Menu

Genocide in onze tijd

De geschiedenis van volkerenmoord van de Holocaust tot nu

Genocide in onze tijd
 • Cursusnummer: 20N28
 • Vakgebied: Geschiedenis
 • Locatie: Eindhoven
 • Seizoen: Najaar 2020
 • Dag: Woensdag
 • Uiterste inschrijfdatum:
  3 Nov 2020
 • Tijd: 10.30 – 12.15 uur
 • Cursusdata: 04-nov , 11-nov , 18-nov , 25-nov , 02-dec
 • Prijs: € 170 (5 colleges)
 • Werkvorm: Hoorcollege met mogelijkheid tot vragen/discussie
 • Literatuur:

  De docent stelt digitaal lesmateriaal beschikbaar. Aanbevolen literatuur: D. Stone (red.), The historiography of genocide (Palgrave 2008), ISBN 9781403992192, € 28.99

 • Opmerkingen:

  Reservedatum inhaalcollege 09-12

Genocide in onze tijd

In 1948 werd, de Holocaust indachtig, door de VN de ‘Genocide Conventie’ aangenomen. Die Conventie definieert wat genocide is, en verplicht de lidstaten om die te voorkomen. In 2018 is internationaal herdacht dat de Conventie 70 jaar bestaat, maar met zeer gemengde gevoelens. Want u weet allemaal wat er sindsdien is gebeurd in o.a. Cambodja, Rwanda en Srebrenica, en nu met de Yezidi's en Rohingya: genocide in onze tijd. De geschiedenis van die moderne genocides, en de vraag wat de rol van de VN en de internationale gemeenschap daarin is en hoe die zich heeft ontwikkeld, staat centraal in deze cursus. 

Aan de hand van historische beelden en bronnenmateriaal onderzoekt deze collegereeks de geschiedenis van genocide in onze tijd, beginnend bij de Jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog. Van daaruit behandelen we de gebeurtenissen in Cambodja in de jaren ’70, in Rwanda en Srebrenica in de jaren ’90, in Darfur in de jaren ’00, en in Syrië en Myanmar in de huidige tijd. Daarbij wordt gekeken naar parallellen en verbanden tussen deze gebeurtenissen, hoe wij die nu plaatsen, en naar de rol van de internationale gemeenschap. Ook de vraag hoe we genocide definiëren, vaststellen en berechten, en hoe de rechts- en geschiedwetenschap daarnaar kijken, wordt behandeld. Is de ‘Genocide Conventie’ aan herziening toe, en kàn de VN volkerenmoord wel voorkomen? 
De cursus brengt u op de hoogte van deze moderne genocides, en van de paralellen en verschillen daartussen, en biedt u de mogelijkheid om aan de hand van historische voorbeelden de hedendaagse ontwikkelingen in een breder perspectief te plaatsen. 

Opsomming onderwerpen per college: 
College 1: de Holocaust, de Neurenberg-processen, het debat over wat genocide is en de totstandkoming van de Genocide Conventie 
College 2: de genocides in Cambodja en Rwanda, en hoe de VN, EU en internationale gemeenschap daarin hebben opgetreden 
College 3: de genocide in Srebrenica en de Nederlandse betrokkenheid daarbij, en de eerste volkerenmoord in de 21e eeuw: Darfur  
College 4: de recente actualiteit: de gebeurtenissen in Myanmar en Syrië (Yezidi’s en Rohingya) 
College 5: een terugblik op deze geschiedenissen en synthese van de stof: welke parallellen zijn er te ontdekken, en kan ons dat iets leren, bijv. over de toekomst van internationaal ingrijpen? 
 

Marjolein Schenkel

Drs. Marjolein Schenkel studeerde Geschiedenis aan de VU in Amsterdam en is werkzaam bij de Vrije Universiteit in Amsterdam, en eerder o.a. bij het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Genocide- en Holocauststudies. Zij is gespecialiseerd in moderne geschiedenis, in het bijzonder van de holocaust en van de geopolitieke geschiedenis van tijdens en na de Koude Oorlog.