Menu

Meesters van het wantrouwen (fysiek)

Kant, Marx, Nietzsche en Freud

Meesters van het wantrouwen (fysiek)
 • Cursusnummer: 21W05
 • Vakgebied: Filosofie
 • Locatie: Tilburg
 • Seizoen: Winter 2021
 • Dag: Donderdag
 • Uiterste inschrijfdatum:
  11 Jan 2021
 • Tijd: 10.00 - 15.45 uur
 • Cursusdata: 14-jan
 • Prijs: € 87.50 inclusief koffie/thee, lunch
 • Werkvorm: Hoorcollege met mogelijkheid tot vragen/discussie
 • Literatuur:

  De docent stelt digitaal lesmateriaal beschikbaar en deelt een syllabus uit

Meesters van het wantrouwen (fysiek)

In de Moderniteit ontstaat het beeld van de mens als een autonoom, rationeel individu met een vrije wil, dat op basis van zijn eigen verstand de juiste keuzes kan maken. Deze opvatting is diepgeworteld in onze hedendaagse Westerse cultuur. Denk aan zelfhulpboeken die claimen dat je alles kan bereiken als je het maar echt wilt, de oneindige keuzemogelijkheden in de supermarkt maar ook het democratisch stemrecht. Zijn we echter wel zo rationeel, vrij en autonoom? 
Volgens de drie zogenoemde ‘meesters van het wantrouwen’, Marx, Nietzsche en Freud is dit mensbegrip een illusie. Zij stellen dat de mens onderhevig is aan factoren waarover hijzelf geen controle heeft. Zo beweert Marx dat het denken afhankelijk is van de economische praktijk; Nietzsche ontbloot een irrationele wil tot macht die al ons reilen en zeilen bepaalt, zelfs ons rationele denken; volgens Freud liggen er onbewuste driften ten grondslag aan onze bewuste wil.  
In deze cursus maken de deelnemers kennis met provocerende en invloedrijke denkers en worden ze geprikkeld na te denken over hoe de vier mensopvattingen zichtbaar zijn in het hedendaagse Westen. Daarnaast stellen we de vraag wat het voor ons zelfbegrip betekent als we een modern, marxistisch, nietzscheaans of freudiaans perspectief innemen. 
De cursus geeft u inzicht in het gedachtegoed van vier bijzonder invloedrijke denkers: Kant, Marx, Nietzsche, Freud en leert u om vanuit verschillende perspectieven het mens-zijn en de eigen tijd te bezien. 
 

Dagprogramma  
09.45 – 10.00 Ontvangst met koffie/thee  
10.00 – 11.00 Blok 1: Inleiding 
11.00 – 11.15 Koffie/thee-pauze 
11.15 – 12.00 Blok 2: Kant: Wat is verlichting? 
12.00 – 13.00 Lunch  
13.00 – 13.45 Blok 3: Marx 
13.45 – 14.00 Korte pauze 
14.00 – 14.45 Blok 4: Nietzsche 
14.45 – 15.00 Koffie/thee-pauze  
15.00 – 15.45 Blok 5: Freud 
 

Ype de Boer

Ype de Boer (1989) promoveert aan de VU op het werk van Italiaans filosoof Giorgio Agamben, geeft regelmatig lezingen en colleges, vertaalde enkele filosofische werken en debuteerde eind 2017 met Murakami en het gespleten leven: een filosofische interpretatie van Haruki Murakami’s fictie. Dit jaar verscheen zijn tweede boek, Het erotisch experiment, een filosofisch experiment met de vele gedaanten van het erotische.