Menu

De kunst van het ouder worden (online via ZOOM)

Levenskunst specifiek voor de ouder wordende mens

De kunst van het ouder worden (online via ZOOM)
 • Cursusnummer: 20Z11
 • Vakgebied: Filosofie
 • Locatie: nvt
 • Seizoen: Zomer 2020
 • Dag: Meerdere Dagen
 • Uiterste inschrijfdatum:
  13 Aug 2020
 • Tijd: 10.00 - 12.30 uur
 • Cursusdata: 24-aug , 25-aug , 26-aug , 27-aug
 • Prijs: € 135 (4 x 2,5 uur online college inclusief 2 x 15 minuten pauze per dag)
 • Werkvorm: Hoor- en werkcollege
 • Literatuur:

  Aanbevolen literatuur: De kunst van het ouder worden, Jan Baars, Joep Dohmen, ISBN 10 9026324111/ISBN 13 9789026324116, € 16,95. Er wordt een handleiding over het gebruik van MS ZOOM beschikbaar gesteld via Mijn HOVO. De docenten stellen digitaal lesmateriaal beschikbaar.

 • Opmerkingen:

  Dit is een herhaling van de succesvolle cursus in voorjaar 2020

De kunst van het ouder worden (online via ZOOM)

Wij, mensen van deze tijd, zijn de eerste generaties die na hun werkzame leven nog vele jaren voor de boeg hebben. Daarmee bevinden we ons in een positie die in de klassieke periode slechts voor een kleine elite was weggelegd. We kunnen nog vele jaren doorbrengen in een leven ‘vrij van de noodzaak’. Maar denk nu niet dat daar het grote genieten begint; de klassieke wereld ontdekte al dat het reflectie en stuurmanskunst behoeft om in vrijheid vorm te geven aan het eigen leven. 

Daarbij is de vrijheid natuurlijk relatief. Zeker als we ouder worden moeten we ook, zoals de stoïcijnen al deden, nadenken over wat we zelf in de hand hebben en wat onafwendbare gebeurtenissen zijn, de voldongen feiten. Juist daar is levenskunst nodig. Enerzijds om te bekijken waar het terrein van vrijheid zich bevindt en anderzijds om te komen tot een houding waarin we met de voldongen feiten uit de voeten kunnen. 

Ouder worden is voor deze generatie het zoeken van nieuwe wegen die we nog nooit in zo grote getale hebben bewandeld. In die zin is kunst van het ouder worden het vormgeven aan een nieuwe levenskunst.  Baars en Dohmen hebben een aantal filosofische teksten bijeengezocht over ouder worden. Deze en andere filosofische teksten over verschillende aspecten van het ouder worden en de verschillende visies over manieren om dat ouder worden vorm te geven, vormen de basis van deze cursus. 

Dag1
09.45 – 10.00 Ontvangst via Zoom 
10.00 – 10.45 Blok 1: Generaties en leeftijd, levensfases en leeftijdsverschillen en contexten van bestaan (teksten van De Lange, Baars,)
10.45 – 11.00 Pauze
11.00 – 11.45 Blok 2: Generaties en leeftijd, levensfases en leeftijdsverschillen en contexten van bestaan (teksten van De Lange, Baars,)
11.45 – 12.00 Pauze
12.00 – 12.30 Afsluitend collegedeel met ruimte voor interactie. 
Dag 2  
09.45 – 10.00 Ontvangst via Zoom 
10.00 – 10.45 Blok 3: Ouder en wijzer of ouder en cynischer? (teksten van Marcus  Aurelius en Goethe)
11.45 – 11.00 Pauze
11.00 – 11.45 Blok 4: De generatieverschillen en het delen van ervaringen.
11.45 – 12.00 Pauze
12.00 – 12.30 Afsluitend collegedeel met ruimte voor interactie. 
Dag 3  
09.45 – 10.00 Ontvangst via Zoom 
10.00 – 10.45 Blok 5 Eindigheid, Ouder worden en de scheiding lichaam geest (Cicero, Nietzsche, Nozick en Nancy)
10.45– 11.00  Pauze
11.00 – 11.45 Vervolg Eindigheid, Ouder worden en de scheiding lichaam geest
11.45 – 12.00 Pauze
12.00 – 12.30 Afsluitend collegedeel met ruimte voor interactie. 
Dag 4  
09.45 – 10.00 Ontvangst via Zoom 
10.00 – 10.45 Blok 7 Leven in de huidige tijd jong zijn en oud worden. 
10.45 – 11.00 Pauze
11.00 – 11.45 Blok 8: leeftijd, leven en levensduur als onderdeel van levenskunst
11.45 – 12.00 Pauze
12.00 – 12.30 Afsluitend collegedeel met ruimte voor interactie en evaluatie. 

 

 

 

 

 

Petra Bolhuis

Drs. Petra Bolhuis rondde in 1995 samen met drs. Theo Meereboer een doctoraalscriptie filosofie af over Hannah Arendt en Michel Foucault. Petra Bolhuis rondde een studie Orthopedagogiek af (RUG 1991). Ze heeft sinds tien jaar een eigen filosofische praktijk van waaruit zij cursussen en lezingen verzorgt over het snijvlak tussen theorie en praktijk. Theo Meereboer heeft na enkele jaren studie in Wageningen (Sociologie en Welzijnsvraagstukken) besloten zich verder te richten op de basis van alle wetenschappen; de Filosofie. Hij is blind sinds 1979 en sinds meer dan tien jaar werkt hij binnen Maieutiek als docent en individueel begeleider. www.maieutiek.nl


Theo Meereboer

Drs. Theo Meereboer rondde in 1995 samen met drs. Petra Bolhuiseen  doctoraalscriptie filosofie af over Hannah Arendt en Michel Foucault. Theo Meereboer heeft na enkele jaren studie in Wageningen (Sociologie en Welzijnsvraagstukken) besloten zich verder te richten op de basis van alle wetenschappen; de Filosofie. Hij is blind sinds 1979 en sinds meer dan tien jaar werkt hij binnen Maieutiek als docent en individueel begeleider. www.maieutiek.nl