Menu

Verstikte natuur (online colleges + fysieke excursies)

Stikstofproblematiek in biologisch perspectief

Verstikte natuur (online colleges + fysieke excursies)
 • Cursusnummer: 20Z14
 • Vakgebied: Natuurwetenschappen
 • Locatie: nvt
 • Seizoen: Zomer 2020
 • Dag: Meerdere Dagen
 • Uiterste inschrijfdatum:
  21 Aug 2020
 • Tijd: 13.00 – 15.45 uur
 • Cursusdata: 25-aug , 26-aug
 • Prijs: € 115 De colleges worden voorafgaand aan de excursies online beschikbaar gesteld aan de deelnemers.
 • Werkvorm: Hoorcollege met mogelijkheid tot vragen/discussie
 • Literatuur:

  De docent stelt digitaal lesmateriaal beschikbaar.

 • Opmerkingen:

  Voor de excursies dient u goed ter been te zijn en passend, waterdicht schoeisel te dragen. Reken er daarbij op dat de excursies ongeacht de weersomstandigheden altijd doorgaan.

Verstikte natuur (online colleges + fysieke excursies)

Met de cursus ‘Verstikte natuur’ bieden we inzichten in het totale stikstofdossier door het leveren van wetenschappelijke kennis waarmee u als cursist uw mening kunt vormen. 

U volgt de verschillende depositie stromen. Daarbij wordt begonnen met de stikstofkringloop. Als onmisbaar element voor opbouw van o.a. eiwitten wordt er voortdurend stikstof aan de lucht onttrokken en omgezet in voor planten bruikbare vorm. Aan de andere kant komt er door afbraak van organische materiaal steeds stikstof vrij. Elke ecosysteem heeft daarbij een zekere balans maar uitgerekend op de voedselarme zandgronden is het balanceren op een dunne draad. Antropogene depositie heeft de stikstofbalans in Nederland zo dramatisch verstoord dat letterlijke elk ecosysteem zwaar aangeslagen is of zelfs op instorten staat.  

Constateren dat er grenzen gepasseerd zijn betekent echter niet dat er geen weg terug kan zijn. Als de emissie van de verschillende vormen van stikstof teruggebracht wordt kunnen gerichte beheermaatregelen op de lange termijn ecosystemen helpen om een nieuw evenwicht te vinden. Een groot deel van de verdwenen planten zou door kiemen uit in de bodem aanwezige zaden dan weer terug kunnen komen. Een veel grotere uitdaging vormt echter de verzuring die als gevolg van stikstofdepositie vooral zand volledig uitgeloogd heeft. Proeven bewijzen dat op kleine schaal herstel mogelijk is maar op West-Europese schaal zal dit zeker de grootste uitdaging worden voor de komende decennia. 

Een week voor aanvang van de cursus krijgt u de online colleges als link toegestuurd. Op uw eigen tijd kunt u deze vervolgens bekijken. Bij elk college vermeldt de docent zijn contactgegevens zodat u per mail vragen kunt stellen. Met twee wandelexcursies op de prachtige Brabantse natuurgebieden Kampina en Huis ter Heide leert de docent u deze effecten te herkennen. Na deze tweedaagse cursus bent u bekend met de effecten van alle verschillende stikstofdeposities op zowel terrestrische als aquatische ecosystemen. U kunt deze effecten in de natuur herkennen en heeft kennis over haalbare mogelijkheden om op korte en lange termijn tot reductie van verschillende stikstofdeposities te komen. Volgens alle voorschriften is het, zeker in een zomerse situatie, veilig om de natuur in te gaan.  

Dinsdag 25 augustus,13.00 - 15.45 uur  Excursie natuurgebied Huis ter Heide 

Woensdag 26 augustus 13.00 - 15.45 uur Excursie natuurgebied Kampina

 

Kees Boele

Drs. Kees Boele is bioloog en afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Na een carrière in o.a. botanische tuinen is hij nu al jaren docent voor o.a. verschillende seniorenacademies en actief als natuurpresentator en schrijver vanuit zijn bedrijf Natuurpresentaties.