Menu

De Grote Deeltjesversneller

Eindigde het succesverhaal met het Higgs deeltje in 2012?

De Grote Deeltjesversneller
 • Cursusnummer: 20N27
 • Vakgebied: Natuurwetenschappen
 • Locatie: Eindhoven
 • Seizoen: Najaar 2020
 • Dag: Dinsdag
 • Uiterste inschrijfdatum:
  9 Nov 2020
 • Tijd: 10.30 – 12.15 uur
 • Cursusdata: 10-nov , 17-nov , 24-nov , 01-dec , 08-dec
 • Prijs: € 170 (5 colleges)
 • Werkvorm: Hoorcollege met mogelijkheid tot vragen/discussie
 • Literatuur:

  De docent stelt digitaal lesmateriaal beschikbaar.

 • Opmerkingen:

  Reservedatum inhaalcollege 15-12

De Grote Deeltjesversneller

De Large Hadron Collider (LHC), is een ondergrondse deeltjesversneller gebouwd op de Frans-Zwitserse grens bij Genève en op 10 september 2008 voor het eerst in gebruik genomen. Het standaardmodel van de deeltjesfysica, de ordening van de fundamentele deeltjes in het binnenste van het atoom, werd in kaart gebracht met deze versneller. Het standaardmodel en de versneller worden behandeld. Maar er zijn nog problemen die om een oplossing vragen: zwaartekracht past bijvoorbeeld niet in het model en we weten niet hoe het met materie en antimaterie zit. 

Het compleet maken van het standaardmodel, de zoektocht naar het graviton, de voorspelde drager van zwaartekracht. Het vraagstuk van donkere materie en donkere energie: slechts 4% van de totale materie zien we. Waarom de natuur een voorkeur heeft voor materie en niet voor antimaterie. Hoe het zit met neutrino’s, geheimzinnige deeltjes met (bijna) geen massa, ze interacteren niet met materie. Maar er vliegen ongemerkt miljarden per seconde door u heen. 

De volgende onderwerpen komen aan bod: 
1. De opbouw van het standaardmodel: quarks, de bouwtenen van protonen en neutronen die de kernen van atomen vormen. Elektronen die in banen rond de kern bewegen. De kern van atomen is verantwoordelijk voor radioactiviteit en de elektronen voor chemische eigenschappen. 
2. De ontdekking van neutrino’s: hun eigenschappen en ideeën over de rol die ze spelen in het kleine, verval van kernen en in het grote: clustering van Melkwegen. 
3. Hoe ziet de Large Hadron Collider eruit? 
4. De deeltjesbotser als supermicroscoop, waar kijken we dan naar? 
5. Waarom het in 2012/2014 ontdekte Higgs deeltje belangrijk is. 
6. Antimaterie: fundamentele deeltjes met dezelfde eigenschappen als de “gewone” deeltjes maar met tegengestelde elektrische lading, De Oerknal produceerde materie en antimaterie in gelijke hoeveelheden. Waarom is materie dominant? 
7. Snaartheorie is een theorie die zwaartekracht in het standaardmodel poogt te brengen. De theorie voorspelt daarvoor zware supersymmetrische partners van de gewone deeltjes. 
De ontdekking van de Higgs sloot de eerste run van de LHC af. Na groot onderhoud startte de tweede run met hogere energie. Men verwachtte opwindende nieuwe deeltjes te vinden, maar dat gebeurde niet. Hoe verder? 
8. Donkere materie en donkere energie  

 

Heinz Wanders

Drs. Heinz Wanders studeerde wis- en natuurkunde en elektronica aan de KMA in Breda. Daarna vervulde hij diverse functies in binnen- en buitenland bij de Koninklijke Luchtmacht. In 1971 behaalde hij in Leiden akte Duits MO-A en van 1972 tot 1977 studeerde hij sociologie in Utrecht en Leiden. Hij verliet de luchtmacht in 1998 en is thans consultant in de wereld van de luchtvaart die hem blijft boeien.

Uit eerdere evaluaties over deze docent:
"Het was een heel moeilijke cursus voor iedereen. Maar Heinz heeft deze moelijk te begrijpen materie goed gedoceerd, petje af voor Heinz".