Menu

Het Hof van Bourgondië aan de basis van de muziek van De (zuid-westelijke) Nederlanden (fysiek)

Geestelijke én wereldlijke muziek ontwikkelen zich in het veelal ‘roerige’ Zuiden!

Het Hof van Bourgondië aan de basis van de muziek van De (zuid-westelijke) Nederlanden (fysiek)
 • Cursusnummer: 21W07
 • Vakgebied: Muziek(geschiedenis)
 • Locatie: Tilburg
 • Seizoen: Winter 2021
 • Dag: Maandag
 • Uiterste inschrijfdatum:
  12 Jan 2021
 • Tijd: 10.00 – 15.45 uur
 • Cursusdata: 18-jan
 • Prijs: € 87.50 (inclusief koffie/thee en lunch)
 • Werkvorm: Hoorcollege met mogelijkheid tot vragen/discussie
 • Literatuur:

  De docent stelt digitaal lesmateriaal beschikbaar inclusief alle muziekfragmenten)

Het Hof van Bourgondië aan de basis van de muziek van De (zuid-westelijke) Nederlanden (fysiek)

Het is waar dat internationaal bekende componisten van klassieke muziek zelden tot nooit afkomstig waren uit de Lage Landen. Echter, het ontbreken van publieke boegbeelden in de klassieke muziek betekent niet dat daarmee het muziekleven in de Lage Landen in het verleden, niet de moeite waard zou zijn.

Tijdens deze studiedag wordt dan ook in eerste instantie uitgebreid stilgestaan bij muzikale ontwikkelingen tijdens de Bourgondische tijd, de periode tussen 1384 en 1482, waarin de economische welvaart groeide ten gunste van een handeldrijvende middenklasse en eveneens in de kunst geïnteresseerde rakende hogere adel. Onder de bescherming van de Bourgondische heersers werd een brede waaier van diverse muziek geschreven én uitgevoerd: van geestelijke muziek (missen, misfragmenten, koralen, motetten) tot wereldlijke werken, zoals madrigalen en chansons uit de ‘formes fixes’ (ballade, rondeau, virelai en bergerette).

Het tweede deel van de studiedag zal gewijd zijn aan de periode van de 16de en 17de eeuw. Naast de toenemende verstedelijking en de ontwikkeling van het platteland zwermden nog componisten uit de Nederlanden uit over heel Europa. Echter, door de Italiaanse invloeden veranderde de stijl van de gecomponeerde muziek. De Nederlandse muziek in de Gouden Eeuw (die goeddeels samenvalt met de 17de eeuw), met nog steeds sacrale muziek en wereldlijke muziek, kende muzikale hoogtepunten in de werken van Jan Pieterszoon Sweelinck. Wereldlijke muziek wordt steeds belangrijker en er ontstonden naast strijdliederen ook steeds belangrijker wordende beiaardmuziek, muziek in huiselijke kring, muziek aan het hof en opera's.

De colleges van deze studiedag geven een belangrijk inzicht in ontwikkelingen binnen de klassieke muziek, vanuit ‘De Nederlanden’ in de Middeleeuwen en daarna in breder Europees verband in de daaropvolgende muziekhistorische periodes.

 

Programma

Dagprogramma 
09.45 – 10.00 Ontvangst met koffie/thee 
10.00 – 11.00 Blok 1: Het Hof van Bourgondië en klassieke muziek in de Late Middeleeuwen
11.00 – 11.15 Koffie/thee-pauze
11.15 – 12.00 Blok 2: Bourgondische vorsten en muziek in de Renaissance
12.00 – 13.00 Lunch 
13.00 – 13.45 Blok 3: Van Renaissance naar Barok op de drempel van de Gouden Eeuw
13.45 – 14.00 Korte pauze
14.00 – 14.45 Blok 4: Muziek in de Gouden Eeuw van ‘De Nederlanden’ 
14.45 – 15.00 Koffie/thee-pauze  
15.00 – 15.45 Blok 5: Toekomstige klassieke muziek: nu in héél Europa!

 

 

Joop van Velzen

Joop van Velzen, M.Sc. is schrijver en docent muziekgeschiedenis. Hij heeft zich jarenlang zowel in Nederland als in Canada academisch geschoold in de geschiedenis van de westerse klassieke muziek. Hij publiceerde de meerdelige biografie: Clara Schumann & Johannes Brahms: een biografie van een muzikale vriendschap in brieven en noten. Meer informatie over de docent: www.musicinlife.nl

Uit eerdere evaluaties over deze docent:
"Joop van Velzen is een bezielend mens, hij ademt muziek door al zijn poriën en een begenadigd spreker, en toch bescheiden."
" De doceerstijl is prettig, enthousiast, toegankelijk".