwezige soldaten, of voor de consumenten in de steden. Op sommige plaatsen wordt voor het eerst in Noordwest-Europa aan druiventeelt gedaan, want wijn drinken behoort voortaan bij beschaafd gedrag. Door de vele bouwactiviteiten komen er aannemers en grondstoffenleveranciers. 

We maken kennis met de steengroeven waaruit het materiaal komt waarmee steden en stadsmuren worden opgebouwd. En we zien hoe de economie in de Romeinse tijd functioneert. Die economie baseert zich niet alleen op de binnenlandse productie en handel. We weten inmiddels dat er ook op grote schaal werd gehandeld met gebieden buiten het Romeinse Rijk, zoals Germanië, Perzië, India en zelfs China. 

Deze cursus geeft meer inzicht in het dagelijkse leven van de gewone mens ten tijde van het Romeinse keizerrijk

Opsomming onderwerpen per college:

College 1: Leven in Romeinse steden

College 2: Vermaak in Romeinse steden 1: theaters

College 3: Vermaak in Romeinse steden 2: amfitheaters

College 4: Vermaak in Romeinse steden 3: gladiatoren

College 5: Vermaak in Romeinse steden 4: het circus

College 6: Vermaak in Romeinse steden 5: wagenrennen

College 7: Leven op het Romeinse platteland

College 8: Grondstoffen in de Romeinse tijd

College 9: Economie in de Romeinse tijd

College 10: Handel met niet-Romeinse gebieden

Johan Hendriks

Drs. Johan Hendriks studeerde M.O.-Geschiedenis in Tilburg en Archeologie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij werkte na zijn leraarschap als stadsarcheoloog van Dordrecht en als hoofd cultureel erfgoed in Breda. Hij schreef diverse boeken en artikelen over archeologische en historische onderwerpen. Hij verzorgt sinds 2011 cursussen op het raakvlak van geschiedenis, archeologie en kunstgeschiedenis voor HOVO in Tilburg en Nijmegen.

Uit eerdere evaluaties over deze docent:
"Ik was zeer onder de indruk van onze docent. Geschiedenis enthousiast brengen, doorspekt met humor, met fantastische beelden en pakkende teksten als samenvatting."
"Een zeer bevlogen en deskundig  docent.