Menu

Bloom’s Day in Dublin

Bloom’s Day in Dublin
 • Cursusnummer: 20N36
 • Vakgebied: Taal en letteren
 • Locatie: Breda
 • Seizoen: Najaar 2020
 • Dag: Vrijdag
 • Uiterste inschrijfdatum:
  5 Nov 2020
 • Tijd: 14.00 – 15.45 uur
 • Cursusdata: 06-nov , 13-nov , 20-nov , 27-nov
 • Prijs: € 143 (4 colleges inclusief lesmateriaal)
 • Werkvorm: Hoor- en werkcollege
 • Literatuur:

  De docent deelt een syllabus uit en stelt digitaal lesmateriaal beschikbaar. Aanbevolen literatuur: James Joyce, Ulysses. Uitgeverij Wordsworth Editions Ltd, 2010 ISBN 9781840226355. Prijs: € 10. Elke andere uitgave van de roman volstaat eveneens.

 • Opmerkingen:

  Reservedatum inhaalcollege 04-12 Een georganiseerde meerdaagse reis naar Dublin in de week van Bloom’s Day in juni 2021 behoort bij voldoende belangstelling tot de mogelijkheden. Details worden bekend gemaakt tijdens de cursus.

Bloom’s Day in Dublin

De roman Ulysses speelt zich af op één enkele dag in Dublin, en wel op 16 juni 1904. Joyce heeft deze dag onvergetelijk gemaakt met een van de mooiste boeken van de twintigste eeuw. In de loop van de ruim 115 jaar die intussen zijn verstreken wordt deze datum jaarlijks opnieuw beleefd in Dublin, en is Bloom’s Day een begrip geworden voor ieder die de metropool graag wil leren kennen met de roman Ulysses als leidraad.  
Een van de kenmerken die de roman Ulysses uniek maken is, dat Joyce voor elk hoofdstuk een andere schrijfstijl gebruikte.  Daarnaast is het verhaal doorspekt met heel veel symboliek, verwijzingen naar wereldliteratuur, gewone mensen uit Dublin en door Joyce bedacht taalgebruik.  Maar bovenal is Ulysses een dag in Dublin, waarin de sfeer en het specifieke karakter van de stad en zijn bewoners op meesterlijke wijze wordt neergezet.   

Er wordt weleens gezegd dat Ulysses het meest bestudeerde werk is in de wereldliteratuur, te vergelijken met de Bijbel of de Odyssee van Homerus. Maar of het ook het meest gelezen boek is valt te betwijfelen: velen zijn eraan begonnen maar haken na het tweede hoofdstuk al snel af. In deze cursus van vier bijeenkomsten gaan we niet proberen het hele boek tot in detail te doorgronden: daar zouden we veel langer voor nodig hebben. Wel nemen we elk hoofdstuk onder de loep en verdiepen ons in wat we daar zien op het gebied van het verhaal, taalgebruik, symboliek, tijdsgeest, maar zeker niet op de laatste plaats van de metropool Dublin.  

Spreekvaardigheid in de Engelse taal wordt van cursisten niet geëist, de voertaal bij deze cursus is Nederlands. De fragmenten die behandeld worden zijn wel Engelstalig, en het is wenselijk om die te kunnen verstaan, lezen en begrijpen. 

Onderwerpen per college: 
College 1:  James Joyce en Stephen Dedalus  - Episode 1 t/m 3 
                   De geschiedenis van Ierland 
College 2:  Leopold en Molly Bloom - Episode 4 t/m 8 
                   Parallellen met Homerus 
College 3:  Personages uit Dublin - Episode 9 t/m 14 
                   Een zwerftocht door de metropool 
College 4:  Modernisme in de literatuur - Episode 15 t/m 18 
                    De schrijfstijlen van Joyce 

José Goris

Dr. José Goris (1951) studeerde Engelse taal en letterkunde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.In 2019 promoveerde ze op haar proefschrift over de effecten van Content and Language Integrated Learning - in Nederlandbeter bekend als Tweetalig VWO -met Engels als doeltaal. Ze voerde haar onderzoek uit op middelbare scholen in vier verschillende Europese landen.Momenteel richt ze zich op redactionele werkzaamheden in de wetenschap en onderwijs geven.