Menu

Ontwikkelingen in de cardiologie

Oorzaken en behandeling van coronaire hartziekten en hartfalen

Ontwikkelingen in de cardiologie
 • Cursusnummer: 20N30
 • Vakgebied: Natuurwetenschappen
 • Locatie: Eindhoven
 • Seizoen: Najaar 2020
 • Dag: Donderdag
 • Uiterste inschrijfdatum:
  28 Oct 2020
 • Tijd: 10.30 -12.15 uur
 • Cursusdata: 29-oct , 12-nov , 19-nov , 26-nov , 03-dec , 10-dec
 • Prijs: € 191 (6 colleges)
 • Werkvorm: Hoorcollege met mogelijkheid tot vragen/discussie
 • Literatuur:

  De docent stelt digitaal lesmateriaal beschikbaar.

 • Opmerkingen:

  Reservedatum inhaalcollege 17-12

Ontwikkelingen in de cardiologie

Allereerst aandacht voor serendipiteit en opmerkzaamheid. Beide zijn veelal beslissend in het proces om nieuwe inzichten te kunnen verwerven hoe ‘de natuur’ feitelijk functioneert. Serendipiteit is door de Amerikaanse onderzoeker Julius Comroe wel omschreven als "Zoeken naar een speld in een hooiberg en de boerendochter ontdekken".  
Vervolgens zullen we zien hoe opmerkzaamheid en serendipiteit ook vaak beslissend zijn geweest bij het verwerven van nieuwe inzichten in het ontstaan van coronaire hartziekten en hartfalen.  

Bij coronaire hartziekten zullen we zien dat bij de krans(coronaire) slagaders, fungerend als ‘brandstofleidingen’ van de hartspier, vernauwingen het meest op de voorgrond treden. Vernauwingen zijn o.a. het directe gevolg van processen als atherosclerose en trombose en daarmee de oorzaak van o.a. angina pectoris of een hartinfarct.  
Hartfalen en coronaire hartziekten staan beide nog steeds in de top vijf van doodsoorzaken die leiden tot de hoogste sterfte.  

Als we hartfalen bespreken gaan we allereerst uitvoerig in waarom het hart, een sterke spierpomp, feitelijk de motor van ons lichaam is. Bij ziekte van de hartspier kan het hart als pomp gaan falen. Na een inleiding in de fysiologie van de pompfunctie van het hart, worden ook de pathofysiologische mechanismen die leiden tot hartfalen behandeld. Vervolgens zal blijken of dit inzicht wel voldoende is om te kunnen komen tot het ontwikkelen van een mogelijke therapie voor hartfalen.

 Het doel van deze cursus is om inzicht te verwerven in recente vorderingen in de behandeling van deze twee aandoeningen. Belangrijk dus om ook aandacht te geven hoe ontwikkelingen in de cardiologie met behulp van de natuurwetenschappen tot stand zijn gekomen en welke cruciale rol begrippen als opmerkzaamheid en serendipiteit daarin hebben gespeeld. Vervolgens zal blijken wat we in de nabije toekomst wel, maar wellicht ook, wat we nog niet mogen verwachten op het gebied van verbetering van behandeling en prognose van deze twee cardiale aandoeningen. 

Opsomming onderwerpen per college: 
College 1: Inleiding en coronaire hartziekten 
College 2: Coronaire hartziekten 
College 3: Coronaire hartziekten 
College 4: Hartfalen 
College 5: Hartfalen 
College 6: Hartfalen 
 

Jean Bronzwaer

dr. Jean Bronzwaer was ruim 30 jaar werkzaam als interventiecardioloog waarvan 25 jaar in het VU medisch centrum (VUmc) in Amsterdam. Naast deze klinische werkzaamheden in de coronaire hartziekten was zijn klinische researchgebied de pathofysiologie van hartfalen.