Menu

Europa 1914-1939 (onine cursus via ZOOM)

Van de val van de grote rijken naar de Tweede Wereldoorlog

Europa 1914-1939 (onine cursus via ZOOM)
 • Cursusnummer: 20Z06
 • Vakgebied: Geschiedenis
 • Locatie: nvt
 • Seizoen: Zomer 2020
 • Dag: Meerdere Dagen
 • Uiterste inschrijfdatum:
  3 Jul 2020
 • Tijd: 13.00 - 15.00 uur
 • Cursusdata: 07-jul , 08-jul , 09-jul
 • Prijs: € 67.50 (3 x 2 uur college inclusief 15 minuten pauze per dag)
 • Werkvorm: Hoorcollege met mogelijkheid tot vragen/discussie
 • Literatuur:

  Aanbevolen literatuur: D. Bloxham en R. Gerwarth (red.), Political violence in the twentieth century (Cambridge University Press 2011), ISBN 9780521182041, € 28. Er wordt een handleiding ZOOM beschikbaar gesteld via Mijn HOVO. De docent stelt digitaal lesmateriaal beschikbaar.

Europa 1914-1939 (onine cursus via ZOOM)

Voor de Eerste Wereldoorlog bestond Europa grotendeels uit drie keizerrijken (Het Habsburgse Rijk, Het Ottomaanse Rijk en tsaristisch Rusland). Deze Europese rijken waren na de oorlog allemaal verdwenen. Het uiteenvallen daarvan bracht enorme migratiestromen op gang, veranderde de grenzen op de kaart, en deed nieuwe landen ontstaan en monarchieën eindigen. Europa kwam in een periode van natievorming terecht. Daarin speelden factoren een rol die deels nieuw waren, en die dat proces vorm hebben gegeven. In deze cursus behandelen we deze periode, en de opkomst en het samenspel van deze ontwikkelingen.  

Enkele hiervan zijn etniciteit (nieuwe landen ontstonden, maar veelal met strijd rondom wie daar deel van mochten uitmaken) en de afspraken van Versailles (die de nieuw opgerichte Volkenbond meteen ondermijnden). 

De massapolitiek, die in deze periode als nieuw fenomeen opkwam (begin 20e eeuw werd in veel landen het algemeen kiesrecht ingevoerd, dan wel het kiesrecht uitgebreid); en de grote ideologieën (liberalisme, socialisme, etc. kwamen op, net als het fascisme) speelden een belangrijke hoofdrol. En tenslotte was er het antisemitisme, wat niet nieuw was, maar nu sterk toenam, en een nieuwe, raciale en politieke invulling kreeg. 

Deze themadag belicht ontwikkelingen die onze eigen tijd hebben gevormd, en biedt u daarover nieuwe kennis en nieuwe inzichten in historische achtergronden van actuele politieke en maatschappelijke ontwikkelingen. 

 

Marjolein Schenkel

Drs. Marjolein Schenkel studeerde Geschiedenis aan de VU in Amsterdam en is werkzaam bij de Vrije Universiteit in Amsterdam, en eerder o.a. bij het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Genocide- en Holocauststudies. Zij is gespecialiseerd in moderne geschiedenis, in het bijzonder van de holocaust en van de geopolitieke geschiedenis van tijdens en na de Koude Oorlog.